Unge transk√łnnede kan godt f√• fornavneskift, hvis Sexologisk Klinik erkl√¶rer, at de er transseksuelle eller ganske kan ligestilles hermed. 18. januar 2017.

Vist 215 gange.
LGBT Danmark har fra en ung transperson fået oplyst, at denne rettede henvendelse til sit kordegnekontor for at få foretaget fornavneskift. Den unge er af Sexologisk Klinik vurderet at være transseksuel. Kordegnekontoret var usikker på proceduren og ringede derfor til derom Statsforvaltningen, som oplyste, at det ikke var muligt.
LGBT Danmark skrev derom til Statsforvaltningen, der svarede, at hvis den unge opfyldt reglerne, så ville der blive givet tilladelse til fornavneskiftet.

Herunder gengives LGBT Danmarks skrivelse til Statsforvaltningen og forvaltningens svar.

* * *
LGBT Danmarks henvendelse til Statsforvaltningen

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Torsdag den 5. januar 2017.
Statsforvaltningen
Ansvarshavende kommunikationskonsulent Johanne Duus Hornemann
joduho@statsforvaltningen.dk

Vedr.: Transpersoners fornavneskift

Kære Johanne Duus Hornemann.

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner har fra en ung transperson f√•et oplyst, at denne ledsaget af sin moder rettede henvendelse til sit kordegnekontor for at f√• foretaget fornavneskift. Den unge er af Sexologisk Klinik vurderet at v√¶re transseksuel, men har ikke s√łgt om juridisk k√łnsskifte, hvilket efter g√¶ldende lovgivning jo ikke er mulig for personer under 18 √•r. Kordegnekontoret var usikker p√• proceduren og ringede derfor til derom Statsforvaltningen, som oplyste, at det ikke var muligt at f√• fornavneskift til et fornavn betegnende det modsatte k√łn p√• grundlag af en udtalelse fra Sexologisk Klinik om, at ans√łgeren er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed.

LGBT Danmark beder venligst oplyst, om Statsforvaltningen ikke vil anerkende, at det er muligt for transpersoner at f√• fornavneskift til et fornavn betegnende det modsatte k√łn p√• grundlag af en udtalelse fra Sexologisk Klinik om, at ans√łgeren er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed, som det er beskrevet i navnebekendtg√łrelsen.

Med venlig hilsen
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson.

Henvisninger/citater
 1. Bekendtg√łrelse af navneloven
  LBK nr 1816 af 23/12/2015
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173271
  § 13, stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2.
 2. Disse nærmere regler er af Social- og Indenrigsministeren den 23. december 2015 fastsat i:
  Bekendtg√łrelse om navne
  BEK nr 1862 af 23/12/2015
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176085
  ¬ß 13. Til brug for vurderingen af, om der kan g√łres undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. lovens ¬ß 4, stk. 4, ¬ß 7, stk. 2, og ¬ß 13, stk. 2, vurderer Rigshospitalets Sexologiske Klinik, om ans√łgeren er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed.
  Stk. 2. Hvis vurderingen fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik giver anledning til tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed, kan der indhentes supplerende udtalelse fra Retslægerådet.
  Stk. 3. Sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. stk. 1, behandles af Statsforvaltningen
 3. Social- og Indenrigsministeriet har den 30. december 2015 udstedt:

  Vejledning om navne
  VEJ nr 11359 af 30/12/2015
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176627
  5.5. Særligt om fornavne til transseksuelle og personer, der ganske må ligestilles med transseksuelle
  Navneloven
  § 13. […]
  Stk. 2. Et fornavn m√• ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet.
  Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2.
  Navnebekendtg√łrelsen
  ¬ß 13. Til brug for vurderingen af, om der kan g√łres undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. lovens ¬ß 4, stk. 4, ¬ß 7, stk. 2 og ¬ß 13, stk. 2, vurderer Rigshospitalets Sexologiske Klinik, om ans√łgeren er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed.
  Stk. 2. Hvis vurderingen fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik giver anledning til tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed, kan der indhentes supplerende udtalelse fra Retslægerådet.
  Stk. 3. Sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. stk. 1, behandles af Statsforvaltningen.
  Af bestemmelserne fremg√•r, at der efter helt s√¶rlige betingelser, for s√• vidt ang√•r transseksuelle eller personer, der ganske kan ligestilles med transseksuelle, kan undtages fra kravet om, at et fornavn skal v√¶re k√łnskorrekt i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Bestemmelsen regulerer s√•ledes kun navne√¶ndringer for personer, der ikke har gennemf√łrt et egentlig k√łnsskifte.

  Personregisterf√łreren skal sende disse sager videre til Statsforvaltningen, der behandler sagen. Til brug for sagen indhenter Statsforvaltningen en udtalelse fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik og i tvivlstilf√¶lde tillige en supplerende udtalelse fra Retsl√¶ger√•det.

  Kan ans√łgningen im√łdekommes, indf√łrer Statsforvaltningen √¶ndringen i CPR med advis til personregisterf√łreren.

Statsforvaltningens svar

Fra: Hroar Kolmos [HROKOL@statsforvaltningen.dk]
Sendt: 9. januar 2017 13:19
Til: Linda Thor Pedersen
Emne: Transpersoners fornavneskift

Kære Linda Thor Pedersen.

Tak for din henvendelse.

Du gengiver reglerne helt korrekt i din henvendelse. Statsforvaltningen sagsbehandler ligeledes efter disse regler.
Hvor det er gået galt i kommunikationen mellem kirkekontoret og Statsforvaltningen i det konkrete tilfælde du refererer til, har jeg ikke noget bud på.

Efter navneloven m√• et fornavn ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Dette st√•r i Navnelovens ¬ß 13, stk. 2.
Efter navnebekendtg√łrelsen kan der dog g√łres undtagelse fra reglen for personer, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuelle eller ganske at m√•tte ligestilles hermed. Dette st√•r i Navnelovens ¬ß 13, stk. 3.

N√•r Statsforvaltningen f√•r en s√•dan ans√łgning, kontaktes Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet med anmodning om at udarbejde en erkl√¶ring.
Hvis ans√łgningen drejer sig om en person under 18 √•r, indhentes forud et skriftligt samtykke fra indehaverne af for√¶ldremyndigheden.

P√• baggrund af indholdet i denne erkl√¶ring vurderes det, om betingelserne for det √łnskede navneskifte er opfyldt.

For transseksuelle er betingelserne således:
Ans√łgere, der g√•r i et observationsforl√łb p√• Sexologisk Klinik for senere at s√łge tilladelse til k√łnsskifte, og som af Sexologisk Klinik er blevet henvist til k√łnshormonbehandling med hormoner fra det √łnskede k√łn.
Ans√łgere, der ikke aktuelt √łnsker k√łnsskifte, men som gennem l√¶ngere tid har levet som det andet k√łn. Det er en betingelse, at Sexologisk Klinik afgiver en udtalelse om, at ans√łger er transseksuel. √ėnsket om at leve som det andet k√łn skal v√¶re stabilt, og det er en betingelse, at ans√łgerens livskvalitet sk√łnnes at blive v√¶sentligt forbedret ved et fornavn, der svarer til den k√łnslige fremtoning.

For ans√łgere, der ganske kan ligestilles med transseksuelle er betingelserne s√•ledes:
Ans√łgere, der igennem en l√¶ngere √•rr√¶kke j√¶vnligt har kl√¶dt sig som det modsatte k√łn, og som efter lange overvejelser giver efter for et basalt behov for permanent at kl√¶de sig som og i det hele taget leve som det andet k√łn. Disse ans√łgere fremtr√¶der s√•ledes som transseksuelle, dvs. som det andet k√łn, s√•vel over for sig selv som for andre, men kan ikke fra Sexologisk Kliniks side opn√• en egentlig betegnelse som transseksuel eller tiltr√¶delse til en k√łnsskifteoperation.

Hvis det fremg√•r af Rigshospitalets erkl√¶ring, at betingelserne er opfyldt, s√łrger Statsforvaltningen for det √łnskede navneskifte. Herunder opdatering i CPR. Hvis der er tvivl, indhentes supplerende udtalelse fra Retsl√¶ger√•det.

Det √łnskede navn skal selvf√łlgelig stadig skal opfylde de almindelige regler for navne efter navneloven.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har yderligere eller uddybende sp√łrgsm√•l. Mit direkte telefonnummer er 72567727.

Med venlig hilsen
Hroar Kolmos
Kontorchef
Statsforvaltningen

* * *
LGBT Danmark til Statsforvaltningen i pdf-format.
[1. juni 2021. Der findes ikke mere omtale hos LGBT Danmark. Tina Thranesen.]