L 101. Betænkning over: Forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser. 11. maj 2023.

Vist 34 gange.
B√łrne- og Undervisningsudvalget afgav den 11. maj 2023

Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser
(Udvidelse af lovens form√•lsbestemmelse og indf√łrelse af obligatorisk seksualundervisning)
[af b√łrne- og undervisningsministeren (Mattias Tesfaye)]

1. Indstillinger
Udvalget indstillinger lovforslaget til vedtagelse uændret.
Nye Borgerlige, Siumut, Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javna√įarflokkurin havde ved bet√¶nkningsafgivelsen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske bem√¶rkninger i bet√¶nkningen.
En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

2. Politiske bemærkninger
Radikale Venstre
Radikale Venstres medlem af udvalget er glad for, at vi med forslaget tager hul på diskussionen om, hvad formålet med vores gymnasierer.

Radikale Venstre mener, at vi lever i en tid, hvor man hurtigt kommer til at g√łre nogle ting til et middel for noget andet. Radikale Venstre till√¶gger naturen v√¶rdi i sig selv. Vi √łnsker, at vores unge vokser op og passer p√• naturen, milj√łet og klimaet. Vi synes derfor, det er rigtigt, at vi skriver klima og milj√ł ind i form√•let sammen med natur, medmennesker og samfund.

Radikale Venstre opfordrer ministeren til at igangs√¶tte en st√łrre debat om b√•de form√•let og meningen med gymnasierne og om en opdatering af fagene.

I Radikale Venstre er vi også utrolig glade for, efter mange års arbejde, nu endelig at få obligatorisk seksualundervisning. Næste skridt er, at vi tager ansvar for også at sætte timer af til det, næste gang vi kigger på fordelingen af fag og timer.

Alternativet
Alternativets medlem af udvalget finder det gl√¶deligt, at klima og milj√ł nu skrives ind i dannelsesperspektiverne for de gymnasiale uddannelser, ligesom det ogs√• er gl√¶deligt, at der indf√łres obligatorisk seksualundervisning.

Seksualitet indg√•r som en vigtig del af vores dannelse som mennesker, og det b√łr ogs√• i h√łj grad afspejles i den undervisning, b√łrn og unge f√•r. Det forekommer m√¶rkeligt, at seksualundervisningen stopper efter folkeskolen. Den b√łr if√łlge Alternativet str√¶kke sig l√¶ngere, for de unge stopper ikke med at udvikle sig i relation til deres krop, k√łn, k√łnsidentitet og seksualitet, n√•r de g√•r ud af 9. klasse.

Alternativet finder, at det er v√¶sentligt, at obligatorisk seksualundervisning ogs√• inkluderer undervisning i k√łnsidentiteter. Det har stor betydning for unge mennesker at f√łle sig inkluderet i og m√łdt af samfundet, og lgbtq+-personer er i dag desv√¶rre overrepr√¶senteret, n√•r det g√¶lder personer med depression, angst og selvmordstanker. Det er s√•ledes helt essentielt, at vi danner og uddanner alle unge i forskellige k√łnsidentiteter, seksualiteter, kroppe og k√łn, da det vil skabe mere inkluderende milj√łer for alle og is√¶r for lgbtq+-personer.

3. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 30. marts 2023 og var til 1. behandling den 11. april 2023. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i B√łrne- og Undervisningsudvalget.

Oversigt over lovforslagets sagsforl√łb og dokumenter
Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

M√łder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 m√łder.

H√łringssvar
Et udkast til lovforslaget har inden frems√¶ttelsen v√¶ret sendt i h√łring, og b√łrne- og undervisningsministeren sendte den 30. januar 2023 dette udkast til udvalget, jf. BUU alm. del ‚Äď bilag 37. Den 30. marts 2023 sendte b√łrne- og undervisningsministeren h√łringssvarene og et h√łringsnotat til udvalget.

Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt 4 bilag på lovforslaget.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 3 sp√łrgsm√•l til b√łrne- og undervisningsministeren til skriftlig besvarelse, som ministeren har besvaret.

Astrid Krag (S) Frederik Vad (S) nfmd. Kasper Sand Kjær (S) Kim Aas (S) Kris Jensen Skriver (S)
Matilde Powers (S) Sara Emil Baaring (S) Thomas Skriver Jensen (S) Trine Bramsen (S) Anni Matthiesen (V)
Hans Christian Schmidt (V) Morten Dahlin (V) Peter Juel-Jensen (V) Rosa Eriksen (M) Rasmus Lund-Nielsen (M)
Karina Adsb√łl (DD) fmd. Marlene Harps√łe (DD) Helena Artmann Andresen (LA) Henrik Dahl (LA) Lise Bertelsen (KF)
Brigitte Klintskov Jerkel (KF) Mette Thiesen (DF) Alex Ahrendtsen (DF) Jacob Mark (SF) Charlotte Broman M√łlb√¶k (SF)
Astrid Car√łe (SF) Mai Villadsen (EL) Lotte Rod (RV) Nanna H√łyrup (ALT)

Nye Borgerlige, Siumut, Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javna√įarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

* * *
Folketingets journal om betænkningen til L 101.
Betæniningen til L 101 hos Folketingstidende. Tillæg B.