Kompensation til kastrerede i fbm. kønsskifte indføres ikke i Danmark. 5. juli 2016.

Vist 224 gange.
Den danske regering har ikke umiddelbart planer om at følge den svenske regering ved at give mulighed for kompensation til transpersoner, der frem til indførelse af det juridiske kønsskifte i 2014 blev kastreret i forbindelse med deres kønsskifte.
Dette meddelte sundheds- og Ìldreminister Sophie Løhde den 5. juli 2016 til LGBT Danmark som svar pü LGBT Danmarks forespørgsel derom den 2. maj 2016.

Herunder gengives først LGBT Danmarks henvendelse til ministeren og derefter ministerens svar.

LGBT Danmarks skrivelse

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Mandag 2. maj 2016

Sundheds- og ĂŚldreminister
Sophie Løhde sum@sum.dk

Vedr.: Om regeringen vil følge den svenske regerings initiativ og give mulighed for kompensation til transpersoner, der blev kastreret i forbindelse med deres kønsskifte

KÌre Sophie Løhde
Den svenske regering har den 27. april 2016 besluttet at give transpersoner mulighed for at søge kompensation for, som betingelse for et juridisk kønsskifte, at skulle undergü sterilisation.

Før indførelsen af juridiske kønsskifte i 2014, var situationen herhjemme tilsvarende – ja faktisk værre. Transpersoner måtte udstå vidtrækkende, indgribende og irreversible indgreb (herunder kastration) for at kunne opnå juridisk kønsskifte.

Det er Landsforeningens opfattelse, at der her er tale om et overgreb, et unødvendigt og vilkürligt indgreb i de berørte transpersoners privatliv og familieliv.

Vi henleder opmÌrksomheden pü Justitsministeriets udtalelse i rapporten af 27. februar 2014 fra arbejdsgruppen om juridisk kønsskifte:

Det er Justitsministeriets vurdering, at det ikke kan udelukkes, at Danmark vil blive dømt for overtrædelse af EMRK (artikel 8 om retten til selvbestemmelse og privatliv) ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, både hvis den nuværende ordning med krav om kastration fastholdes, og hvis der indføres en ny ordning med krav om hormonbehandling (med eller uden et tillægskrav om sterilisation)”.

Pü den baggrund skal LGBT Danmark spørge, om den danske regering har planer om at følge den svenske regering ved at give mulighed for kompensation til transpersoner, der frem til indførelse af det juridiske kønsskifte i 2014 blev kastreret?

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Søren Laursen
Forperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson linda@lgbt.dk

* * *
Sundheds- og Ìldreminister Sophie Løhdes svar

Sundheds- og ĂŚldreministeren
5. juli 2016

Til LGBT Danmark

Tak for jeres brev fra den 2. maj 2016, hvor I spørger, om den danske regering har planer om at følge den svenske regering ved at give mulighed for kompensation til transkønnede, der i forbindelse med juridisk kønsskifte har undergüet sterilisation.

Accept og anerkendelse af transkønnede i det danske samfund er af stor vigtighed.
Og forbedringen af transkønnedes forhold i Danmark er et område, som jeg og regeringen kontinuerligt arbejder på. Senest med beslutningen om at flytte diagnosekoden for transkønnede fra overskrifter som ”personlighedsforstyrrelse” og ”kønsidentitetsforstyrrelse” til en placering, som ikke opleves utidssvarende eller diskriminerende.

Jeg sĂŚtter stor pris, at I bidrager med information om, hvilke initiativer vore nabolande foretager pĂĽ omrĂĽdet.

Fra dansk side vil vi naturligvis følge udviklingen og implementeringen af den svenske kompensationsordning, som jeg kan forstü er planlagt til at trÌde i kraft i juli 2018.

Regeringen har dog ikke umiddelbart planer om at indføre en tilsvarende kompensationsordning.

Med venlig hilsen
Sophie Løhde

* * *
Henvendelsen fra LGBT Danmark i pdf-format.
Svaret fra Sundheds- og ĂŚldreministeren i pdf-format.