LGBT Danmarks skrivelse af 18. april 2017 til Sundhedsstyrelsen om udkast til ny vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling.

Vist 87 gange.
Skrivelse med bem√¶rkninger af 18. april 2017 fra LGBT Danmark til Sundhedsstyrelsen om dennes udkast til Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling.

LGBT Danmarks skrivelse gengives herunder.

* * *

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Den 18. april 2017.
Til
Sundhedsstyrelsen

Vedr.: Bem√¶rkninger til Sundhedsstyrelsens udkast af 6. marts 2017 til Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner skal indledningsvis takke for skabelsen af en mere inkluderende proces for revisionen af vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede. Vi takker ogs√• for tilsendelsen af udkastet til en ny vejledning, men m√• sige, at vi finder vejledningsudkastet uoverskueligt og lige s√• restriktivt og umyndigg√łrende, som den eksisterende “Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede” (VEJ nr. 10353 af 19. december 2014).

LGBT Danmark anbefaler, at vejledningsudkastet bliver indg√•ende revideret. Vi anbefaler ogs√•, at vi inddrages i processen, s√• der kan undg√•s tilbagel√łb.

Vi fremsender med dette brev bem√¶rkninger til vejledningsudkastet. LGBT Danmark g√łr opm√¶rksom p√•, at vores bem√¶rkninger ikke m√• betragtes som godkendelse af nogen del af udkastet.
Bemærkningerne er primært tænkt som information og inspiration, så uheldige og uacceptable formuleringer undgås.

LGBT Danmark anbefaler, at det n√¶ste udkast bliver udformet ved anvendelse af punktopstillinger med nummererede punkter (ingen prik-punkter). Det g√łr det v√¶sentligt lettere b√•de i redigeringsfasen og i den endelige udformning at referere til bestemte elementer i vejledningen.
Brugen af punktopstilling g√łr det ogs√• lettere at formulere korte og klare tekster.

LGBT Danmark ser frem til samarbejdet om udformning af næste udkast.

Med venlig hilsen.

S√łren Laursen
Forperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson

Tekster, der er indrykket er citater fra Sundhedsstyrelsens udkast af 6. marts 2017.
Understregninger er foretaget af LGBT Danmark og markerer ord/tekst, som vi enten √łnsker slettet eller √¶ndret jf. de nummererede bem√¶rkninger.

1. Indledning
“Det enkelte menneskes k√łnsidentitet kan v√¶re forskelligt fra f√łdselsk√łnnet [1], og fra de samfundsm√¶ssige og kulturelle normer forbundet med f√łdselsk√łnnet. For den enkelte kan det betyde, at man √łnsker √¶ndre eller tilpasse det medf√łdte k√łnsudtryk [2]. K√łnsidentitetsforhold, herunder transk√łnnethed [3], er i sig selv hverken udtryk for psykisk eller somatisk lidelse. Hos nogle kan uoverensstemmelse mellem den enkeltes k√łnsidentitet og f√łdselsk√łnnet medf√łre en tilstand af ubehag eller forpinthed, der kan betegnes som k√łnsdysfori [4].”

[1] “F√łdselsk√łnnet“.
√ėnske/forslag:F√łdselsk√łnnet” erstattet med “det ved f√łdslen tildelte k√łn“.
Bem√¶rkning: Det er ud fra en betragtning om, at det tildelte k√łn er entydigt, mens det fysiologiske og/eller genetiske k√łn kan v√¶re uklart.

[2] “at man √łnsker √¶ndre eller tilpasse det medf√łdte k√łnsudtryk“.
√ėnske/forslag: Ordene “det medf√łdte k√łnsudtryk” √¶ndres til “de medf√łdte k√łnskarakteristika“.
Bem√¶rkning: Det giver ikke mening at tale om at √¶ndre det medf√łdte k√łnsudtryk. Det er sparsomt hvilket k√łnsudtryk en nyf√łdt har.
K√łnsudtrykket er m√•den at udtrykke sit k√łn som mand/dreng eller kvinde/pige f.eks. ved valg af t√łj, frisure, makeup, aktiviteter, bev√¶gelser, tale, omgangen med andre m.v.

[3] “K√łnsidentitetsforhold, herunder transk√łnnethed‚Ķ”.
√ėnske/forslag: Ordene: “, herunder transk√łnnethed” √łnskes slettet.
Bem√¶rkning: Ordet “k√łnsidentitetsforhold” d√¶kker alle forhold omkring k√łnsidentitet.
Ordet “transk√łnnethed” refererer til en tilstand og dermed til d√©t, at en person er transk√łnnet.

[4] “K√łnsdysfori“.
√ėnske/forslag:K√łnsdysfori” erstattes med “k√łnsligt ubehag”.
Bem√¶rkning: Ordet “k√łnsdysfori” opfattes som sygeligg√łrende og stigmatiserende.
“Der er sundhedsfaglige opgaver forbundet med at hj√¶lpe og underst√łtte udvikling af [5] den enkeltes k√łnsidentitet og k√łnsudtryk, herunder ved r√•dgivning og afklaring af k√łnsidentitetssp√łrgsm√•l, ved afhj√¶lpning afk√łnsdysfori, ved tilbud om k√łnsmodificerende behandling samt ved hj√¶lp til udredning og behandling af samtidig somatisk eller psykisk lidelse. [6]

[5] “at hj√¶lpe og underst√łtte udvikling af den enkeltes k√łnsidentitet og k√łnsudtryk
√ėnske/forslag: Ordene “udvikling af” slettes.
Bem√¶rkning: At udvikle er at forandre. K√łnsidentiteten kan ikke forandres og dermed ikke udvikles. At skrive “udvikling af k√łnsidentitet” leder p√• ubehagelig m√•de tankerne hen p√• tidligere tiders opfattelse af, at en transpersons k√łnsidentitet kan “helbredes”.

[6] “‚Ķ og afklaring af k√łnsidentitetssp√łrgsm√•l, ved afhj√¶lpning af k√łnsdysfori, ved tilbud om k√łnsmodificerende behandling samt ved hj√¶lp til udredning og behandling af samtidig somatisk eller psykisk lidelse.”.
√ėnske/forslag: “, ved afhj√¶lpning af k√łnsdysfori, ved” og “samt ved hj√¶lp til udredning og behandling af samtidig somatisk eller psykisk lidelse” slettes, s√• teksten bliver: “‚Ķ og afklaring af k√łnsidentitetssp√łrgsm√•l og tilbud om k√łnsmodificerende behandling“.
Bem√¶rkning: Det m√• v√¶re en naturlighed, at eventuel samtidig somatisk eller psykisk lidelse bliver udredt og behandlet, hvorfor s√¶tningen er overfl√łdig og ikke h√łrer hjemme i en vejledning om transforhold.
S√¶tningen giver det indtryk, at alle transpersoner, der s√łger sundhedsv√¶senet om hj√¶lp, har somatiske og/eller psykiske lidelser.

“Sigtet med denne vejledning er at sikre h√łj kvalitet og lige adgang til sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling. Sundhedsfaglig hj√¶lp kan v√¶re r√•dgivning og st√łttende samtaler ved afklaring af k√łnsidentitet, sundhedsfaglig udredning og behandling af personer, der √łnsker k√łnsmodificerende hormonbehandling og kirurgi samt st√łttende samtaler under og efter k√łnsmodificerende behandling. [7] Det samlede sundhedsfaglige tilbud skal v√¶re helhedsorienteret og sammenh√¶ngende, og foruds√¶tter et st√¶rkt tv√¶rfagligt samarbejde. [8]

[7] Fra “Sundhedsfaglig hj√¶lp” til “k√łnsmodificerende behandling“.
√ėnske/forslag: √Ündres til:
“Sundhedsfaglig hj√¶lp kan v√¶re r√•dgivning og st√łttende samtaler ved afklaring af k√łnsidentitet, sundhedsfaglig udredning, k√łnsmodificerende behandling og eventuelt st√łttende samtaler efter behandlingen.”
Bem√¶rkning: Ved, at der st√•r “hormonbehandling og kirurgi“, s√• drejer det sig alene om dem, der √łnsker b√•de hormonbehandling og kirurgisk behandling.
√Ündringen af “samt” til “og eventuelt” begrundes med, at de efterf√łlgende st√łttende samtaler skal v√¶re et tilbud.

[8] “Det samlede sundhedsfaglige tilbud skal v√¶re helhedsorienteret og sammenh√¶ngende, og foruds√¶tter et st√¶rkt tv√¶rfagligt samarbejde.”
√ėnske/forslag: Teksten slettes.
Bem√¶rkning: Det p√•peges, at der ikke er et generelt behov for “et st√¶rkt tv√¶rfagligt samarbejde” (et fast tv√¶rfagligt team).
I den udstr√¶kning, det m√•tte v√¶re n√łdvendigt ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilf√¶lde, kan der tilknyttes relevante speciall√¶ger.

3. Generelt

“Personens perspektiv skal inddrages, dokumenteres [9] og v√¶re synligt i behandlingen, der s√• vidt muligt tilrettel√¶gges efter personens √łnsker og foruds√¶tninger. Personen skal sammen med de ansvarlige sundhedspersoner ops√¶tte m√•l for det samlede udrednings- og [10] behandlingsforl√łb, og tilbud b√łr forklares i et forst√•eligt, neutralt og respektfuldt sprog.”

[9] “Personens perspektiv skal inddrages, dokumenteres og”.
√ėnske/forslag: “, dokumenteres” slettes.
Bem√¶rkning: Ordet “dokumenteres” er overfl√łdigt og opfattes stigmatiserende. Det er tilstr√¶kkeligt at skrive, at personens perspektiv skal inddrages. Det kan i √łvrigt v√¶re vanskeligt/umuligt at dokumentere en persons perspektiv.

[10] “det samlede udrednings- og behandlingsforl√łb”.
√ėnske/forslag: “udrednings- og” slettes.
Bem√¶rkning: Et udredningsforl√łb er omfattet af et behandlingsforl√łb og derfor un√łdvendigt at anf√łre.

K√łnsmodificerende behandling kan medf√łre betydelige legemlige og psykiske √¶ndringer, med b√•de positive og negative sociale konsekvenser. Nogle √¶ndringer kan v√¶re irreversible. Ved tilbud om k√łnsmodificerende behandling skal den sundhedsfaglige vurdering og udredning, herunder vurdering [11] af behandlingsbehov (indikation), tilpasses b√•de den enkeltes √łnsker og behov og potentielle skadevirkninger ved behandlingen. Der skal gives en grundig information om fordele og ulemper ved den tilbudte behandling, og om valg mellem forskellige behandlingsmuligheder, ligesom der skal gives grundig information og mulighed for refleksion og bet√¶nkningstid. [12]

[11] “sundhedsfaglige vurdering og udredning, herunder vurdering af behandlingsbehov”.
√ėnske/forslag: “og udredning, herunder vurdering” slettes.
Bem√¶rkning: Ordene er overfl√łdige.

[12] “mulighed for refleksion og bet√¶nkningstid”
√ėnske/forslag: √Ündres til “tilbud om eventuel refleksion”.
Bem√¶rkning: “Refleksion” findes tilstr√¶kkelig. En refleksion kan v√¶re hurtig gjort eller kan vare nogen tid. Det er tilstr√¶kkeligt med et tilbud. For de fleste er refleksionen allerede overst√•et p√• dette tidspunkt i forl√łbet. De, der har behov for yderlig refleksion kan i givet fald tage mod tilbuddet.
At skrive b√•de “refleksion” og “bet√¶nkningstid” er dobbeltkonfekt.

“Ved sundhedsfaglig hj√¶lp til afklaring og udvikling af k√łnsidentitet, herunder afhj√¶lpning af k√łnsdysfori og tilbud om k√łnsmodificerende behandling, g√¶lder de generelle regler om information og samtykke. Det f√łlger bl.a. heraf, at en behandling ikke m√• indledes eller forts√¶ttes uden, at den p√•g√¶ldende har givet sit informerede samtykke, medmindre andet f√łlger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov [13]. Samtykkekravet understreger den enkeltes selvbestemmelsesret, og et samtykke til behandling er s√•ledes personens frivillige accept af at ville modtage en bestemt tilbudt behandling.”

[13] “lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov”
√ėnske/forslag: Der b√łr tilf√łjes en note, der indeholder disse love eller bestemmelser.
Bem√¶rkning: Det vurderes, at det kun vil v√¶re ganske f√• sundhedsfaglige personer og endnu f√¶rre transpersoner, der har det forn√łdne kendskab til disse love og bestemmelser, og enormt vanskeligt for dem at finde frem til dem.
Derfor m√• det v√¶re Sundhedsstyrelsens forpligtigelse at anf√łre disse love og bestemmelser og ajourf√łre vejledningens referencer til dem, n√•r/hvis der sker √¶ndringer.

4. Faglige rammer

Sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling kr√¶ver generelt, at de involverede sundhedspersoner har erfaring og s√¶rlige kompetencer ift. r√•dgivning, udredning og behandling af k√łnsidentitetsforhold og mennesker med k√łnsdysfori. K√łnsidentitetsforhold, herunder transk√łnnethed og k√łnsdysfori, er i sig selv hverken udtryk for psykisk eller somatisk lidelse, men en flerhed af sundhedsfagligheder er relevant ved hj√¶lp til k√łnsdysfori. Kompetencer ift. b√•de somatiske, psykiske og sociale forhold er vigtige, og b√•de sygeplejersker, psykologer, psykiatere og speciall√¶ger indenfor somatiske specialer er relevante. Deltagelse af psykologer eller psykiatere i udredning og behandling betyder ikke, at de mennesker, der s√łger hj√¶lp, opfattes som psykisk syge, ligesom deltagelse af l√¶ger fra somatiske specialer ikke betyder at den, der s√łger hj√¶lp, opfattes som somatisk syg. [14]

[14] Tekstafsnit.
√ėnske/forslag: Hele afsnittet slettes.
Bem√¶rkning: Det er en overfl√łdig tekst og i vid udstr√¶kning gentagelser af tekst, som findes andre steder i udkastet.

Udover relevante sundhedsfaglige grund- og specialuddannelser kr√¶ver det bl.a. at de involverede sundhedspersoner har relevant og fortsat efteruddannelse indenfor k√łnsidentitetsforhold og k√łnsdysfori, f√•r l√łbende supervision fra andre sundhedspersoner med betydelig erfaring p√• omr√•det, deltager i faglige netv√¶rk, konferencer m.v. p√• b√•de nationalt og internationalt niveau, samt i relevant omfang deltager i kvalitetsudvikling og forskning p√• omr√•det. [15] De involverede sundhedspersoner b√łr desuden [16] l√łbende udbygge en bredere forst√•else af k√łnsidentitetsforhold gennem bl.a. dialog med brugerrepr√¶sentanter og involvering i den generelle samfundsm√¶ssige debat om k√łnsidentitetsforhold.”

[15] Tekstafsnit.
√ėnske/forslag: Afsnittet fra begyndelsen til og med “og forskning p√• omr√•det.” slettes.
Bem√¶rkning: Det er en overfl√łdig tekst.
Det er ogs√• en problematisk tekst i relation til omtalen af “supervision” i relation til privatpraktiserende gyn√¶kologer.

[16] “b√łr desuden l√łbende”.
√ėnske/forslag: Ordet “desuden” slettes.
Bemærkning: En konsekvensrettelse jf. sletningen af tekstafsnittet som beskrevet under [15].

Den specialiserede sundhedsfaglige hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling kan ikke l√łses monofagligt. Det samlede sundhedsfaglige tilbud skal v√¶re helhedsorienteret og sammenh√¶ngende, og foruds√¶tter et st√¶rkt tv√¶rfagligt samarbejde. Det tv√¶rfaglige team skal have veletablerede rammer for samarbejde, med klar ansvarsfordeling imellem de involverede sundhedspersoner. Det faglige samarbejde skal forankres i et fast multidisciplin√¶rt team (MDT) med j√¶vnlige konferencer. [17]

[17] Tekstafsnit om tværfagligt samarbejde.
√ėnske/forslag: Hele afsnittet slettes.
Bem√¶rkning: Som tidligere omtalt er et fast tv√¶rfagligt samarbejde (tv√¶rfagligt team) overfl√łdigt og u√łnsket.

Varetagelsen af tv√¶rfaglig specialiseret sundhedsfaglige hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling b√łr foreg√• i organisatoriske og fysiske rammer, der b√•de underst√łtter sammenh√¶ng samt sikrer en helhedsorienteret tilgang, der mindsker stigmatisering. Dette kan f.eks. sikres ved etablering af enten en fast fysisk ramme, eller et murstensl√łst samarbejde, om en k√łnsidentitetsklinik. Den organisatoriske etablering af k√łnsidentitetsklinikken i driftsorganisationen b√łr i den forbindelse tage hensyn til at det samlede tilbud ikke opfattes som stigmatiserende. [18]

[18] Tekstafsnit om k√łnsidentitetsklinikker.
√ėnske/forslag: Afsnittet slettes.
Bem√¶rkning: Etablering af k√łnsidentitetsklinikker er kun at “lave kopier” af Sexologisk Klinik, hvorved det eksisterende system med et fast tv√¶rfagligt team cementeres.
Det er som flere gange n√¶vnt ikke √łnskeligt med faste tv√¶rfaglige team.
Udredning og behandling skal ske i relation til det enkelte behandlings√łnske og varetages af en speciall√¶ge inden for det enkelte fagomr√•de, og det skal ikke v√¶re en betingelse, at denne er tilknyttet det offentlige sygehusv√¶sen.
Privatpraktiserende speciallæger er mindst lige så kvalificerede som de speciallæger, der i dag er tilknyttet det multidisciplinære team forankret hos Sexologisk Klinik.
Det skal derfor v√¶re muligt for privatpraktiserende l√¶ger med eller uden overenskomst med det offentlige at udf√łre k√łnsmodificerende behandlinger.

Ansvarsfordeling og specialkompetencer i teamet skal tilpasses efter kompleksiteten og hyppigheden af de ydelser, der tilbydes. Hj√¶lp til afklaring af behandlings√łnske, herunder st√łttende samtaler ved udvikling af egen k√łnsidentitet, kan varetages i et tv√¶rfagligt team med relevante kompetencer som f.eks. psykologer og speciall√¶ger i psykiatri eller √łvrige speciall√¶ger med s√¶rlig erfaring og kompetencer. Ved udredning mhp. k√łnsmodificerende medicinsk behandling hos voksne, og ved varetagelsen af denne, skal teamet indeholde relevante speciall√¶gekompetencer, herunder speciall√¶ger i gyn√¶kologi og obstetrik eller intern medicin: endokrinologi. [19]

[19] Tekstafsnit om ansvarsfordeling i tværfaglige team.
√ėnske/forslag: Afsnittet slettes.
Bem√¶rkning: Som tidligere anf√łrt er tv√¶rfaglige team u√łnskede og un√łdvendige.

Ved varetagelse af k√łnsmodificerende kirurgisk behandling hos voksne suppleres teamet med relevante kompetencer indenfor plastikkirurgi, gyn√¶kologi og obstetrik m.v. Ved varetagelse af udredning og behandling af k√łnsidentitetsforhold hos mennesker under 18 √•r suppleres teamet med relevante kompetencer indenfor p√¶diatri (p√¶diatrisk endokrinologi, v√¶kst og reproduktion) og b√łrne- og ungdomspsykiatri, i det varetagelse af denne m√•lgruppe kr√¶ver helt s√¶rlige kompetencer og erfaring ift. barnets og den unge v√¶kst og udvikling samt familiem√¶ssige og sociale forhold m.v. [20]

[20] Tekstafsnit om supplering med relevante kompetencer.
√ėnske/forslag: Afsnittet slettes.
Bem√¶rkning: Afsnittet er overfl√łdigt. Det er en naturlighed i sundhedsv√¶senet, at der i de enkelte tilf√¶lde tilknyttes relevante kompetencer. At det drejer sig om transforhold √¶ndrer ikke p√• dette.

B√•de det samlede team og de deltagende sundhedspersoner skal for at opbygge og vedligeholde kompetencerne opretholde et vist antal forl√łb og kontakter. Ud fra en generel betragtning af kompleksitet og hyppighed finder Sundhedsstyrelsen, at de deltagende specialister, der varetager k√łnsmodificerende, som udgangspunkt b√łr have mindst 30 nye forl√łb om √•ret, og at det samlede team b√łr have mindst 100 nye forl√łb om √•ret. For de specialiserede syge-husydelser vil kriterier og krav til varetagelse indg√• i Sundhedsstyrelsen sagsbehandling ifm. specialeplanl√¶gningen. [21]

[21] Tekstafsnit, at det samlede team og de deltagende sundhedspersoner skal have et bestemt antal behandlinger for at opbygge og vedligeholde kompetencerne.
√ėnske/forslag: Afsnittet slettes.
Bemærkning: Afsnittet er ikke relevant i en vejledning om transforhold.

“Omfanget af udredningsprogram skal tilpasses specialiseringsniveau og omfang af ydelser, der tilbydes. Omfattende udredning af evt. somatisk og psykisk lidelse er s√•ledes ikke relevant ved indledende hj√¶lp til afklaring af k√łnsidentitetsforhold og afklaring af, om der er behandlings√łnske og -behov. Ved √łnske om k√łnsmodificerende behandling skal udredningsprogrammet tilpasses potentielle skadevirkninger og irreversibilitet ved behandlingen, og i relevant omfang derfor indeholde vurdering og behandling eller stabilisering af samtidig somatisk og psykisk lidelse. [22]”

[22] Tekstafsnit om omfanget af udredning og ydelser.
√ėnske/forslag: Afsnittet slettes.
Bem√¶rkning: Afsnittet synes at beskrive forhold, som b√łr v√¶re naturligheder ved enhver form for udredning og behandling og ikke noget specielt i relation til transforhold, hvorfor det er un√łdvendigt.

5. Rådgivning, udredning og behandling af voksne

“Ved henvisning til sundhedsfaglig hj√¶lp til afklaring af k√łnsidentitet, herunder r√•dgivning om behandlingsmuligheder og samtaler til underst√łttelse af udvikling [23] af egen k√łnsidentitet, kan dette varetages i det tv√¶rfaglige team [24] p√• relevant specialiseringsniveau, f.eks. ved psykolog [25], sygeplejerske, l√¶ge eller speciall√¶ge. En speciall√¶ge i teamet er overordnet ansvarlig for forl√łbet, men det er ikke en foruds√¶tning at den enkelte ses af speciall√¶ge, ligesom omfattende udredning af evt. somatisk og psykisk lidelse som udgangspunkt ikke er relevant. S√•fremt afklaringen viser, at den p√•g√¶ldende har √łnske om k√łnsmodificerende behandling skal den videre udredning mhp. p√• dette ikke forsinkes. [26]

[23] “udvikling af egen k√łnsidentitet.”
√ėnske/forslag: Ordet “udvikling” √¶ndres til “afklaring”.
Bem√¶rkning: Som tidligere anf√łrt kan k√łnsidentiteten ikke udvikles.

[24] “i det tv√¶rfaglige team”
√ėnske/forslag: “i det tv√¶rfaglige team” slettes.
Bem√¶rkning: Som tidligere anf√łrt √łnsker vi ikke deltagelse af et tv√¶rfagligt team.

[25] “psykolog,”
√ėnske/forslag: Ordet “psykolog” slettes.
Bem√¶rkning: Vi √łnsker ikke medvirken af psykologer. Hvis der undervejs i forl√łbet viser sig behov for en psykolog, s√• kan en s√•dan tilknyttes, men ikke fra starten.

[26] Tekst om det overordnede ansvar.
√ėnske/forslag: Teksten slettes.
Bem√¶rkning: Teksten giver kun mening i relation til “tv√¶rfaglige team”, og da vi som tidligere anf√łrt ikke finder behov for eller √łnsker tv√¶rfaglige team, s√• er teksten overfl√łdig.

k√łnsmodificerende behandling er generelt en effektiv behandling ved k√łnsdysfori, [27] og f√• fortryder. Behandlingen kan v√¶re en proces med betydelige legemlige og sj√¶lelige forandringer samt sociale forandringer, b√•de positivt og negativt. Som al medicinsk behandling kan der v√¶re skadevirkninger. F√łr l√¶gen kan iv√¶rks√¶tte k√łnsmodificerende behandling skal denne have en klar sundhedsfaglig motivation og begrundelse (indikation), ligesom l√¶gen skal afklare √łvrige sundhedsfaglige forhold, der begrunder sundhedsfaglige forbehold ved behandlingen (kontraindikationer), herunder faktorer der kan √łge risikoen ved behandlingen eller g√łre at denne m√• helt frar√•des. [28]

[27] K√łnsmodificerende behandling er generelt en effektiv behandling ved k√łnsdysfori, og f√• fortryder.
√ėnske/forslag: Ordene “behandling ved k√łnsdysfori” slettes, s√• teksten bliver: K√łnsmodificerende behandling er generelt effektiv og f√• fortryder”.
Bem√¶rkning: Derved undg√•s brugen af ordet “k√łnsdysfori“, der er u√łnsket, medens teksten bibeholder sin mening.

[28] “Behandlingen kan v√¶re ‚Ķ.”
√ėnske/forslag: Teksten fra og med “Behandlingen kan v√¶re ‚Ķ” slettes.
Bem√¶rkning: Det er tekst, som er en naturlighed ved enhver behandling og ikke specielt vedr√łrende transforhold, hvorfor det ikke h√łrer hjemme i en vejledning om transforhold.

K√łnsmodificerende medicinsk behandling hos voksne

Ved udredning og k√łnsmodificerende medicinsk behandling af voksne skal der i teamet indg√• mindst en speciall√¶ge i psykiatri og mindst en speciall√¶ge i gyn√¶kologi og obstetrik, alternativt en speciall√¶ge i intern medicin: endokrinologi afh√¶ngig af lokale forhold. Disse speciall√¶ger skal have s√¶rlig erfaring og kompetencer p√• omr√•det, og en af dem er overordnet ansvarlig for udrednings- og behandlingsforl√łbet, men kan uddelegere dele af forl√łbet til andet sundhedsfagligt personale, herunder sygeplejersker, psykologer og l√¶ger.

Den forl√łbsansvarlige speciall√¶ge skal sikre at det samlede udrednings- og behandlingprogram er helhedsorienteret og sammenh√¶ngende, og at alle n√łdvendige dele udf√łres kompetent. Den forl√łbsansvarlige speciall√¶ge skal ligeledes sikre, at der l√łbende afholdes konferencer i det multidisciplin√¶re team (MDT) med faglig dr√łftelse af igangv√¶rende forl√łb.

Udredningsprogrammet skal omfatte en vurdering af den p√•g√¶ldendes k√łnsidentitetsforhold, herunder graden af k√łnsdysfori, samt en vurdering af om der foreligger somatiske eller psykiske tilstande og lidelser, som kr√¶ver behandling forud for k√łnsmodificerende behandling, eller kan kontraindicere denne.” [29]

[29] Tre tekstafsnit.
√ėnske/forslag: Afsnittene slettes.
Bem√¶rkning: Da teksten relaterer sig til tv√¶rfagligt team, som er un√łdvendige og u√łnskede er teksten un√łdvendig. Yderlig skal det bem√¶rkes, at det er un√łdvendigt og u√łnsket, at der medvirker en speciall√¶ge i psykiatri.

“Indholdet af udredningsprogrammet tilrettel√¶gges af den forl√łbsansvarlige speciall√¶ge, med udgangspunkt i den enkeltes situation og pr√¶ferencer, under hensyntagen til etableret faglig praksis, nationale og internationale faglige retningslinjer m.v., og skal som minimum omfatte:
 • Optagelse af sygehistorie med fokus p√• b√•de somatisk og psykisk lidelse [30]
 • Vurdering af den p√•g√¶ldendes psykosociale forhold, herunder graden af k√łnsdysfori [31]
 • Fysisk og psykisk unders√łgelse, herunder relevante laboratorieanalyser [32]

[30] “med fokus p√• b√•de somatisk og psykisk lidelse”.
√ėnske/forslag: Slettes.
Bem√¶rkning: Vi finder, at “sygehistorie” er fuldt d√¶kkende.

[31] “Vurdering af den p√•g√¶ldendes psykosociale forhold, herunder graden af k√łnsdysfori“.
√ėnske/forslag: Teksten/punktet slettes.
Bem√¶rkning: P√•g√¶ldendes psykosociale forhold har ikke relevans i forbindelse med √łnsket om k√łnsmodificerende behandling.
Som tidligere omtalt afviser vi brugen af ordet “k√łnsdysfori“. N√•r dette er n√¶vnt igen, s√• skal det tilf√łjes, at tale om “graden” af “k√łnsdysfori” er meningsl√łst, hvorfor det skal slettes.

[32] “Fysisk og psykisk unders√łgelse, herunder relevante laboratorieanalyser”.
√ėnske/forslag: Teksten √¶ndres til: “Relevante unders√łgelse, herunder laboratorieanalyser”.
Bem√¶rkning: Begrundet med modvilje mod brugen af ordet “psykisk”, og at der n√¶ppe foretages laboratorieanalyser, hvis de ikke er relevante, hvorfor ordet “relevante” er un√łdvendig foran ordet “laboratorieanalyser.

Den psykosociale del af udredningen skal st√• i rimeligt forhold til form√•let med udredningen og skal tilpasses den enkeltes situation. Den kan med fordel foretages som udredende og underst√łttende samtaler ved psykologer med s√¶rlige kompetencer indenfor k√łnsidentitetsforhold. Standardiserede testmetoder kan anvendes ud fra en konkret vurdering, i det omfang de er relevante og valide ift. form√•let med udredningen, og p√• en m√•de som ikke bidrager til √łget stigmatisering. [33]

[33] Afsnit om udredning, deltagelse af psykologer og testmetoder.
√ėnske/forslag: Afsnittet slettes.
Bemærkning: Der er delt tale om almindeligheder og dels om deltagelse af psykologer, hvilket indikerer, at transpersoner er syge.

Igangs√¶ttelse af k√łnsmodificerende medicinsk behandling af voksne varetages af teamets speciall√¶ge [34] i gyn√¶kologi og obstetrik, alternativt speciall√¶ge i intern medicin, endokrinologi. Speciall√¶gen skal sikre at f√łlgende kriterier er opfyldt: [35]
 • At der er tale om veldokumenteret k√łnsdysfori, med √łnske om k√łnsmodificerende medicinsk behandling [36]
 • At de p√•g√¶ldende psykosociale forhold af afklaret, herunder psykosociale konsekvenser af potentielt irreversible forandringer [37]
 • At somatiske eller psykiske lidelser er afd√¶kket og behandlet i relevant omfang [38]
 • At kontraindikationer er afklarede [39]
 • At den p√•g√¶ldende er velinformeret om forventede effekter og mulige skadevirkninger ved behandlingen, herunder at forandringerne kan v√¶re irreversible samt at der kan v√¶re varig p√•virkning af reproduktion
 • At der tilrettel√¶gges et individuelt tilpasset opf√łlgningsprogram med henblik p√• st√łttende samtaler, l√łbende justering af behandlingen, vurdering af mulige skadevirkninger m.v., herunder relevante l√łbende billeddiagnostiske og parakliniske unders√łgelser [40]

[34] “Igangs√¶ttelse af k√łnsmodificerende medicinsk behandling af voksne varetages af teamets speciall√¶ge”.
√ėnske/forslag: Efter “Igangs√¶ttelse” inds√¶ttes “og vedligeholdelse” og ordet “teamets” slettes, s√• teksten f√•r den formulering: “Igangs√¶ttelse og vedligeholdelse af k√łnsmodificerende medicinsk behandling af voksne varetages af speciall√¶ge”
Bem√¶rkning: Da “tv√¶rfagligt team” som tidligere n√¶vnt er overfl√łdigt, skal “teamets” slettes, hvorved ogs√• vedligeholdelse b√łr n√¶vnes.

[35] “Speciall√¶gen skal sikre at f√łlgende kriterier er opfyldt:”.
√ėnske/forslag: √Ündres til: “Speciall√¶gen skal sikre f√łlgende:”.
Bemærkning: Denne tekst er tilstrækkelig.

[36] Prik 1. “At der er tale om veldokumenteret k√łnsdysfori, med √łnske om k√łnsmodificerende medicinsk behandling”.
√ėnske/forslag: At teksten √¶ndres til: “At den p√•g√¶ldende √łnsker k√łnsmodificerende medicinsk behandling”.
Bem√¶rkning: Det er meningsl√łst at tale om “veldokumenteret”, og k√łnsdysfori √łnsker vi som tidligere n√¶vnt ikke anvendt, hvorfor den foresl√•ede √¶ndrede tekst findes tilstr√¶kkelig.

[37] Prik 2. “At de p√•g√¶ldende psykosociale forhold af afklaret, herunder psykosociale konsekvenser af potentielt irreversible forandringer”.
√ėnske/forslag: Punktet slettes.
Bemærkning: Disse forhold omfattet af prik 4.

[38] Prik 3. “At somatiske eller psykiske lidelser er afd√¶kket og behandlet i relevant omfang”.
√ėnske/forslag: Punktet slettes.
Bemærkning: Disse forhold omfattet af prik 4.

[39] Prik 4. “At kontraindikationer er afklarede”.
√ėnske/forslag: Sidste halvdel af prik 3 “og behandlet i relevant omfang” tilf√łjes til dette punkt (prik 4), der herefter f√•r denne formulering: “At kontraindikationer er afklarede og evt. behandlet i relevant omfang”.
Bem√¶rkning: De foresl√•ede √¶ndringer g√łr det mere enkelt og overskueligt.

[40] At der tilrettel√¶gges et individuelt tilpasset opf√łlgningsprogram med henblik p√• st√łttende samtaler, l√łbende [‚Ķ].
√ėnske/forslag: “st√łttende samtaler” flyttes til slutningen af teksten, som derved f√•r denne formulering:
“At der tilrettel√¶gges et individuelt tilpasset opf√łlgningsprogram med henblik p√• l√łbende justering af behandlingen, vurdering af mulige skadevirkninger m.v., herunder relevante l√łbende billeddiagnostiske, parakliniske unders√łgelser og st√łttende samtaler.”.
Bem√¶rkning: Der er dels tale om en sproglig √¶ndring og dels om en naturlig r√¶kkef√łlge i opf√łlgningsprogrammet.

Ud fra det fastlagte opf√łlgningsprogram kan hele eller dele af vedligeholdelsesbehandling og kontrol varetages p√• andet sygehus, speciall√¶gepraksis eller hos egen l√¶ge. Ved v√¶sentlige √¶ndringer af det fastlagte opf√łlgningsprogram tager MDT stilling til evt. behov for ny vurdering ved teamet. [41]

[41] Afsnit om udredning, deltagelse af psykologer og testmetoder.
√ėnske/forslag: Afsnittet slettes.
Bem√¶rkning: Afsnittet er funderet i, at der skal v√¶re et “tv√¶rfagligt team”, hvilket som tidligere n√¶vnt er un√łdvendigt og u√łnsket.

I udvalgte tilf√¶lde kan det v√¶re n√łdvendigt at tilbyde k√łnsmodificerende medicinsk behandling uden at alle ovenst√•ende kriterier er opfyldt, f.eks. ved overtagelse af iv√¶rksat behandling fra udlandet, ved substitution af selvmedicinering m.v. I s√•danne tilf√¶lde skal den forl√łbsansvarlige speciall√¶ge s√łrge for at der sidel√łbende iv√¶rks√¶ttes relevant udredning og st√łttende samtaler. [42]

[42] Afsnit.
√ėnske/forslag: Afsnittet slettes.
Bem√¶rkning: Afsnittet er un√łdvendigt, idet antallet af kriterier jf. ovenst√•ende er reduceret, og idet disse personer alligevel vil kunne f√• igangsat/vedligeholdt deres k√łnsmodificerende medicinske behandling af en speciall√¶ge, samt det, at der ikke skal v√¶re et forudg√•ende tv√¶rfagligt udredningsforl√łb.

K√łnsmodificerende kirurgisk behandling hos voksne

K√łnsmodificerende kirurgisk behandling hos voksne omfatter indgreb p√• bryster og brystkasse (‘√łvre’ kirurgi) samt indgreb p√• k√łnsorganer (‘nedre’ kirurgi). Der er generelt tale om irreversible destruktive og rekonstruktive kirurgiske indgreb p√• raske organer, med betydelige legemlige og sj√¶lelige forandringer samt sociale konsekvenser, b√•de positivt og negativt. Kirurgisk behandling er samtidigt forbundet med potentielt alvorlige og varige skadevirkninger. [43] Der er s√•ledes generelt tale om sk√¶rpede krav til l√¶gens omhu og samvittighedsfuldhed ift. de forhold, der er anf√łrt ovenfor vedr. vurdering af indikationer og kontraindikationer f√łr iv√¶rks√¶ttelse af k√łnsmodificerende medicinsk behandling. [44]

[43] “, med betydelige legemlige og sj√¶lelige forandringer samt sociale konsekvenser, b√•de positivt og negativt. Kirurgisk behandling er samtidigt forbundet med potentielt alvorlige og varige skadevirkninger”.
√ėnske/forslag: Teksten √¶ndres til: “med betydelige positive og negative sj√¶lelige og legemlige forandringer. Kirurgisk behandling er samtidigt forbundet med risiko for alvorlige og varige skadevirkninger.”
Bem√¶rkning: De eventuelle sociale forandringer vil v√¶re indtruffet i forbindelse med den medicinske behandling, hvorfor det ikke er relevant at anf√łre det i dette afsnit.
√Ündringen af “potentielt” til “risiko for” er rent sprogligt.

[44] “af k√łnsmodificerende medicinsk behandling”.
√ėnske/forslag: “medicinsk” √¶ndres til “kirurgisk”.
Og, at der mellem “af” og “k√łnsmodificerende” inds√¶ttes “og i forbindelse med”, s√• teksten bliver: “‚Ķ af og i forbindelse med k√łnsmodificerende kirurgisk behandling”.
Bem√¶rkning: Da afsnittet vedr√łrer kirurgisk behandling, m√• der v√¶re tale om en fejlskrivning at der er skrevet “medicinsk”.

Ved varetagelse af k√łnsmodificerende kirurgisk behandling af voksne skal teamet suppleres med mindst en speciall√¶ge i plastikkirurgi med s√¶rlig erfaring og kompetencer p√• omr√•det. Der g√¶lder i √łvrigt de samme krav til forl√łbsansvarlig speciall√¶ge, MDT-konferencer m.v. som beskrevet ovenfor vedr. iv√¶rks√¶ttelse af k√łnsmodificerende medicinsk behandling. √ėvrige specialer kan inddrages hvor relevant f.eks. speciall√¶ger i urologi. [45]

[45] Afsnit om tværfagligt team/multidisciplinært team (MDT).
√ėnske/forslag: Afsnittet slettes.
Bem√¶rkning: Som tidligere n√¶vnt er tv√¶rfagligt team un√łdvendigt og u√łnsket, og det er en naturlighed, at der ved enhver behandling tilf√łjes relevante speciall√¶ger.

“F√łr iv√¶rks√¶ttelse af k√łnsmodificerende kirurgisk behandling skal der foreligge en aktuel udredning og vurdering som beskrevet ovenfor under k√łnsmodificerende [46] medicinsk behandling. Udredningen skal i relevant omfang suppleres med fysisk unders√łgelse af bryst og k√łnsorganer, ligesom b√•de fysiske og psykosociale forhold vedr. den p√•g√¶ldendes seksualitet og seksualliv skal v√¶re afd√¶kket i relevant omfang.”

[46] “som beskrevet ovenfor under k√łnsmodificerende medicinsk behandling”.
√ėnske/forslag: “ovenfor” slettes og mellem “under” og “k√łnsmodificerende” inds√¶ttes “afsnittet om”, s√• formuleringen bliver “som beskrevet under afsnittet om k√łnsmodificerende medicinsk behandling”.
Bem√¶rkning: At skrive “ovenfor” er meget upr√¶cist. Den foresl√•ede √¶ndring pr√¶ciserer, hvor der henvises til.

Ved mandligt f√łdselsk√łn b√łr brystforst√łrrelse med indl√¶gning af implantater ikke tilbydes f√łr der er gennemf√łrt minimum 12 m√•neders feminiserende k√łnsmodificerende hormonbehandling, med mindre denne er kontraindiceret, da det kirurgiske resultat kan v√¶re mindre tilfredsstillende og da man b√łr afvente effekt af feminiserende hormonbehandling p√• brystv√¶kst. I mange tilf√¶lde kan op til 18-24 m√•neders feminiserende hormonbehandling v√¶re at foretr√¶kke. Brystforst√łrrelse med indl√¶gning af implantater kan kun tilbydes p√• indikationen k√łnsdysfori i det omfang, at der er ingen eller beskeden brystv√¶kst p√• mindst 12 m√•neders hormonbehandling, og der kan kun tilbydes normalanatomisk brystforst√łrrelse proportionelt til kropsbygning som vurderet ved speciall√¶gen i plastikkirurgi. √ėnske om yderligere brystforst√łrrelse kan ikke varetages som offentlig finansieret sygehusydelse og behandlingen vil, i till√¶g til n√¶rv√¶rende vejledning, v√¶re omfattet af reglerne om kosmetisk behandling. [47]

[47] Hele afsnittet.
√ėnske/forslag: √Ündres til:
“Personer, der ved f√łdslen fik tildelt drengek√łnnet, skal tilbydes brystforst√łrrelse, n√•r der er gennemf√łrt mindst 12 m√•neders behandling med kvindeligt k√łnshormon, s√• brystet bliver normalt anatomisk proportionalt i forhold til kropsbygningen.”.
Bem√¶rkning: I stedet for “mandligt f√łdselsk√łn” foresl√•r vi den anf√łrte formulering.
Vi finder det uhensigtsm√¶ssigt kun at anf√łre en enkelt mulighed for brystforst√łrrelse (brystforst√łrrelse med indl√¶gning af implantater). Det er derfor bedre ikke at anf√łre bestemte teknikker.

Sletning af teksten fra og med “√ėnske om yderligere ‚Ķ” til og med “‚Ķ kosmetisk behandling” begrundes med, at selvfinansieret kosmetisk behandling ikke h√łrer til i vejledningen.

Ved kvindeligt f√łdselsk√łn [48] er der ikke faste krav til forudg√•ende hormonbehandling f√łr fjernelse af bryster (bilateral mastektomi) med tildannelse af mandligt brystparti, men i betragtning af, at der er tale om irreversible forandringer b√łr der tilsvarende v√¶re tale om vedvarende k√łnsdysfori. [49]

[48] “Ved kvindeligt f√łdselsk√łn ‚Ķ”.
√ėnske/forslag: √Ündres til: For personer, der ved f√łdslen fik tildelt pigek√łnnet, er der ‚Ķ”.
Bem√¶rkning: I stedet for “kvindeligt f√łdselsk√łn” foresl√•r vi den anf√łrte formulering.

[49] Teksten “, men i betragtning af, at der er tale om irreversible forandringer b√łr der tilsvarende v√¶re tale om vedvarende k√łnsdysfori“.
√ėnske/forslag: Teksten slettes.
Bem√¶rkning: Da ordet “k√łnsdysfori” ikke √łnskes anvendt, og det er klart, at fjernelse af bryster er irreversible, er teksten overfl√łdig.

Kastration mhp. k√łnsskifte, dvs. fjernelse af √¶ggestokke eller testikler, skal godkendes af Sundhedsstyrelsen, se ogs√• afsnit 11. Yderligere k√łnsmodificerende kirurgisk behandling p√• k√łnsorganer, som beskrevet ovenfor, foruds√¶tter at der er foretaget kastration enten samtidigt med eller forud for indgrebet, men det er ikke en foruds√¶tning for kastration at den p√•g√¶ldende √łnsker yderligere k√łnsmodificerende kirurgisk behandling p√• k√łnsorganer. S√•fremt den p√•g√¶ldende tidligere af medicinsk grund har f√•et fjernet √¶ggestokke eller testikler kr√¶ves ikke Sundhedsstyrelsens tilladelse til √łvrig k√łnsmodificerende kirurgisk behandling p√• k√łnsorganer. Fjernelse af livmoder, √¶ggeleder, √¶ggestokke eller testikler p√• medicinsk indikation, herunder ved forhold afledt af k√łnsmodificerende behandling som f.eks. celleforandringer af livmoderslimhinden som f√łlge af testosteron-behandling, er ikke omfattet af reglerne om kastration som led i k√łnsskifte eller n√¶rv√¶rende vejlednings regler. [50]”

[50] Fra og med “Yderligere k√łnsmodificerende kirurgisk behandling ‚Ķ”.
√ėnske/forslag: Teksten erstattes af:
Kastration m√• kun v√¶re et krav, hvis det er n√łdvendigt af hensyn til den √łnskede behandling.”
Bem√¶rkning: Metoidioplastik kirurgi (forst√łrrelse af klitoris) foruds√¶tter ikke fjernelse af livmoder og √¶ggestokke.
Stilles der krav om kastration for behandling, hvor kastration ikke er n√łdvendig, f√•r det karakter af tvangskastration.

K√łnsmodificerende kirurgisk behandling p√• k√łnsorganer hos voksne varetages af teamets speciall√¶ge i plastikkirurgi, med inddragelse af speciall√¶ge i gyn√¶kologi og obstetrik samt √łvrige relevante speciall√¶ger, og efter dr√łftelse og indstilling fra teamets MDT-konference [51]. Speciall√¶gen skal sikre at f√łlgende kriterier er opfyldt [52]:
 • At der foreligger tilladelse til kastration jfr. afsnit 11.
 • At der er tale om vedvarende og veldokumenteret k√łnsdysfori, med [53] √łnske om k√łnsmodificerende kirurgi p√• k√łnsorganer
 • At den p√•g√¶ldendes psykosociale forhold er afklaret, herunder forhold vedr. seksualitet samt psykosociale konsekvenser af potentielt irreversible forandringer [54]
 • At somatiske eller psykiske lidelser er grundigt afd√¶kket og velbehandlede [55]
 • At kontraindikationer er afklarede [56]
 • At den p√•g√¶ldende er velinformeret om forventede effekter og mulige skadevirkninger ved behandlingen, herunder oph√łrt evne til reproduktion uden assisteret hj√¶lp, forandret seksualfunktion, risiko for utilfredsstillende funktionelt og kosmetisk resultat, risiko for varige gener fra urinveje m.v. [57]
 • At forventede forandringer er visualiseret med understregning af at forandringerne er irreversible”

[51] Afsnittet.
√ėnske/forslag: Slettes.
Bem√¶rkning: Som tidligere anf√łrt √łnsker vi ikke et team.

[52] “Speciall√¶gen skal sikre at f√łlgende kriterier er opfyldt:”.
√ėnske/forslag: √Ündres til:
“Speciall√¶gen, der udf√łrer kirurgisk behandling p√• k√łnsorganer, skal sikre at f√łlgende kriterier er opfyldt:”.
Bem√¶rkning: Da de forudg√•ende linjer er foresl√•et slettet, foresl√•s den indskudte s√¶tning tilf√łjet.

[53] Prik 2. “vedvarende og veldokumenteret k√łnsdysfori, med”.
√ėnske/forslag: Den anf√łrte tekst slettes.
Bem√¶rkning: Vi finder teksten overfl√łdig og √łnsker som n√¶vnt ikke ordet “k√łnsdysfori” anvendt.

[54] Prik 3. “At den p√•g√¶ldendes psykosociale forhold af afklaret, herunder forhold vedr. seksualitet samt psykosociale konsekvenser af potentielt irreversible forandringer”.
√ėnske/forslag: Punktet slettes.
Bemærkning: Disse forhold omfattet af prik 5.

[55] Prik 4.
√ėnske/forslag: Slettes.
Bem√¶rkning: Psykiske forhold h√łrer ikke hjemme, da det er erkendt, at transpersoner ikke er psykisk syge. Disse forhold er i √łvrigt omfattet af prik 5.

[56] Prik 5. “At kontraindikationer er afklarede”.
√ėnske/forslag: Der tilf√łjes “og evt. behandlet i relevant omfang”, s√•ledes at teksten bliver: “At kontraindikationer er afklarede og evt. behandlet i relevant omfang”.
Bem√¶rkning: De foresl√•ede √¶ndringer g√łr det mere enkelt og overskueligt.

[57] Prik 6.
√ėnske/forslag: Tilf√łjes: “, plus omtale af de forventede positive effekter”.
Bemærkning: Vi finder det utilfredsstillende kun at omtale mulige negative effekter. Det er en kendsgerning, at de fleste oplever positive effekter.

“F√łr fjernelse af livmoder, √¶ggeleder, √¶ggestokke eller testikler b√łr der v√¶re gennemf√łrt minimum 12 m√•neders sammenh√¶ngende k√łnsmodificerende hormonbehandling, med mindre denne er kontraindiceret. F√łr fjernelse eller tillukning af skeden (vaginektomi eller kolpokleise) samt forl√¶ngelse af urinr√łr (uretroplastik) og tildannelse af lem (falloplastik eller metoidoplastik) ved kvindeligt f√łdselsk√łn, eller f√łr penisamputation (penektomi), samt tildannelse af skede, klitoris og k√łnsl√¶ber (vaginoplastik, kliteroplastik og labiaplastik) ved mandligt f√łdselsk√łn, b√łr den p√•g√¶ldende have levet i minimum 12 sammenh√¶ngende m√•neder egen k√łnsidentitet og √łnskede k√łnsudtryk, der svarer til det √łnskede kirurgiske indgreb. [58]

[58] Fra og med “F√łr fjernelse ‚Ķ”.
√ėnske/forslag: Slettes.
Bem√¶rkning: Kravet “b√łr den p√•g√¶ldende have levet i minimum 12 sammenh√¶ngende m√•neder egen k√łnsidentitet og √łnskede k√łnsudtryk” kan ikke kontrolleres og √łnskes ikke kontrolleret, hvorfor det er overfl√łdigt, hvorved hele teksten fra og med “F√łr fjernelse ‚Ķ” bliver overfl√łdig og b√łr slettes.

6. Rådgivning, udredning og behandling hos personer under 18 år [59]
[59] Hele kapitlet.
Grundet den sene fremsendelse af udkastet, har vi ikke haft mulighed for at dr√łfte dette v√¶sentlige afsnit internt og heller ikke med vores samarbejdspartnere.
Vi erindrer samtidig om, at det p√• vores m√łde med Sundhedsstyrelsen torsdag den 22. september 2016 aftaltes, at revision af vejledningen skulle ske i to trin. F√łrst en revision vedr√łrende voksne, dern√¶st en revision af afsnittet om b√łrn og unge for√•ret/sommeren 2017.

Region Hovedstaden Psykiatri har meddelt os, at de planl√¶gger at udgive et notat om erfaringerne fra det f√łrst √•r med behandling af b√łrn og unge. Vi finder det relevant, at disse erfaringer inddrages i revision af afsnittet om b√łrn og unge.

Efter samr√•d med foreningen “Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn” (FSTB)” foresl√•r vi, at nedenn√¶vnte afsnit erstattes af det eksisterende afsnit om transk√łnnede b√łrn og unge, og at revisionen af det samlede afsnit om b√łrn og unge udskydes til efter√•ret (2017).
Region Hovedstaden Psykiatri har meddelt os, at de planl√¶gger at udgive et notat om erfaringerne fra det f√łrst √•r med behandling af b√łrn og unge. Vi finder det relevant, at disse erfaringer inddrages i revision af afsnittet om b√łrn og unge.
Efter samr√•d med foreningen “Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn” (FSTB)” foresl√•r vi, at afsnittet erstattes af det eksisterende afsnit om transk√łnnede b√łrn og unge, og at revisionen af dette afsnit udskydes til efter√•ret (2017).

“Ved supprimerende hormonterapi (stophormoner) skal f√łlgende kriterier v√¶re opfyldt:
 • At barnet eller den unge er fyldt 12 √•r og har opn√•et Tanner stadie 2-4.” [60]

[60] “At barnet eller den unge er fyldt 12 √•r og har opn√•et Tanner stadie 2-4.”.
√ėnske/forslag: √Ündres til: “At barnet eller den unge har opn√•et Tannerstadie 2.”.
Bem√¶rkning: P√• Konferencen afholdt tirsdag den 28. marts 2017 blev professor Peggy T. Cohen-Kettenis spurgt, om hun fandt det etisk forsvarligt at anvende en tolv√•rsgr√¶nse som et kriterium for behandling med stophormoner (supprimerende hormonterapi), velvidende at nogle b√łrn i den alder er i de senere Tannerstadier.

Professoren svarede, at tolv√•rsgr√¶nsen af samme √•rsag ikke l√¶ngere anvendes som kriterium i Holland, at kriteriet om tolv√•rsgr√¶nsen i sin tid blev indf√łrt p√• grund af stor modstand i befolkningen og blandt fagfolk mod behandling af transk√łnnede b√łrn. P√• konferencen blev det uetiske i en s√•dan aldersgr√¶nse fremf√łrt som begrundelse for at aldersgr√¶nsen ikke l√¶ngere anvendes i Holland.

Vi √łnsker tolv√•rsgr√¶nsen afskaffet i den g√¶ldende vejledning slettet og udeladt i den nye vejledning.

Da vi som n√¶vnt √łnsker udskydelse af revisionen af afsnittet om behandlingen af transk√łnnede b√łrn og unge til efter√•ret (2017), skal den foresl√•ede √¶ndring gennemf√łres straks i:
“Vejledning om udredning og behandling af transk√łnnede. VEJ nr. 10353 af 19. december 2014”
Afsnit “3.3 Behandling med supprimerende hormonterapi (stophormoner)”
Underafsnittet: “Behandling med supprimerende hormonterapi m√• tidligst anvendes, n√•r den unge er fyldt 12 √•r og har n√•et Tanner stadie 2-4, det vil sige har oplevet begyndende pubertetsforandringer.”
√ėnske/forslag: √Ündres til: “Behandling med supprimerende hormonterapi (stophormoner) kan p√•begyndes, n√•r den unge har n√•et Tannerstadie 2″.

7. √ėvrig behandling og st√łtte

“Efter vurdering og indstilling fra MDT [61] kan der som led i den k√łnsmodificerende behandling i regionalt regi tilbydes √łvrig behandling i relevant omfang. Ved utilstr√¶kkelig effekt af audiologop√¶disk hj√¶lp ved mandligt f√łdselsk√łn kan henvises til otorhinolaryngologisk specialafdeling til vurdering mhp. stemmeb√•ndsplastik, s√•fremt betingelser for k√łnsmodificerende kirurgi i √łvrigt er opfyldt. [62] Tilsvarende kan henvises til dermatologisk afdeling eller speciall√¶gepraksis mhp. epilering ved laser, elektrolyse m.v. i ansigtet s√•fremt betingelser for k√łnsmodificerende kirurgi i √łvrigt er opfyldt. [63] √ėvrige indgreb som ansigtskirurgi, strubehovedreduktion, fedtsugning m.v. kan kun helt undtagelsesvist tilbydes i regionalt regi, og kun ved betydelige funktionelle og psykologiske gener, og s√•fremt betingelser for k√łnsmodificerende kirurgi i √łvrigt er opfyldt.” [64]

[61] “indstilling fra MDT”.
√ėnske/forslag: √Ündres til “indstilling fra den behandlende l√¶ge”.
Bem√¶rkning: Som flere gange n√¶vnt, √łnsker vi ikke anvendelse af “team”.

[62] [63] “, s√•fremt betingelser for k√łnsmodificerende kirurgi i √łvrigt er opfyldt”.
√ėnske/forslag: Slettes
Bem√¶rkning: Der er ikke bel√¶g for at kr√¶ve, at betingelserne for k√łnsmodificerende kirurgi er opfyldt for disse behandlingstyper.

[64] “Fra og med “√ėvrige indgreb som ‚Ķ”.
√ėnske/forslag: Fra og med “√ėvrige indgreb ‚Ķ” til og med “‚Ķ er opfyldt.” slettes.
Bem√¶rkning: Vi finder teksten er en uacceptabel stramning i forhold til den eksisterende vejledning, hvor der om tilsvarende behandlinger anvendes ordene “i sj√¶ldne tilf√¶lde”.

Ved varigt h√•rtab som f√łlge af k√łnsmodificerende behandling kan en af teamets l√¶ger yde [65] dokumentation som den p√•g√¶ldende kan bruge til at s√łge om tilskud til paryk eller anden hovedbekl√¶dning i bop√¶lskommunen. Bop√¶lskommunen kan ligeledes under servicelovens regler s√łge om audiologop√¶disk hj√¶lp med henblik p√• modificering af stemme- og talefunktion.”

[65] “Ved varigt h√•rtab som f√łlge af k√łnsmodificerende behandling kan en af teamets l√¶ger yde ‚Ķ”.
√ėnske/forslag: Afsnittet √¶ndres til “En behandlende l√¶ge skal vejlede om muligheden for hel eller delvis offentlig betaling for brystproteser, paryk og penisproteser mm. og kan udf√¶rdige erkl√¶ring om behovet for brystproteser, paryk og penisproteser mm. til brug ved ans√łgning jf. servicelovens regler.
Tilsvarende vedr√łrende behov for audiologop√¶disk hj√¶lp med henblik p√• modificering af stemme- og talefunktion jf. bekendtg√łrelse om specialundervisning for voksne.”.

10. Registrering

“Til registrering af kontakter vedr. sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold kan f√łlgende kontaktkoder anvendes fra SKS:

[66] Efter listen med koder.
√ėnske/forslag: Inds√¶ttelse af definition af, hvorledes koderne anvendes.
Bemærkning: En definition vil være nyttig således, at koder fremover anvendes ensartet. Herved undgås den tidligere praksis, hvor de i afsnit DF 64 nævnte koder blev anvendt i flæng.

11. Tilladelse til kastration

Kapitlet om kastration.
Bemærkning: Det er tilfredsstillende, at teksten er isoleret til et selvstændigt afsnit, der let kan slettes, idet regeringen har tilkendegivet, at bestemmelsen i sundhedsloven om kastration vil blive ophævet.

“Ans√łgningen skal v√¶re dateret, underskrevet og indeholde f√łlgende oplysninger:
 • Ans√łgerens navn, bop√¶lsadresse og CPR-nummer
 • Hvilke k√łnskirtler der √łnskes fjernet
   , hvor l√¶nge √łnsket om kastration har best√•et samt begrundelser for √łnsket om kastration udfra den enkeltes situation og k√łnsidentitetsforhold [67]
 • Hvem der har varetaget hidtidig udredning og k√łnsmodificerende medicinsk behandling, samt tilladelse til at Sundhedsstyrelsen kan indhente udtalelser herfra, samt hvis relevant fra Retsl√¶ger√•det

[67] “, hvor l√¶nge √łnsket om kastration har best√•et samt begrundelser for √łnsket om kastration udfra den enkeltes situation og k√łnsidentitetsforhold”.
√ėnske/forslag: Slettes.
Bem√¶rkning: Det er overfl√łdigt at anf√łre dette i ans√łgningen, da disse forhold vil v√¶re tydeligt belyst i den erkl√¶ring, som Sundhedsstyrelsen indhenter.

Sundhedsstyrelsen indhenter herefter en erkl√¶ring fra den k√łnsidentitetsklinik [68], hvor ans√łgeren har v√¶ret i et udredningsforl√łb. S√•fremt ans√łgeren ikke har v√¶ret udredt eller behandlet i Danmark henviser Sundhedsstyrelsen ans√łgeren til k√łnsidentitetsklinik ved offentligt sygehus n√¶rmest ans√łgers bop√¶l. Resultater af udenlandske udredningsforl√łb kan udfra en konkret vurdering ved k√łnsidentitetsklinikkens forl√łbsansvarlige speciall√¶ge erstatte hele eller dele af udredningen.”

[68] “den k√łnsidentitetsklinik”.
√ėnske/forslag: √Ündres til “den udredende l√¶ge”.
Bem√¶rkning: Vi √łnsker, at det ikke kun er specielle k√łnsidentitetsklinikker, som kan varetage udredning og behandling, men at det ogs√• skal kunne foretages af andre l√¶ger.

“Erkl√¶ringen fra den k√łnsidentitetsklinik hvor udredningsforl√łbet er foretaget, [69] skal v√¶re udf√¶rdiget eller godkendt af den forl√łbsansvarlige speciall√¶ge, og skal indeholde en beskrivelse af f√łlgende forhold vedr. ans√łgeren:
 • en redeg√łrelse for det samlede udredningsforl√łb, herunder v√¶sentlige forhold i sygehistorien og v√¶sentlige resultater af den fysiske og psykologiske unders√łgelser og psykosociale vurderinger [70]
 • en beskrivelse af den gennemg√•ede k√łnsmodificerende behandling, herunder type og varighed samt fysiske, psykiske og psykosociale [71] reaktioner herp√•
 • en vurdering af varighed og omfang af ubehag og forpinthed som f√łlge af uoverensstemmelse mellem f√łdselsk√łn og egen k√łnsidentitet
 • en beskrivelse af hvor l√¶nge og hvor vedholdende ans√łger har udtrykt √łnske om kastration [72]
 • en beskrivelse af den l√¶gelige vejledning, der er givet vedr. kastrationsindgrebets beskaffenhed og direkte f√łlger og om den risiko, der m√• antages at v√¶re forbundet med indgrebet.
 • en vurdering af ans√łgers habilitet, herunder om ans√łger vurderes at kunne overskue konsekvenserne heraf
 • √łvrige sundhedsfaglige forhold, der vurderes relevante for Sundhedsstyrelsens behandling af ans√łgningen”

[69] “fra den k√łnsidentitetsklinik hvor udredningsforl√łbet er foretaget,”.
√ėnske/forslag: Slettes.
Bem√¶rkning: Teksten foruds√¶tter medvirken af et multidiciplin√¶rt team, hvilket vi tidligere har n√¶vnt er u√łnsket og un√łdvendigt.

[70] Prik 1. “og psykologiske unders√łgelser og psykosociale vurderinger”.
√ėnske/forslag: Slettes.
Bem√¶rkning: Som tidligere n√¶vnt, √łnsker vi ikke psykologiske unders√łgelser eller vurderinger. transpersoner er ikke psykisk syge.

[71] Prik 2. “, herunder type og varighed samt fysiske, psykiske og psykosociale”
√ėnske/forslag: Slettes, s√• teksten bliver “en beskrivelse af den gennemg√•ede k√łnsmodificerende behandling og reaktioner herp√•”.
Bem√¶rkning: Det, der foresl√•s slettet er indeholdt i “en beskrivelse af ‚Ķ”, og som tidligere n√¶vnt, √łnsker vi ikke psykologisk unders√łgelser eller vurderinger.

[72] Prik 3 og 4.
√ėnske/forslag: Slettes.
Bemærkning: Det er ikke muligt at lave sådanne vurderinger og beskrivelser.

“Ved modtagelse af ans√łgninger om tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte vil Sundhedsstyrelsen senest 8 hverdage efter modtagelsen tilsende ans√łger kvittering og evt. information om manglende formelle forhold ved ans√łgning. N√•r der er modtaget en fyldestg√łrende ans√łgning vil Sundhedsstyrelsen senest 8 hverdage [73] efter modtagelsen indhente en erkl√¶ring fra den k√łnsidentitetsklinik, hvor ans√łgeren har v√¶ret i et udredningsforl√łb. S√¶dvanligvis skal klinikken fremsende erkl√¶ring senest 30 hverdage [74] fra modtagelsen af styrelsen henvendelse. Ved modtagelsen af fyldestg√łrende erkl√¶ring fra k√łnsidentitetsklinik vil Sundhedsstyrelsen fremsende tilladelse til kastration til ans√łger senest 30 dage [75] fra modtagelsen af erkl√¶ringen. Ved behov for indhentelse af udtalelse fra Retsl√¶ger√•det vil styrelsens sagsbehandlingstid v√¶re stillet i bero indtil modtagelse af r√•dets udtalelse.”

[73] “8 hverdage”.
√ėnske/forslag: De to steder, hvor der st√•r “8 hverdage”, √¶ndres det til: “5 hverdage”.
Bemærkning: Fem hverdage vurderes at være tilstrækkelig tid.

[74] “S√¶dvanligvis skal klinikken fremsende erkl√¶ring senest 30 hverdage”.
√ėnske/forslag: √Ündres til: “10 hverdage”.
Bemærkning: Ti hverdage vurderes at være tilstrækkelig tid.

[75] “Sundhedsstyrelsen fremsende tilladelse til kastration til ans√łger senest 30 dage”.
√ėnske/forslag: √Ündres til: “5 hverdage”.
Bemærkning: Fem hverdage vurderes at være tilstrækkelig tid.

12. Ordliste

“Behandling En sundhedsfaglig indsats, der sigter p√• at p√•virke sj√¶lelige eller legemlige forhold i en bestemt retning.
F√łdselsk√łn Det k√łn man fik tildelt ved f√łdslen. [76]
Indikation En lægefaglig vurdering af behandlingsbehov og begrundelse ift. en konkret behandling.
Juridisk k√łnsskifte √Ündring af k√łnsbetegnelse, personnummer og fornavn i CPR – Det Centrale Personregister.
Kastration Kirurgiske fjernelse af æggestokke eller testikler, el-
ler anden varig reduktion af disses funktion.
Kontraindikation Tilstand eller faktor, som √łger risikoen ved at udf√łre en bestemt behandling. En absolut kontraindikation er en tilstand, som forbyder anvendelsen af behandlingen i det hele taget.
K√łnsdysfori En tilstand af ubehag som f√łlge af uoverensstemmelse mellem f√łdselsk√łn og k√łnsidentitet [77]
K√łnshormoner √ėstrogener eller testosteron [78]
K√łnsidentitet Personlig oplevelse af at v√¶re sit k√łn, herunder hvordan man er sit k√łn (k√łnsudtryk) [79]
K√łnsmodificerende behandling Medicinsk eller kirurgisk behandling, der har til form√•l at √¶ndre k√łnsudtrykket og underst√łtte den enkeltes √łnskede k√łnsidentitet
K√łnsskifteoperation K√łnsmodificerende kirurgisk behandling p√• k√łnsorganer (nedre kirurgi)
K√łnsudtryk Den form og m√•de man er sin k√łnsidentitet [80]
Observation En sundhedsfaglig indsats, hvor en spontan udvikling, eller effekt af iværksat behandling, overvåges og afventes
Informeret samtykke En habil persons frivillige accept af tilbudt sundhedsfaglig indsats, på baggrund af information om denne fra den ansvarlige sundhedsperson
Stophormoner L√¶gemidler, der h√¶mmer den enkeltes egen produktion af k√łnshormoner eller virkningen af disse, og dermed pubertet og udvikling af k√łnskarakteristika. Kaldes ogs√• h√¶mmende eller supprimerende hormoner, testosteron/√łstrogenh√¶mmere m.v.
Sundhedsfaglig hj√¶lp R√•dgivning, st√łtte, udredning, observation, behandling, opf√łlgning, rehabilitering m.v., der ydes af sundhedspersoner og af sundhedsv√¶senet
Sundhedsperson En person med sundhedsfaglig uddannelse, der er autoriseret af de centrale myndigheder
Udredning En sundhedsfaglig indsats, hvor den enkeltes forhold afd√¶kkes systematisk, herunder sj√¶lelige, legemlige og sociale forhold”

[76] “F√łdselsk√łn“.
√ėnske/forslag: Slettes.

[77] “K√łnsdysfori“.
√ėnske/forslag: Slettes.

[78] “k√łnshormoner √ėstrogener eller testosteron“.
√ėnske/forslag: Vi √łnsker en mere pr√¶cis og d√¶kkende definition, da der anvendes andre k√łnshormoner end de n√¶vnte.

[79] “k√łnsidentitet“.
√ėnske/forslag: Beskrivelsen √¶ndres til:
“Den enkelte persons indre og individuelle oplevelse af sit k√łn og sin krop, hvilket m√•ske, m√•ske ikke svarer til det ved f√łdslen tildelte k√łn

[80] “K√łnsudtryk“.
√ėnske/forslag: Beskrivelsen √¶ndres til:
“M√•den at udtrykke sit k√łn som mand/dreng eller kvinde/pige f.eks. ved valg af t√łj, frisure, makeup, aktiviteter, bev√¶gelser, tale, omgangen med andre m.v.”

Nye ord som √łnskes tilf√łjet:

Det ved f√łdslen tildelte k√łn Det k√łn – dreng eller pige – et nyf√łdt barn
GnRH-a Gonadotropin-releasing hormone agonist.
Medicinsk betegnelse for stophormoner
Hormonblokkere Det samme som stophormoner
Supprimerende hormonterapi Behandling med stophormoner

* * *
Folketingets journal vedr√łrende skrivelsen.
Skrivelsen i pdf-format hos Folketinget.