LGBT komiteens skrivelse til besk√¶ftigelsesministeren pga. dennes mangelfulde og delvis uklare besvarelse af et sp√łrgsm√•l. Svar 19. januar 2024.

Vist 217 gange.
Besk√¶ftigelsesminister Ane Halsboe-J√łrgensens besvarelse den 5. december 2023 sp√łrgsm√•l 8 stillet af Ligestillingsudvalget efter √łnske fra Rosa Lund (EL) var mangelfuld og delvis uklar.
LGBT komiteen skrev derfor den 11. december 2023 til besk√¶ftigelsesminister Ane Halsboe-J√łrgensen med oplysning om manglen og med sp√łrgsm√•l om uklarheden i besvarelsen med kopi til Ligestillingsudvalget og Rosa Lund.

Folketinget har registreret henvendelsen som: Ligestillingsudvalget (LIU). Alm. del. Bilag 20. Samling: 2023-24.

Besk√¶ftigelsesminister Ane Halsboe-J√łrgensen svarede den 19. januar 2024.

Herunder gengives f√łrst LGBT komiteens henvendelse til besk√¶ftigelsesminister Ane Halsboe-J√łrgensen og derefter svaret fra besk√¶ftigelsesminister Ane Halsboe-J√łrgensen.

* * *
11. december 2023

Besk√¶ftigelsesminister Ane Halsboe-J√łrgensen.
Kopi til: Ligestillingsudvalget og Rosa Lund.

Vedr√łrende besvarelsen den 5. december 2023 af sp√łrgsm√•l 8 stillet af Ligestillingsudvalget efter √łnske fra Rosa Lund (EL).

K√¶re Ane Halsboe-J√łrgensen.

Vi har med interesse l√¶st dit svar til Folketingets Ligestillingsudvalg[1], som havde bedt dig redeg√łre for omfanget og karakteren af diskrimination mod transpersoner p√• arbejdsmarkedet?

Du skrev om Ligebehandlingsnævnssagerne:
I to af sagerne kunne n√¶vnet ikke behandle klagen, da klagen i den ene sag kun kunne afg√łres ved domstolene, [‚Ķ].
Du burde havde oplyst, at denne ene sag blev afgjort af domstolen ‚Äď nemlig af byretten i Aarhus den 9. juni 2015.
Se n√¶rmere i ‚ÄĚVidensbanken om k√łnsidentitet‚ÄĚ i artiklen ‚ÄĚUlovligt at fyre en transperson pga. dennes k√łnsudtryk fastslog byretten i Aarhus den 9. juni 2015.‚ÄĚ
https://www.transviden.dk/retten-aarhus-bs-72-45-2014/
Heri omtales sagen detaljeret og slutter med en kopi af dommen fra retten i Aarhus den 9. juni 2015.

I svaret burde f√łlgende afg√łrelse have v√¶ret medtaget:
KEN nr 9631 af 05/04/2017. Sagen drejer sig om, at ledelsen ikke ville acceptere en mandlig fysioterapeuts (transvestit) √łnske m at g√• mere feminint kl√¶dt.
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2017/9631
https://www.transviden.dk/ken-9631-2017/

Du skrev i svaret også:
I NOA-L fra 2021 var der 0,15 pct. af l√łnmodtagerne, der svarede, at de har v√¶ret udsat for diskrimination eller d√•rlig behandling p√• grund af k√łnsidentitet inden for de seneste 12 m√•neder.
Vi kan finde unders√łgelsen[2], men kan ikke identificere det oplyste procenttal. Kan du oplyse en reference, hvor disse data er tilg√¶ngelige?

Noter
  1. [Retur] https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/liu/spm/8/index.htm
  2. [Retur] https://at.dk/nyheder/2022/02/national-overvaagning-af-arbejdsmiljoeet-blandt-loenmodtagere-2021/

Med venlig hilsen
LGBT komiteen
Tina Thranesen       S√łren Laursen

* * *
19. januar 2024. Svar fra Besk√¶ftigelsesminister Ane Halsboe-J√łrgensen.

Beskæftigelsesministeriet.

19. januar 2024.

LGBT Komiteen
Komiteen@komiteen.dk
Att.: Tina Thranesen og S√łren Laursen

K√¶re Tina Thranesen og S√łren Laursen

Tak for jeres brev og pr√¶cisering af praksis p√• ligebehandlingsomr√•det om diskrimination af transpersoner. Besk√¶ftigelsesministeriet skal beklage, at ministeriet ikke var opm√¶rksom p√• de to sager fra hhv. retten i Aarhus og Ligebehandlingsn√¶vnet, og at sagerne derfor ikke fremgik af svaret til Ligestillingsudvalget. Jeg har derfor sendt et brev med berigtigelse af svar p√• LIU alm. del spm. 8, hvor udvalget g√łres opm√¶rksom p√• de to sager.

For s√• vidt ang√•r NOA-L unders√łgelsen, kan jeg oplyse, at opg√łrelsen, som viser at 0,15 pct. af l√łnmodtagerne i 2021 har svaret, at de har v√¶ret udsat for diskrimination eller d√•rlig behandling p√• grund af k√łnsidentitet, er et s√¶rtr√¶k, der er lavet til Arbejdsmilj√łr√•det og svar til Ligestillingsudvalget.

Arbejdstilsynet oplyser, at opg√łrelser af √•rsager til diskrimination og d√•rlig behandling ikke fremg√•r af datavisningen p√• Arbejdstilsynets hjemmeside. Det skyldes, at datavisningen har til form√•l at vise resultater fra NOA-L opdelt p√• bl.a. branche- og jobgrupper, og datagrundlaget om √•rsager til diskrimination og d√•rlig behandling er s√• begr√¶nset, at det ikke kan opdeles p√• fx brancher og jobgrupper pga. stor usikkerhed og krav om anonymisering.

I skal igen have tak for, at I skrev til mig.

Venlig hilsen
Ane Halsboe-J√łrgensen

* * *
Henvendelsen til besk√¶ftigelsesminister Ane Halsboe-J√łrgensen i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen.

Henvendelsen i pdf-format hos Folketinget.
LGBT komiteens omtale af henvendelsen.
Henvendelsen i pdf-format hos LGBT komiteen.

Svaret fra besk√¶ftigelsesminister Ane Halsboe-J√łrgensen i pdf-format.
LGBT komiteens omtale af svaret fra besk√¶ftigelsesminister Ane Halsboe-J√łrgensen.
Svaret fra besk√¶ftigelsesminister Ane Halsboe-J√łrgensen i pdf-format hos LGBT komiteen.