Spgsm. 28 den 4. april 2019 om at indcludere handicap som strafskærpelsesgrund i straffeloven til justitsministeren. Svar 2. maj 2019.

Vist 61 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 4. april 2019 efter √łnske fra Karina Adsb√łl (DF) sp√łrgsm√•l 28 – Samling: 2018-19 – om at indcludere handicap som strafsk√¶rpelsesgrund i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, til justitsminister, S√łren Pape Poulsen (KF), der svarede den 2. maj 2019.

Sp√łrgsm√•let
Vil ministeren kommentere forslaget fra Maria Ventegodt, ligebehandlingschef, Institut for Menneskerettigheder, under temam√łde om hadforbrydelser den 27. marts 2019 om, at straffelovens ¬ß 81, nr. 6, skal √¶ndres, s√• det fremg√•r, at det er en strafsk√¶rpende omst√¶ndighed, hvis den kriminelle gerning har baggrund i offerets handicap? Og vil ministeren oplyse, hvilke overvejelser forslaget giver ministeren anledning til?
Der henvises til videoen af h√łringen (minuttal 14.17-14.23) og den fremviste pr√¶sentation under temam√łdet:
https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20181/liu/tv.5915.aspx?as=1
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/LIU/bilag/67/2037489.pdf
Sp√łrgsm√•let √łnskes besvaret inden afholdelse af LIU alm. del – samr√•dsspm. B.

Sp√łrgsm√•let er stillet efter √łnske fra Karina Adsb√łl (DF).

Svaret
1. Efter straffelovens ¬ß 81, nr. 6, skal det i almindelighed indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed ved straffens fasts√¶ttelse, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende. Opregningen er ikke udt√łmmende, jf. ordene ‚ÄĚeller lignende‚ÄĚ. Det fremg√•r dog af bestemmelsens forarbejder, at anvendelsesomr√•det skal forst√•s i overensstemmelse med anvendelsesomr√•det for straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1. [1]

Efter straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1, straffes den, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Straffen er b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r.

Bestemmelsen i straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1 ‚Äď og dermed ogs√• straffelovens ¬ß 81, nr. 6 ‚Äď omfatter s√•ledes ikke trusler, forh√•nelse eller nedv√¶rdigelse p√• grund af en persons handicap. Det er p√• den baggrund Justitsministeriets vurdering, at det er korrekt, n√•r Institut for Menneskerettigheder under temam√łdet om hadforbrydelser den 27. marts 2019 har anf√łrt, at straffelovens ¬ß 81, nr. 6, ikke omfatter gerninger, der har baggrund i en persons handicap.

2. Efter straffelovens ¬ß 81, nr. 11, skal det i almindelighed indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed ved straffens fasts√¶ttelse, at gerningsmanden har udnyttet forurettedes v√¶rgel√łse stilling. Denne bestemmelse sigter navnlig til kriminalitet, som beg√•s over for udsatte persongrupper, f.eks. b√łrn, handicappede og √¶ldre personer. Det fremg√•r af bem√¶rkningerne til bestemmelsen, at bestemmelsen bl.a. omfatter vold mod et sp√¶dbarn, salg af narkotika til sm√• b√łrn og tricktyveri, tasketyveri og lignende over for √¶ldre personer.

Bestemmelsen kan ogs√• v√¶re anvendelig i andre tilf√¶lde, hvor omst√¶ndighederne bevirker, at forurettede er v√¶rgel√łs.

Bestemmelsen vil s√•ledes bl.a. kunne finde anvendelse, hvis en gerningsmand har udnyttet en handicappet persons v√¶rgel√łse tilstand til at beg√• tyveri eller udnytte vedkommende √łkonomisk.

Som anf√łrt oven for fremg√•r det af bem√¶rkningerne til straffelovens ¬ß 81, nr. 11, at bestemmelsen f.eks. omfatter vold mod et sp√¶dbarn. Det er p√• den baggrund Justitsministeriets umiddelbare vurdering, at bestemmelsen ogs√• vil kunne omfatte tilf√¶lde, hvor en handicappet person uds√¶ttes for vold.
Der ses imidlertid ikke at forelægge trykt retspraksis herom.

3. Det er helt afg√łrende, at der i det danske samfund er plads til at v√¶re den, man er. Og det er helt afg√łrende, at vi beskytter og v√¶rner om den ret. Derfor ser jeg ogs√• med stor alvor p√• omr√•det. Jeg har iv√¶rksat et arbejde i Justitsministeriet med henblik p√• at finde frem til en r√¶kke tiltag p√• omr√•det, som kan styrke indsatsen mod hadforbrydelser. Jeg m√łdtes i den forbindelse den 26. april 2019 med en r√¶kke organisationer p√• omr√•det, som ogs√• vil blive inddraget i det videre arbejde, s√• vi sikrer, at tiltagene rammer rigtigt og kommer til at g√łre en konkret forskel.

Det vil i forbindelse med arbejdet v√¶re naturligt at se p√•, om vi i dag g√łr tilstr√¶kkeligt for at beskytte personer, som oplever at blive udsat for forbrydelser p√• grund af deres handicap.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Vedr√łrende forarbejderne henvises til reder√łrelsen den 13. maj 2013 af Tina Thranesen:
    Ministres betegnelse af k√łnsidentitet som seksuel orientering, og at transk√łnnede derfor allerede er omfattet af strafsk√¶rpelsesbestemmelsen i straffelovens ¬ß 81, nr. 6 og ligestillingsloven.