Ellen Trane Nørbys orientering den 8. juli 2016 til Ligestillingsudvalget (Bilag 84) om EPSCO-rüdsmødets erklÌring om LGBTI-personers rettigheder.
Børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby, Venstre sendte den 8. juli 2016 en orientering til Ligestillingsudvalget (LIU) - Alm. del 2015-16: Bilag 84 - om, at EPSCO-rüdsmødet den 16. juni 2016 i enighed havde vedtaget en konklusion som svar pü Europa-Kommissionens "Liste over tiltag ...
Vis forekomsten