Ellen Trane N√łrbys orientering den 8. juli 2016 til Ligestillingsudvalget (Bilag 84) om EPSCO-r√•dsm√łdets erkl√¶ring om LGBTI-personers rettigheder.

Vist 152 gange.
B√łrne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane N√łrby, Venstre sendte den 8. juli 2016 en orientering til Ligestillingsudvalget (LIU) – Alm. del 2015-16: Bilag 84 – om, at EPSCO-r√•dsm√łdet den 16. juni 2016 i enighed havde vedtaget en konklusion som svar p√• Europa-KommissionensListe over tiltag til fremme af LGBTI lighed” af 7. december 2015 og tre tilh√łrende erkl√¶ringer fra henholdsvis 1) Danmark, Sverige, Belgien og √ėstrig, 2) Polen og 3) Ungarn.

Herunder gengives ministerens orientering.

Ministeriet for B√łrn, Undervisning og Ligestilling
Ministeren

08-07-2016

K√łnsligestilling og LGBTI-personers rettigheder
Jeg sender hermed til udvalgets orientering r√•dskonklusioner om k√łnsligestilling og LGBTI-personers rettigheder, som blev vedtaget p√• EPSCO-r√•dsm√łdet den 16. juni 2016 samt tre erkl√¶ringer om LGBTI-personers rettigheder, som blev fremsat p√• r√•dsm√łdet.

Udkast til r√•dskonklusioner om k√łnsligestilling og LGBTI-personers rettigheder blev behandlet f√łrste gang p√• EPSCO-r√•dsm√łdet i marts i √•r, hvor der ikke kunne opn√•s tilslutning i R√•det, da en enkelt medlemsstat mente, at r√•dskonklusionerne gik for langt i forhold til LGBTI-personers rettigheder. Efterf√łlgende blev der indsat en r√¶kke √¶ndringsforslag i r√•dskonklusionerne om LGBTI-rettigheder med henblik p√• at kunne samle enighed i R√•det.

Den 10. juni 2016 fremlagde jeg EPSCO-r√•dsm√łdets dagsordenspunkter om ligestilling for Europaudvalget [1]. Udvalget bakkede op om regeringen ogs√• i forhold til at st√łtte r√•dskonklusioner om LGBTI-rettigheder, men delte samtidig regeringens bekymring for, om der kom for mange forbehold ind i r√•dskonklusionerne.

Det lykkedes at n√• til enighed p√• EPSCO-r√•dsm√łdet den 16. juni om r√•dskonklusioner om b√•de k√łnsligestilling og LGBTI-rettigheder. De endelige r√•dskonklusioner var dog mindre ambiti√łse, end regeringen havde h√•bet. Regeringen valgte derfor sammen med Sverige, Belgien og √ėstrig at frems√¶tte en erkl√¶ring om, at vi gerne havde set, at r√•dskonklusionerne var mere ambiti√łse. P√• r√•dsm√łdet tilsluttede Luxembourg, Malta, Gr√¶kenland og Portugal sig ogs√• denne erkl√¶ring. Ogs√• Polen og Ungarn fremsatte erkl√¶ringer, som gik i den modsatte retning [2].

Jeg mener, at det er et fremskridt for LGBTI-personer i hele EU, at EPSCO-r√•det nu har vedtaget de f√łrste r√•dskonklusioner nogen sinde om LGBTI-rettigheder. Jeg h√•ber, at det bliver √©t af flere skridt henimod et mere intensivt europ√¶isk samarbejde om at fremme LGBTI-personers ligestilling og menneskerettigheder.

Med venlig hilsen
Ellen Trane N√łrby

* * *
Folketingets journal vedr√łrende orienteringen og de tilh√łrende vedtagelser og erkl√¶ringer.
Orienteringen fra Ellen Trane N√łrby i pdf-format hos Folketinget.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Europaudvalgets dagsorden den 10. juni 2016.
  R√•dsm√łde nr. 3474 (besk√¶ftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 16.-17. juni 2016
  1. Forslag til R√•dets direktiv om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering – Fremskridtsrapport
  Folketingets journal vedr. udvalgsm√łdet.
  Dagsordenen hos Folketinget i pfd-format.
  Referat fra m√łdet hos Folketinget i pfd-format.
 2. [Retur] EPSCO’s r√•dskonklusion og tilh√łrende erkl√¶ringer om LGBTI-rettigheder gengives s√¶rskilt her i Vidensbanken.