IDAHO. International Day Against Homophobia, Transhobia & Bihobia
IDAHO. International Day Against Homophobia, Transhobia & Bihobia blev oprettet i 2004 for pü internationalt plan at henlede de politiske beslutningstagere, opinionsdannere, sociale bevÌgelser, offentligheden og medierne om vold og diskrimination mod LGBTI personer. I løbet af de nÌste ti ür manifisterede ...
Vis forekomsten
Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2015
Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV) fremlagde den 26. februar 2015 ministeriets redegørelse om perspektiv- og handlingsplan 2015 for Folketinget - Redegørelse R 10 - Samling: 2014-15, der i forbindelse hermed havde forhandling om den. Herunder gengives de enkelte ...
Vis forekomsten
Spgsm. nr. 671 af 10. april 2015 om oversendelse af børne-, ligestillings-, integrations- og socialminister, Manu Sareens talepapir til samrüdsspgsm. V. Svar den 8. maj 2015.
Retsudvalget udbad sig via spørgsmül nr. 671 - Alm. del 2014-15 - om at fü oversendt talepapiret, som børne-, ligestillings-, integrations- og socialminister, Manu Sareens anvendte ved besvarelsen af samrüdsspørgsmül V, hvilket skete den 8. maj 2015. Et talepapir er ministerens manuskript til den ...
Vis forekomsten
B 83. Referat af 1. behandlingen den 17. maj 2017.
Den 17. maj 2017 havde Folketinget 1. behandling af beslutningsforslag nr. B 83 om sundhedsvÌsenets behandlingstilbud til transkønnede. Kl. 2014 Forhandling Første nÌstformand (Henrik Dam Kristensen): Forhandlingen er übnet, og vi vil gerne se sundhedsministeren igen. Kl. 2014 Sundhedsministeren (Ellen ...
Vis forekomsten