Samr√•dssp√łrgsm√•l A vedr√łrende juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige uden om den lovgivende forsamling. 17. august 2023. Brev til udvalget den 29. august 2023. Svar 19. september 2023.

Vist 80 gange.
Indenrigsudvalget stillede den 17. august 2023 samr√•dssp√łrgsm√•l A – Alm. del. Samling: 2022-23 (2. samling) – efter √łnske fra Mikkel Bj√łrn (DF) vedr√łrende juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige uden om den lovgivende forsamling til justitsminister Peter Hummelgaard (S).
31. august 2023: √Ündring, s√• sp√łrgsm√•let u√¶ndret blev stillet til indenrigs- og sundhedsminister Sophie L√łhde (V), der svarede i et √•bent samr√•d den 19. september 2023.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren i lyset af den tidligere socialdemokratiske regerings planlagte lovforslag fra 2020. om at tillade b√łrn at skifte juridisk k√łn uanset alder ‚Äď et forslag, der aldrig blev fremsat p√• grund af et folketingsvalg ‚Äď redeg√łre for, hvordan Indenrigs- og Sundhedsministeriet nu tilsyneladende kan foretage en administrativ √¶ndring i praksis vedr√łrende juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige uden om den lovgivende forsamling? Vil ministeren desuden redeg√łre for, om der med denne praksis√¶ndring er tale om en omg√•else af Folketinget og den demokratiske proces? Der henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev til Indenrigsudvalget af 11. august 2023, jf. INU alm. del ‚Äď bilag 37.

* * *
29. august 2023. Brev fra justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Indenrigsudvalget vedr. besvarelse af samrådsspm. A. Indenrigsudvalget (INU). Alm. del. Samling: 2022-23 (2. samling), Bilag 40.

Folketingets Indenrigsudvalg har efter √łnske fra Mikkel Bj√łrn (DF) anmodet om, at jeg i et kommende samr√•d besvarer samr√•dssp√łrgsm√•l A (Alm. del) vedr√łrende Indenrigs- og Sundhedsministeriets behandling af konkrete sager om juridisk k√łnsskifte. Samr√•dssp√łrgsm√•let er formuleret p√• f√łlgende m√•de:

Vil ministeren i lyset af den tidligere socialdemokratiske regerings planlagte lovforslag fra 2020. om at tillade b√łrn at skifte juridisk k√łn uanset alder ‚Äď et forslag, der aldrig blev fremsat p√• grund af et folketingsvalg ‚Äď redeg√łre for, hvordan Indenrigs- og Sundhedsministeriet nu tilsyneladende kan foretage en administrativ √¶ndring i praksis vedr√łrende juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige uden om den lovgivende forsamling? Vil ministeren desuden redeg√łre for, om der med denne praksis√¶ndring er tale om en omg√•else af Folketinget og den demokratiske proces? Der henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev til Indenrigsudvalget af 11. august 2023, jf. INU alm. del ‚Äď bilag 37."

Sp√łrgsm√•l om juridisk k√łnsskifte, herunder reguleringen heraf i lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) og behandling af konkrete sager i henhold til disse regler, henh√łrer under indenrigs- og sundhedsministerens ressort og skal derfor rettes til indenrigs- og sundhedsministeren.

Med venlig hilsen
Peter Hummelgaard

* * *
Svar fra indenrigs- og sundhedsminister Sophie L√łhde (V).
Svaret blev givet i et √•bent samr√•d i Indenrigsudvalget den 19. september 2023 om samr√•dssp√łrgsm√•lene A, B og C.
Samrådet startede kl. 15 36 03. (Time minutter sekunder) og sluttede kl. 16 28 40.

I sine svar p√• de tre samr√•dssp√łrgsm√•l henviste ministeren bl.a. til besvarelserne af sp√łrgsm√•l 31 og 32 og til sit brev af 11. august 2023 til Indenrigsudvalget vedr√łrende juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige.

Mikkel Bj√łrn (DF) og Mette Thiesen (DF), der havde stillet de tre samr√•dssp√łrgsm√•l var ikke tilfredse med ministerens svar, hvilket de tydeligt tilkendegav b√•de mundtligt og med deres kropssprog.

Samråd bliver ikke transskriberet, hvorfor der henvises til at se videooptagelsen fra Folketingets TV om samrådet.

Folketingets TV om samr√•det. I “KL.” tastes “15 36 03” og derefter trykkes p√• “G√Ö TIL KLOKKESLET” for at starte.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.

Folketingets journal vedr√łrende brevet til Indenrigsudvalget.
Brevet til Indenrigsudvalget hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Se ogs√•: Spgsm. 262 af 8. februar 2023 efter √łnske fra Astrid Car√łe (SF) om Justitsministeriet vurderer, om det er i strid med EMRK, at personer under 18 √•r ikke kan f√• juridisk k√łnsskifte.
Og: Spgsm. 41 af 20. september 2023 om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra √•bent samr√•d den 19. september 2023 vedr√łrende juridisk k√łnsskifte af mindre√•rige.