L 60. Lovforslagets udformning efter 2. behandling den 15. december 2017.

Vist 117 gange.

Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2017
Forslag
til
Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven
(Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration)

§ 1

I lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 93 af 19. januar 2015,, som √¶ndret ved lov nr. 264 af 16. marts 2016, foretages f√łlgende √¶ndring:
1. § 5 affattes således:
¬Ľ¬ß 5. Stammer √¶gcellen ikke fra den kvinde, der skal f√łde barnet, og stammer s√¶den ikke fra hendes partner, m√• der kun etableres assisteret reproduktion, hvor brug af b√•de doneret s√¶d og doneret √¶gcelle er sundhedsfagligt begrundet, og enten s√¶den eller √¶gcellen er doneret i ikke-anonym form.¬ę

§ 2

I sundhedsloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1188 af 24. september 2016, som senest √¶ndret ved ¬ß 2 i lov nr. 691 af 8. juni 2017, foretages f√łlgende √¶ndring:
1. § 115, stk. 1, affattes således:
¬Ľ¬ß 115. En person kan blive kasteret som led i k√łnsskifte, hvis personen er transk√łnnet, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne af kastrationen. Transk√łnnede personer omfattet af ¬ß¬ß 110 eller 111 skal dog s√łge om tilladelse til kastration.¬ę

§ 3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.
Stk. 2. Loven finder anvendelse p√• ans√łgninger om kastration som led i k√łnsskifte, der ikke er f√¶rdigbehandlet p√• tidspunktet for lovens ikrafttr√•den.

§ 4
Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men lovens ¬ß 1 kan ved kongelig anordning s√¶ttes helt eller delvis i kraft for F√¶r√łerne med de √¶ndringer, som de f√¶r√łske forhold tilsiger.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende lovforslaget efter andenbehandling .
Lovforslaget efter andenbehandling i pdf-format hos Folketinget.