Spgsm. 41 af 20. september 2023 om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra √•bent samr√•d den 19. september 2023 vedr√łrende juridisk k√łnsskifte af mindre√•rige. Svar 21. september 2023.

Vist 44 gange.
Indenrigsudvalg stillede den 20. september 2023 sp√łrgsm√•l nr. 41 – Indenrigsudvalget (INU). Alm. del. Samling: 2022-23 (2. samling) – om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra √•bent samr√•d den 19. september 2023 vedr√łrende juridisk k√łnsskifte af mindre√•rige til indenrigs- og sundhedsminister Sophie L√łhde (V), der svarede den 21. september 2023.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren sende udvalget sit talepapir fra √•bent samr√•d den 19. september 2023 vedr√łrende juridisk k√łnsskifte af mindre√•rige, jf. INU alm. del – samr√•dsspm. A-C.

* * *
Svar
Vedlagt oversendes talepapir fra samråd A-C den 19. september 2023. Det bemærkes, at det talte ord gælder.

Med venlig hilsen
Sophie L√łhde

Det vedlagte talepapir
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Enhed: CPR-Administrationen
Sagsbeh.: Grete Kongstad
Koordineret med:
Sagsnr.: 2023 – 2147
Dok. nr.: 612750

TALEPAPIR
Det talte ord gælder
Den 19. september 2023 kl. 15.35-16.35, Folketingets lokale 2-080
Antal ord: 1178, 9 min.
Tale til samr√•d A, B og C om juridisk k√łnsskifte til mindre√•rige

Samr√•dssp√łrgsm√•l A:
‚ÄĚVil ministeren i lyset af den tidligere socialdemokratiske regerings planlagte lovforslag fra 2020. om at tillade b√łrn at skifte juridisk k√łn uanset alder ‚Äď et forslag, der aldrig blev fremsat p√• grund af et folketingsvalg ‚Äď redeg√łre for, hvordan Indenrigs- og Sundhedsministeriet nu tilsyneladende kan foretage en administrativ √¶ndring i praksis vedr√łrende juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige uden om den lovgivende forsamling? Vil ministeren desuden redeg√łre for, om der med denne praksis√¶ndring er tale om en omg√•else af Folketinget og den demokratiske proces? Der henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev til Indenrigsudvalget af 11. august 2023, jf. INU alm. del ‚Äď bilag 37.‚ÄĚ

Samr√•dssp√łrgsm√•l B:
‚ÄĚVil ministeren pr√¶cisere, om ministeren mener, om EMRK skal st√• over, ved siden af, eller under dansk lovgivning i forhold til juridisk k√łnsskifte?‚ÄĚ

Samr√•dssp√łrgsm√•l C:
‚ÄĚKan ministeren redeg√łre for, hvad ministerens holdning er til juridisk k√łnsskifte for b√łrn og unge under 18 √•r?‚ÄĚ

Sp√łrgsm√•l A er stillet den 17. august 2023 efter √łnske fra Mikkel Bj√łrn (DF).

Tak for sp√łrgsm√•lene.

Sp√łrgsm√•l A og B vedr√łrer en juridisk problemstilling ‚Äď nemlig forholdet mellem en dansk lov og Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention.

Derfor vil jeg tillade mig at besvare de to sp√łrgsm√•l under et.

Sp√łrgsm√•l C vedr√łrer min politiske holdning som minister til juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige.

Det vil jeg derfor besvare særskilt.

Jeg kan dog allerede nu oplyse, at juridisk k√łnsskifte til mindre√•rige er et sp√łrgsm√•l, som vi kommer til at se p√• i regeringen.

N√•r regeringen har dr√łftet sp√łrgsm√•let, vil jeg som minister kunne tilkendegive regeringens holdning til sp√łrgsm√•let.

Jeg kan ogs√• oplyse, at det ligger fast, at regeringen √łnsker at overholde Danmarks internationale forpligtelser.

Det leder mig videre til besvarelsen af sp√łrgsm√•l A og B.

Der bliver i sp√łrgsm√•l A spurgt til, hvordan Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan foretage en administrativ √¶ndring i praksis vedr√łrende juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige uden om Folketinget.

Der bliver også spurgt til, om det er udtryk for en omgåelse af den demokratiske proces.

I sp√łrgsm√•l B sp√łrges til min holdning til, om Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention ‚Äď EMRK ‚Äď skal st√• over, ved siden af eller under dansk lovgivning i forhold til juridisk k√łnsskifte.

Lad mig starte med det sidste sp√łrgsm√•l:

Det er min opfattelse, at vi p√• dette omr√•de ‚Äď som p√• alle andre omr√•der ‚Äď skal overholde vores internationale forpligtelser.

I forhold til sp√łrgsm√•let er det ogs√• relevant at v√¶re opm√¶rksom p√•, at EMRK er inkorporeret i dansk ret.

EMRK er med andre ord af Folketinget gjort til en del af dansk lovgivning.

Indholdet af vores internationale forpligtelser på dette område, har jeg oplyst om i mit brev af 11. august 2023 til Folketingets Indenrigsudvalg.

Det fremg√•r s√•ledes af rapporten fra den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe for LGBTI fra august 2020, at det p√• baggrund af den seneste praksis fra Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol og oplysningerne om behandlingstilbuddene, der gives til mindre√•rige i sundhedsv√¶senet, er mest n√¶rliggende at antage, at hvis en transk√łnnet person under 18 har f√•et tilbudt og har underg√•et k√łnsmodificerende behandling, vil den p√•g√¶ldende ogs√• i henhold til artikel 8 i EMRK have en ret til at f√• tildelt nyt personnummer og f√• √¶ndret afledte dokumenter.

Det er ogs√• vurderingen, at det ikke kan udelukkes, at det vil blive fundet i strid med EMRK artikel 8, hvis der uden for den f√łrstn√¶vnte situation ‚Äď alts√• behandlingssituationen ‚Äď ikke er mulighed for efter en konkret vurdering at dispensere for kravet om at v√¶re fyldt 18 √•r for at f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

G√¶lder en dispensationsadgang alene for personer, der har gennemf√łrt hormonbehandling eller √łvrig k√łnsmodificerende behandling, kan der rejses sp√łrgsm√•l om, hvorvidt der indirekte indf√łres et krav om behandling for at kunne f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

Det er s√•ledes vurderingen, at det f√łlger af Danmarks internationale forpligtelser, at en mindre√•rig kan have adgang til juridisk k√łnsskifte.

Som det videre fremg√•r af mit brev af 11. august 2023 til Folketingets Indenrigsudvalg, blev Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med ministeriets overvejelser om mulige lovgivningsm√¶ssige modeller for juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige i sommeren 2023 af Justitsministeriet gjort opm√¶rksom p√•, at Danmarks internationale forpligtelser efter EMRK i relevant omfang skal inddrages ved behandlingen af konkrete ans√łgninger fra mindre√•rige om juridisk k√łnsskifte.

Det g√¶lder uanset ordlyden af CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, 3 pkt., der fastl√¶gger en aldersgr√¶nse p√• 18 √•r for juridisk k√łnsskifte.

Det retter vi i Indenrigs- og Sundhedsministeriet selvf√łlgelig ind efter.

For s√• vidt ang√•r sp√łrgsm√•let om, hvorvidt EMRK skal st√• over, ved siden af eller under dansk lovgivning i forhold til juridisk k√łnsskifte, kan jeg henvise til Justitsministeriets besvarelse af 15. september 2023 af sp√łrgsm√•l nr. 31 fra Folketingets Indenrigsudvalg, hvor der er redegjort generelt for betydningen af EMRK i situationer, hvor der foreligger en konflikt mellem Danmarks forpligtelser efter EMRK og en dansk lov.

Jeg kan tilf√łje, at jeg i mit brev af 11. august 2023 til Folketingets Indenrigsudvalg har lagt forholdene frem, som de er.

Det fremg√•r s√•ledes af brevet, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde den forst√•else af rapporten fra den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe for LGBTI fra august 2020, at sp√łrgsm√•let om gennemf√łrelsen af Danmarks internationale forpligtelser skulle afvente en senere gennemf√łrelse ved lov.

Det havde bl.a. baggrund i, at rapporten fra den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe forholdt sig til forskellige modeller for, hvordan juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige kunne gennemf√łres ved lov

Det fremgik ikke eksplicit af rapporten, at Danmarks internationale forpligtelser i relevant omfang skulle inddrages i forbindelse med den konkrete behandling af ans√łgninger om juridisk k√łnsskifte fra mindre√•rige, uanset om der blev gennemf√łrt lov√¶ndringer eller ej.

Som sagt skal vi selvf√łlgelig overholde vores internationale forpligtelser. Derfor har Indenrigs- og Sundhedsministeriet ogs√• beklaget, at ministeriet ikke p√• et tidligere tidspunkt har v√¶ret opm√¶rksom p√• betydningen af Danmarks internationale forpligtelser efter EMRK.

Det retter vi nu op på.

Efter dr√łftelse med Justitsministeriet har Indenrigs- og Sundhedsministeriet besluttet at genoptage de sager, hvor Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet afslag p√• juridisk k√łnsskifte til personer under 18 √•r.

Det drejer sig om 16 sager i perioden 2014-2023.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ogs√• i f√¶rd med i dialog med Justitsministeriet at foretage de n√łdvendige tilpasninger i forhold til tilrettel√¶ggelsen af den konkrete sagsbehandling.

Jeg kan derfor ikke sige så meget mere om den konkrete sagsbehandling på nuværende tidspunkt.

Endelig har Justitsministeriet anbefalet, at CPR-loven ændres, så ordlyden bringes i overensstemmelse med artikel 8 i EMRK.

Jeg bliver ogs√• spurgt til min holdning som minister til juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige.

Jeg vil gerne indledningsvist gentage, at det er regeringens holdning, at vi selvf√łlgelig skal overholde Danmarks internationale forpligtelser.

Som nævnt har Justitsministeriet anbefalet, at CPR-loven ændres, så ordlyden bringes i overensstemmelse med artikel 8 i EMRK.

Juridisk k√łnsskifte til mindre√•rige er s√•ledes et sp√łrgsm√•l, som vi kommer til at se p√• i regeringen.

N√•r regeringen har dr√łftet sp√łrgsm√•let, vil jeg som minister kunne tilkendegive regeringens holdning til sp√łrgsm√•let.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.
Det vedlagte talepapir hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Det √•bne samr√•d vedr√łrte samr√•dssp√łrgsm√•l A af 17. august 2023, samr√•dssp√łrgsm√•l B af 29. august 2023 og samr√•dssp√łrgsm√•l C af 29. august 2023, der samlet blev besvaret under det √•bne samr√•d i IndenrigsudvalgIndenrigsudvalget den 19. september 2023.