Spgsm. 8 af 7. november 2023 om omfanget og karakteren af diskrimination mod transpersoner på arbejdsmarkedet. Svar 5. december 2023 og 19. januar 2024.

Vist 356 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 7. november 2023 sp√łrgsm√•l nr. 8 – Alm. del. Samling: 2023-24 – efter √łnske fra Rosa Lund (EL) om omfanget og karakteren af diskrimination mod transpersoner p√• arbejdsmarkedet til besk√¶ftigelsesminister Ane Halsboe-J√łrgensen (S), der svarede den 5. december 2023 og den 19. januar 2024 med et berigtiget svar.

Indhold.
Sp√łrgsm√•l.
Svar den 5. december 2023.
LGBT komiteen sendte den 11. december 2023 en skrivelse til beskæftigelsesministeren.
Noter af Tina Thranesen.
Beskæftigelsesministerens svar den 19. januar 2024 til LGBT komiteen.
Berigtiget svar den 19. januar 2024.
Referencer.

* * *
[Til Indhold] Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for omfanget og karakteren af diskrimination mod transpersoner p√• arbejdsmarkedet?

[Til Indhold] Svar den 5. december 2023.
Jeg vil starte med at sl√• fast, at det ikke alene er helt uacceptabelt, n√•r transpersoner oplever diskrimination p√• arbejdsmarkedet ‚Äď det er ogs√• i strid med lovgivningen. Det f√łlger s√•ledes af forskelsbehandlingsloven, at det er forbudt at forskelsbehandle og chikanere en person p√• baggrund af blandet andet seksualitet, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika. If√łlge arbejdsmilj√łlovgivningen har arbejdsgiver desuden pligt til at forebygge kr√¶nkende handlinger. Det er ogs√• en problemstilling, der optager mig som besk√¶ftigelsesminister.

Jeg kan oplyse, at Arbejdstilsynet afholder sp√łrgeskemaunders√łgelsen National Overv√•gning af Arbejdsmilj√łet blandt L√łnmodtagere (NOA-L)[1], med ca. 30.000 respondenter. Unders√łgelsen gennemf√łres hvert andet √•r. Her sp√łrges ikke til respondentens k√łnsidentitet, men der indg√•r dog et sp√łrgsm√•l om diskrimination og d√•rlig behandling, der ber√łreremnet. Hvis l√łnmodtageren svarer ja til dette sp√łrgsm√•l, er der mulighed for at angive om √•rsagen er k√łnsidentitet. P√• den baggrund kan man se, hvor stor en andel af l√łnmodtagerne, som oplever diskrimination eller d√•rlig behandling p√• grund af k√łnsidentitet. Sp√łrgsm√•let viser dog ikke, om l√łnmodtagere pga. af deres k√łnsidentitet oftere oplever diskrimination eller d√•rlig behandling end andre grupper af l√łnmodtagere. I NOA-L fra 2021 var der 0,15 pct. af l√łnmodtagerne, der svarede, at de har v√¶ret udsat for diskrimination eller d√•rlig behandling p√• grund af k√łnsidentitet inden for de seneste 12 m√•neder. Resultatet er beh√¶ftet med stor usikkerhed, da det bygger p√• svar fra f√• respondenter.

Jeg kan endvidere oplyse, at Ligebehandlingsn√¶vnet behandler sager om forskelsbehandling p√• baggrund af bl.a. k√łn, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika. Det fremg√•r af Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelsesdatabase, at n√¶vnet i de sidste ti √•r har behandlet tre klager fra transpersoner over forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet (KEN nr. 10237 af 28/08/2013[2], KEN nr. 9539 af 17/06/2021, KEN nr. 9235 af 01/02/2022). I to af sagerne kunne n√¶vnet ikke behandle klagen, da klagen i den ene sag kun kunne afg√łres ved domstolene, og klageren i den anden sag havde udvist retsfortabende passivitet. I den sidste sag fik klager ikke medhold.

Jeg kan desuden henvise til rapporten ‚ÄĚUnders√łgelse af LGBT-personers trivsel p√• arbejdsmarkedet‚ÄĚ fra 2019, som Als Research udarbejdede for ligestillingsministeren. Af rapporten fremg√•r bl.a., at omtrent hver fjerde transperson har f√łlt sig diskrimineret p√• arbejdsmarkedet. Dette d√¶kker over neds√¶ttende kommentarer, en generel negativ attitude mod transpersoner, samt oplevelsen af at blive holdt udenfor mv.

Slutteligt vil jeg understrege, at det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at alle ansatte har et inkluderende og diskriminationsfrit arbejdsmilj√ł. Det er min klare forventning, at alle arbejdsgivere tager det ansvar p√• sig og sikrer et godt arbejdsmilj√ł for alle deres ansatte. Og det g√¶lder naturligvis ogs√• ansatte, som er transpersoner.

Venlig hilsen
Ane Halsboe-J√łrgensen
Beskæftigelsesminister.

* * *
[Til Indhold] LGBT komiteen sendte den 11. december 2023 en skrivelse til besk√¶ftigelsesminister Ane Halsboe-J√łrgensen med kopi til Ligestillingsudvalget og Rosa Lund grundet det mangelfulde og delvis uklare svar.

* * *
[Til Indhold] Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Vedr√łrende: National Overv√•gning af Arbejdsmilj√łet blandt L√łnmodtagere (NOA-L).
  1. NOAL-L 2021. National Overv√•gning af Arbejdsmilj√łet blandt L√łnmodtagere
  2. National Overv√•gning af Arbejdsmilj√łet blandt L√łnmodtagere 2021.
   Unders√łgelsen ‚ÄôNational Overv√•gning af Arbejdsmilj√łet blandt L√łnmodtagere‚Äô (NOA-L) 2021 giver et billede af arbejdsmilj√łet i Danmark i for√•ret 2021.
  3. Adgang til data fra National Overv√•gning af Arbejdsmilj√łet blandt L√łnmodtagere 2021.
   Resultater fra unders√łgelsen ‚ÄôNational Overv√•gning af Arbejdsmilj√łet i Danmark‚Äô (NOA-L) 2021 udstilles nu p√• at.dk under Arbejdsmilj√ł i tal.
  4. National Overv√•gning af Arbejdsmilj√łet blandt L√łnmodtagere 2021 ‚Äď del II.
   Unders√łgelsen ‚ÄôNational Overv√•gning af Arbejdsmilj√łet blandt L√łnmodtagere‚Äô (NOA-L) 2021 giver et billede af arbejdsmilj√łet i Danmark i f√łrste halv√•r 2021.
  5. National Overv√•gning af Arbejdsmilj√łet blandt L√łnmodtagere.
   Sp√łrgeskema.
   NOA-L 2021.
   Arbejdstilsynet, februar 2022.
   Der sp√łrges bl.a. om: “Har du inden for de sidste 12 m√•neder oplevet at blive diskrimineret eller d√•rligt behandlet p√• din arbejdsplads (p√• grund af fx k√łn, alder, etnicitet, religion, politisk overbevisning, helbred, et handicap, seksuel orientering, k√łnsidentitet)?”.
  6. Datavisning: National Overv√•gning af Arbejdsmilj√łet blandt L√łnmodtagere 2021.
   Ca. 30.000 l√łnmodtagere har i 2021 givet deres svar p√•, hvordan de oplever deres psykiske og fysiske arbejdsmilj√ł, forebyggelse af specifikke p√•virkninger i arbejdsmilj√łet samt deres helbred. Du kan se resultaterne fordelt p√• alder, k√łn, branchegruppe, offentlig/privat sektor eller jobgrupper. Du kan ogs√• se svarfordelingen p√• de enkelte sp√łrgsm√•l for alle l√łnmodtagere.
  7. Vejledning til brug af data fra NOA-L 2021. [24. december 2023. Siden findes ikke mere. Tina Thranesen.]
   Her finder du vejledning til, hvordan du bruger data fra unders√łgelsen ‚ÄôNational Overv√•gning af Arbejdsmilj√łet blandt L√łnmodtagere‚Äô (NOA-L 2021). Du f√•r tips til, hvordan du bruger datavisningen, kriterier for visning af resultater og anonymisering og en guide til hvordan du eksporterer data til Excel.
 2. [Retur] Vedr√łrende: KEN nr. 10237 af 28/08/2013.
  Ulovligt at fyre en transperson pga. dennes k√łnsudtryk fastslog byretten i Aarhus den 9. juni 2015.
  Sagen vedr√łrer Michelle Holst-Fischer, der er transkvinde.
  Den 17. marts 2012 gennemgik jeg n√łje sagen med Michelle og udf√¶rdigede et notat derom. Herefter forelagde jeg sagen for S√łren Laursen, forperson for LGBT Danmark, der besluttede at LGBT Danmark skulle g√• ind i sagen.
  LGBT Danmark forelagde sagen for fagforbundet 3F, som Michelle var medlem af.
  3F meldte kort efter tilbage, at de ville f√łlge op p√• sagen og stille advokatbistand til r√•dighed.
  3F indbragte sagen for Ligebehandlingsn√¶vnet, der imidlertid den 28. august 2013 (afgørelse nr. 171/2013) afviste at behandle sagen, da den kr√¶vede afgivelse af vidneforklaringer, hvilket Ligebehandlingsn√¶vnet ikke har mandat til. Ligebehandlingsn√¶vnet lavede p√• trods deraf alligevel en grundig gennemgang af klagen ud fra det skriftlige materiale, som n√¶vnet havde modtaget.
  3F indbragte herefter sagen for byretten i Aarhus.
  Pressemeddelelse af 29. juli 2015 fra LGBT Danmark: Michelle var udsat for diskrimination som transkvinde.

* * *
[Til Indhold] Beskæftigelsesministerens svar til LGBT komiteen den 19. januar 2024.

* * *
[Til Indhold] Berigtiget svar den 19. januar 2024.
Kære udvalgsmedlemmer

I besvarelsen af LIU alm. del spm. 8 af 7. november 2023 redegjorde Beskæftigelsesministeriet for praksis for omfanget og karakteren af diskrimination af transpersoner på arbejdsmarkedet.

Besk√¶ftigelsesministeriet er efterf√łlgende blevet gjort opm√¶rksom p√•, at besvarelsen manglede henvisning til to relevante sager. Ministeriet skal derfor oplyse, at foruden de sager, der blev n√¶vnt i besvarelsen, er f√łlgende to sager relevante:

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse i KEN nr. 10237 af 28/08/2013, som jeg henviser til i mit svar, blev siden indbragt for retten i Aarhus, der den 9. juni 2015 afsagde dom i sagen (sagsnr. BS 72-45/2014). Sagen vedr√łrte en transperson, der blev opsagt i sit jobpr√łvningsforl√łb p√• et lager under henvisning til dennes k√łnsudtryk. Retten fandt, at der var tale om ulovlig diskrimination.
Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse i sag KEN nr. 9631 af 05/04/2017 kunne ligeledes med fordel have v√¶ret n√¶vnt i svaret. Sagen omhandlede forskelsbehandling p√• grund af k√łn i forbindelse med, at en mandlig fysioterapeut ikke m√•tte kl√¶de sig feminint p√• sin arbejdsplads. Ligebehandlingsn√¶vnet fandt, at fysioterapeuten var udsat for direkte forskelsbehandling p√• grund af k√łn i forbindelse med beslutningen om, at han ikke m√•tte g√• feminint kl√¶dt og fik medhold i denne del af klagen.
Da ledelsen havde udvist im√łdekommenhed over for fysioterapeuten, fik han ingen godtg√łrelse. N√¶vnet fandt desuden, at det forhold, at ledelsen efterf√łlgende indf√łrte et bekl√¶dningsdirektiv, der var ens for alle medarbejdere, ikke var udtryk for ulovlig forskelsbehandling.

Beskæftigelsesministeriet skal beklage, at sagerne ikke fremgik af besvarelsen af LIU alm. del. spm. 8 (samling 2023-24).

Venlig hilsen
Ane Halsboe-J√łrgensen

* * *
[Til Indhold] Referencer.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og det berigtigede svar.
Sp√łrgsm√•let og svaret den 5. december 2023 hos Folketinget i pdf-format.
Sp√łrgsm√•let og det berigtigede svar den 19. december 2023 hos Folketinget i pdf-format.