Spgsm. 12 (L 18) af 28. oktober 2021 om en mand med et mandligt CPR-nummer kan få lov til at klæde sig om i et omklædningsrum for kvinder. Svar 17. november 2021.

Vist 40 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 28. oktober 2021 sp√łrgsm√•l nr. 12 – L 18. Alm. del. Samling: 2021-22 – efter √łnske fra Birgitte Bergman (KF), om en mand med et mandligt CPR-nummer kan f√• lov til at kl√¶de sig om i et omkl√¶dningsrum for kvinder, til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S).Fungerende minister for ligestilling, Mattias Tesfaye svarede den 17. november 2021.

Sp√łrgsm√•l
Vil en vedtagelse af lovforslaget i uændret form betyde, at vi kommer til at ende i situationer, hvor en person med et CPR-nummer, der slutter på et ulige tal, og dermed i biologisk termer er mand, kan få lov til at klæde sig om i et omklædningsrum for kvinder, hvis personen identificerer sig som dette?

* * *
Svar
Problemstillingen vedr√łrende omkl√¶dning er en eksisterende problemstilling bl.a. for personer, der har foretaget et
juridisk k√łnsskifte.

Som det fremg√•r af lovforslagets afsnit 3.1.2. har Ligebehandlingsn√¶vnet i KEN nr. 9383 af 2. marts 2016 afgjort, at det ikke var i strid med ligestillingsloven, at en sv√łmmehal henviste en transperson, der alene havde f√•et foretaget juridisk k√łnsskifte og fremstod fysisk som en mand, til at kl√¶de om i et separat handicapomkl√¶dningsrum ud fra et bluf√¶rdighedshensyn til andre kvinder.

I afg√łrelsen bem√¶rker Ligebehandlingsn√¶vnet desuden, at

‚ÄĚDet er almindeligt i en sv√łmmehal at have k√łnsopdelte omkl√¶dningsrum.
Denne opdeling er baseret p√• brugernes fysiske fremtoning som henholdsvis m√¶nd og kvinder, s√•ledes at brugere, der fysisk fremst√•r som kvinder, kl√¶der om sammen med kvinder, og brugere, der fysisk fremst√•r som m√¶nd, kl√¶der om sammen med m√¶nd.‚ÄĚ

Med lovforslaget l√¶gges der op til, at videref√łre denne praksis, hvorefter problemstillinger om tilg√¶ngelighed fors√łges l√łst i mindelighed.

Afslutningsvist henviser jeg til min samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l 1 (L 18), hvor det fremg√•r, at der vil blive fremsat et √¶ndringsforslag, der har til form√•l at inds√¶tte en bestemmelse i ligestillingsloven med henblik p√•, at det skal v√¶re muligt at fravige forbuddet mod forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, hvis en fravigelse er begrundet i et legitimt form√•l, og midlerne til at opn√• dette m√•l er n√łdvendige og hensigtsm√¶ssige.

Venlig hilsen

Mattias Tesfaye
Fungerende minister for ligestilling

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.