The social situation concerning homophobia and discrimination on grounds of sexual orientation in Denmark. Marts 2009.

Vist 275 gange.

Cowi-rapport.
Cowi-rapport.

Titel The social situation concerning
homophobia and discrimination
on grounds of sexual orientation
in Denmark
Udarbejdet af Cowi for Institut for Menneskerettigheder
Udgivet af European Union Agency for
Fundamental Rights (FRA)
.
Udgivet Marts 2009
Sprog Engelsk
Antal sider 14

Rapporten er en landerapport fra Institut for Menneskerettigheder vedr√łrende Danmark til brug for European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) og redeg√łr for de lovm√¶ssige forhold omkring homoseksualitet, ligeberettigelse og diskrimination, men kommer kun meget kort ind p√• transforhold.
Rapporten er udarbejdet ved analyse af i forvejen tilgængelig information.
Som rapportens titel viser, drejer den sig som homofobi og diskrimination på grund af seksuel orientering. Det er også, hvad den beskæftiger sig med.
Generelt igennem rapporten bruges imidlertid begrebet LGBT, hvilket må siges at være noget misvisende.
Transk√łnnedes forhold er generelt ikke omtalt i de enkelte afsnit. I stedet er der et s√¶rligt afsnit – afsnit C p√• side 13 – om transk√łnnede.
Omtalen er en ikke fuldst√¶ndig gennemgang af transrelevant lovgivning og meget korte omtaler af Ligestillingsn√¶vnets afg√łrelse nr. 32/2005 den 19. december 2005 gav ikke en transseksuel elev medhold i dennes klage over en teaterskole, og Ligestillingsn√¶vnets afg√łrelse nr. nr. 23/2001 om, at en transseksuel den 21. november 2001 ikke medhold i klage over sygeplejerske og l√¶ge, samt en kort omtale af Kjole-Ole-sagen.

* * *
Rapporten i pdf-format hos European Union Agency for Fundamental Rights (FRA).