Unders√łgelses- og behandlingsprocedure p√• Sexologiske Klinik ved √łnske om k√łnsskifte pr. august 1999. Historisk ‚Äď Ikke g√¶ldende.

Vist 1.073 gange.
I august 1999 offentliggjorde Sexologisk Klinik “Unders√łgelses- og behandlingsprocedure vedr√łrende patienter, der s√łger Rigshospitalets Sexologiske Klinik med √łnske om k√łnsskifte“.

Historisk ‚Äď Ikke g√¶ldende.

* * *
Rigshospitalet
Hovedstadens Sygehusfællesskab
Neurocentret
Sexologisk Klinik

Unders√łgelses- og behandlingsprocedure vedr√łrende patienter,
der s√łger Rigshospitalets Sexologiske Klinik med √łnske om k√łnsskifte

Der findes i Danmark ikke nogen lov, der direkte vedr√łrer k√łnsskifte, s√• tilladelse til k√łnsmodificerende indgreb gives i henhold til lov om sterilisation og kastration (se denne). Det er Justitsministeriets Civilretsdirektorat, der giver tilladelse til kastration.
Der er fra Sexologisk Klinik flere gange, sidst juli 1999, blevet opfordret til at Civilretsdirektoratet tager skridt til at s√¶tte et udvalgsarbejde i gang mhp. udarbejdelse af en lov vedr√łrende behandlingen af denne gruppe patienter.
Patienten m√• skriftligt og personligt ans√łge Justitsministeriets Civilretsdirektorat om tilladelse til kastration i forbindelse med k√łnsskifte.
Civilretsdirektoratet indhenter derefter en erkl√¶ring fra Sexologisk Klinik, hvor patienten forudg√•ende er blevet unders√łgt. Denne erkl√¶ring forel√¶gges af Civilretsdirektoratet for Retsl√¶ger√•det til udtalelse.
Hvis Civilretsdirektoratet efterf√łlgende giver tilladelse, bliver indgrebet for biologiske m√¶nds vedkommende foretaget p√• Plastikkirurgisk afd. S, Rigshospitalet (enkelte gange √•rhus Kommunehospital).
For biologiske kvinders vedkommende bliver selve kastrationen foretaget p√• en gyn√¶kologisk afdeling, oftest Rigshospitalet. Senere operation p√• ydre k√łnsorganer (tildannelse af penis, scrotum og indl√¶ggelse af testisproteser) forg√•r p√• plastikkirurgisk afdeling, hvis patienten √łnsker denne operation foretaget.
Efter operation skal patienten selv s√łge Civilretsdirektoratet om √¶ndring af cpr. nummer og evt. navn(e), hvis det ikke allerede er sket (j√¶vnf. Lov om personnavne).
Sexologisk Klinik p√•tager sig det koordinerende arbejde vedr√łrende disse patienter, hvis observation og behandling kr√¶ver mange instansers n√¶re samarbejde. Herv√¶rende unders√łgelses- og behandlingsprocedure er udarbejdet p√• grundlag af hidtidige erfaringer med disse patienter p√• de involverede afdelinger.
De senere √•rs besparelser i sygehusv√¶snet, har vanskeliggjort f√¶rdigbehandlingen af patienterne, idet s√•vel foniatrisk behandling som epilering er oph√łrt p√• sygehusene i mange amter. Det har vist sig vanskeligt at f√• behandling i privat regi d√¶kket via socialv√¶snet.

Unders√łgelsesforl√łb:
Observation/behandling forud for tilladelse til kastration/k√łnsmodificerende operation foreg√•r p√• Sexologisk Klinik og str√¶kker sig over minimum 2 √•r, i hvilken periode patienten skal v√¶re i hormonbehandling i minimum 1 √•r og have levet i den modsatte k√łnsrolle, s√• vidt muligt full-time jvf. de internationale Harry Benjamin kriterier.
√łvrige kriterier er f√łlgende:

Kriterier for kastration i forbindelse med k√łnsmodificerende indgreb

I. Formelle kriterier, der skal være opfyldt:
  1. Tilladelse til kastration (via Justitsministeriet/Retsl√¶ger√•det) gives kun til personer med fast ophold i Danmark.
  2. Personen er personlig myndig og er fyldt 21 √•r.
  3. Personen er ugift eller lovformelig skilt [2], s√•fremt √¶gtef√¶llen lever. (Det er ved at blive unders√łgt om dette fortsat g√¶lder, efter indf√łrelse af lov om registreret partnerskab).
II. Andre absolutte kriterier:
  1. Alle andre former for behandling sk√łnnes uden effekt (cave bl.a. temporallapsepilepsi).
  2. Patienten er apsykotisk og normalt begavet.
  3. Patienten er tilstr√¶kkelig psykisk integreret og social stabil til, at man sk√łnner patienten kan klare belastningen.
  4. Patienten skal have haft et langvarigt, stabilt √łnske om at underg√• operation.
III. √łvrige kriterier:
  1. Patienten skal forinden have levet i det andet k√łns rolle i en rimelig lang tid (helst mere end et √•r).
  2. For m√¶nds vedkommende: Genitalia skal f√łles uden attraktion og virke generende eller v√¶kke direkte aversion.
  3. For kvinder vedkommende: Is√¶r mammae skal f√łles generende eller v√¶kke direkte aversion.
  4. Patienten skal forinden have underg√•et hormonbehandling i mindst et √•r og have befundet sig vel herved.
  5. P√•r√łrende (helst for√¶ldre og/eller s√łskende, der har kendt patienten siden barndommen – endvidere helst evt. samlever) skal have givet oplysninger nogenlunde samstemmende med patientens oplysninger.
  6. En n√¶rtst√•ende person (samlever, familiemedlem etc.) m√• s√• vidt muligt kunne tjene som en effektiv st√łtteperson f√łr, under og efter operationsfasen.
  7. Patienten m√• v√¶re indstillet p√• at blive fulgt af terapeuten ogs√• efter operationen.
1.
Observationsfasen.
Denne fase, som varer minimum 1 år, bruges til at lære patienten grundigt at kende og til at få indsamlet forskellige oplysninger.
Patienten m√•, s√• vidt det er ham/hende muligt, bruge observationsfasen som en periode, hvor han/hun endnu engang overvejer om l√łsningen p√• hans/hendes konflikt ligger i et k√łnsmodificerende indgreb, og man m√• understrege, at han/hun n√•r som helst kan frag√• sit √łnske om k√łnsmodificerende indgreb.
I l√łbet af Observationsfasen foranlediger Sexologisk Klinik f√łlgende unders√łgelser foretaget i nogenlunde n√¶vnte r√¶kkef√łlge:
 • Klinisk psykiatrisk unders√łgelse ved den prim√¶re behandler (ofte flere samtaler).
 • Indhentning af epikriser fra tidligere indl√¶ggelser/ambulante kontakter, s√•vel psykiatriske som somatiske. Eventuelt ogs√• foresp√łrgsel til egen l√¶ge.
 • Indkaldelse af eventuel pensionserkl√¶ring. eller andre akter fra social- og sundhedsforvaltninger.
 • Patienten udarbejder en selvbiografi og denne suppleres af prim√¶rbehandler i samr√•d med patienten.
 • Udvalgte fotografier fra barndommen kopieres til journalen.
 • Samtaler med p√•r√łrende (for√¶ldre, s√łskende, samlever), dvs. personer vi vurderer som vigtige oplysere, og som er villige til at tale med os, helst ved personligt fremm√łde ellers telefonisk.
 • Eventuel henvisning til samtale p√• Plastikkirurgisk afdeling S [1] , for at f√• oplysning om operationsmuligheder.
 • Social anamneseoptagelse (uddannelse, erhverv, √łkonomi, bolig m.m.).
 • Psykologisk testning, der belyser personlighedsudvikling og intelligens.
 • Somatisk unders√łgelse ved l√¶ge, patienten helt afkl√¶dt, inklusive almindelig neurologisk unders√łgelse.
 • Kromosomunders√łgelse (karyotype) (Kromosomlab. Y 4032).
 • Eventuelt fotografering.
 • Eventuelt EEG (NF 3063).
 • Ved stemmeproblemer eventuel henvisning til foniatrisk ambulatorium eller lokalt taleinstitut.
2. Forel√łbig beslutningsfase
Forel√łbig beslutningskonference med deltagelse af involveret personale og overl√¶gen afslutter observationsfasens f√łrste del. Resultatet af konferencen anf√łres i journalen med angivelse af, hvem der har deltaget i konferencen. Hvis vi fortsat ikke vil afvise k√łnsmodificerende operation g√•r vi videre til n√¶ste fase.
Det kan ske, at der er brug for en l√¶ngere observationsperiode, indhentning af flere oplysninger eller unders√łgelser, f√łr beslutning kan tages.

Observationsfase med hormonbehandling
Hvis den forel√łbige status munder ud i, at patienten tilbydes hormonbehandling, henvises patienten, b√•de biologiske m√¶nd og kvinder, til Gyn√¶kologisk afd. Y 4032, der foretager de laboratorieunders√łgelser, der findes n√łdvendige, herunder hormonanalyse. Afd. Y har ansvaret for denne del af unders√łgelsesproceduren. Endvidere forest√•r afd. Y den hormonelle behandling.
Den psykiatriske unders√łgelse samt et afsluttende notat bil√¶gges henvisningen til afd. Y. Af henvisningsnotatet i journalen m√• fremg√•, om vi henviser m.h.p. forunders√łgelser f√łr eventuel hormonbehandling, eller m.h.p. iv√¶rks√¶ttelse af hormonbehandling eller m.h.p. kontrol af allerede iv√¶rksat hormonbehandling.
Afd. Y sender l√łbende kopi af journalnotater til Sexologisk Klinik; hvis ikke, rekvireres disse.
Observationstiden forts√¶tter ca. 1 √•r, hvor patienten sidel√łbende f√•r hormonbehandling. Patienten skal helst have levet i den modsatte k√łnsrolle, s√• vidt muligt full-time, mindst 1 √•r inden eventuel operation. I denne fase observeres hvorledes patienten konsoliderer sig i den nye k√łnsrolle. Tilbagegang til den prim√¶re k√łnsrolle kan v√¶re tegn p√• ambivalens.
Der kan v√¶re behov for yderligere eller gentagne unders√łgelser og indhentning af yderligere oplysninger jvf. den indledende observationsfase.

4. Beslutningsfasen
Der afholdes en beslutningskonference med deltagelse af involveret personale og overl√¶gen, hvor der tages stilling til, hvor vidt vi kan st√łtte patientens √łnske om k√łnsmodificerende operation eller ikke. Resultatet og deltagere i konferencen noteres i journalen. Patienten meddeles denne konklusion.
Hvis patienten ikke allerede forinden selv har fremsendt ans√łgning til Justitsministeriets Civilretsdirektorat, om tilladelse til kastration m.h.p. k√łnsskifte, m√• han/hun fremsende denne ans√łgning nu. I denne ans√łgning er det praktisk, at patienten samtidig oplyser, at han/hun har g√•et til observation her, og at vi er villige til at udstede en erkl√¶ring derom samt giver sin tilladelse til, at Civilretsdirektoratet indhenter oplysninger, og forel√¶gger sagen for Retsl√¶ger√•det. Endvidere p√• hvilket hospital indgrebet √łnskes foretaget, og at han/hun anmoder om opf√łlgende √¶ndring af cpr. nr., fornavn(e) og eventuelt efternavn. Patienten kan f√• hj√¶lp til udformning af ans√łgningen af sin terapeut.
Husk, at der skal s√łges kaution til afd. Y.
5. Udfærdigelse af erklæring
F√łrst n√•r Civilretsdirektoratet anmoder derom, udsteder vi en omfattende erkl√¶ring, der skrives af patientens terapeut p√• Sexologisk Klinik.
Vi kan aldrig direkte anbefale et k√łnsmodificerende indgreb, kun udtale os om, hvor vidt vi synes, man b√łr im√łdekomme/ikke b√łr mods√¶tte sig patientens √łnsker. I vores erkl√¶ring har vi pligt til at give direkte udtryk for, om vi st√łtter patientens √łnske eller ikke, og klart begrunde hvorfor. Vi m√• freml√¶gge pr√¶misserne klart, b√•de n√•r vi g√•r ind for k√łnsmodificerende operation, og n√•r vi ikke g√łr det.
Erklæringen skal altid (med)underskrives af en speciallæge i psykiatri. Erklæringen forelægges overlægen inden afsendelse til Justitsministeriets Civilretsdirektorat.
Der sendes kopi af erklæringen til gynækologisk afdeling Y og patienten.
Hvis patienten på eget initiativ i et andet land har fået foretaget kastration, er proceduren vedr. ændring af cpr. nr. og navn denne:
Patienten anmoder om ændring af navn og cpr. nr. i et brev stilet til Civilretsdirektoratet (Sexologisk Klinik kan eventuelt hjælpe patienten med udfærdigelsen af dette brev). Taler og skriver patienten ikke dansk, skal brevet alligevel udfærdiges på dansk. Der skal vedlægges så mange oplysninger som muligt om operationen.
Der skal tydeligt angives, at patienten allerede har f√•et foretaget kastration, i hvilket land og helst navnet p√• det hospital eller den klinik, hvor operationen er foretaget. Epikrise eller anden skriftlig bekr√¶ftelse b√łr vedl√¶gges.
Civilretsdirektoratet vil herefter eventuelt bede Sexologisk Klinik udf√¶rdige en “stor” erkl√¶ring, der m√• f√łlge de s√¶dvanlige retningslinier.
6. Operationsfasen
Selv om denne fase overvejende foreg√•r p√• Rigshospitalets plastikkirurgiske afd. S (eller eventuel anden plastikkirurgisk afd., f.eks. √•rhus Kommunehospital), er det v√¶sentligt, at patienten fortsat kan f√• den st√łtte fra Sexologisk Klinik som er n√łdvendig.
Den kirurgiske afd. bedes underrette Sexologisk Klinik om, hvornår patienten kan modtages til operation, således at den primære terapeut, kan holde kontakten ved lige med patienten under indlæggelsen på kirurgisk afd. og træffe aftaler mht. efterbehandling.
  a. Fra mand til kvinde:
Patienten opereres på rekonstruktions kirurgisk afd./plastik kirurgisk afd.
Når der er gives tilladelse til operation, henvises patienten til dermatologisk afd. eller anden instans, der tager sig af skæg/hårproblemer, hvis dette ikke er sket tidligere.
  b. Fra kvinde til mand:
Der gælder specielle forhold afhængig af indgrebets art og omfang. Underlivsindgreb foretages på gynækologisk afd.
Mastectomi og eventuel konstruktion af penis foretages på plastikkirurgisk afdeling.
7.
Efterbehandlingsfasen
Patienten vil i denne nye livsfase ofte st√łde p√• st√łrre problemer end han/hun foruds√•. En effektiv st√łtte i denne fase kan v√¶re afg√łrende for det endelige resultat. I denne fase b√łr patienten have kontakt med:
 1. Den kirurgiske afd., der varetager den kirurgiske efterbehandling og holder Sexologisk Klinik orienteret om forl√łbet.
 2. Gynækologisk afd. Y, der fortsat varetager den hormonelle behandling og anden somatisk behandling, der naturligt kan henlægges til denne afd.
 3. Sexologisk Klinik, der vil bistå patienten med de psykologiske/psykiatriske og sociale problemer der kan opstå.
 4. Dermatologisk afd. eller anden instans, der tager sig af skæg/hårproblemer, hvis patienten har brug for dette.
 5. Eventuelt foniatrisk laboratorium, afd. F, eller taleinstitut m.h.p. skoling af tale og sprog relation til den nye k√łnsrolle.
Retningslinier for behandling af k√łnsskiftesager ved operation foretaget i udlandet
Patienten m√• ans√łge Civilretsdirektoratet om √¶ndring af navn og cpr. nr., hvorefter Civilretsdirektoratet anmoder Sexologisk Klinik eller anden speciall√¶ge om erkl√¶ring vedr√łrende den formodede k√łnsskifteoperation.
1. Operativt k√łnsskifte fra mand til kvinde
Foruds√¶tningen for, at k√łnsskifte umiddelbart kan bekr√¶ftes er
  1. Gonademe er fjernet (orchidektomi)
  2. Penis er fjernet (penektomi)
  3. Vaginoplastik og tildannelse af k√łnsl√¶ber.
Det er √łnskeligt, at der foreligger en erkl√¶ring fra den opererende l√¶ge i udlandet, hvoraf fremg√•r hvor, hvorn√•r og hvor vidt ovenn√¶vnte indgreb er foretaget. Operationen verificeres ved objektiv unders√łgelse, eventuelt suppleret med spedall√¶geunders√łgelse ved gyn√¶kolog og/eller urolog.
Det er √łnskeligt, men ikke afg√łrende, at der foreligger oplysninger om hormonal status, behandling med k√łnshormoner m.m.
2. Operativt k√łnsskifte fra kvinde til mand
Forholdene varierer en del, herunder b√•de hvilke indre k√łnsorganer, der er fjernet og hvilke √¶ndringer, der i √łvrigt er sket, herunder mammektomi (fjernelse af begge bryster) og phalloplastik, (tildannelse af penis, hvilket sj√¶ldent forekommer her i landet). Civilretsdirektoratet beder derfor oftest Sexologisk Klinik om udtalelse vedr√łrende k√łnsskifteoperationer
fra kvinde til mand.

Unders√łgelses procedure vedr. transseksuelle
Sexologisk Klinik, Rigshospitalet
August 1999/EK
Blegdamsvej 9, 2100 K√łbenhavn √ł. Telefon 3545 3545

Note i vejledningen
 1. [Retur] Pt. overl√¶ge S√łren Partoft. Husk der skal s√łges kaution til afd. S.

Note ved Tina Thranesen
 1. [Retur] Det er ikke en betingelse for tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, at ans√łgeren er ugift, eller at ans√łgerens √¶gteskab eller registrerede partnerskab opl√łses, forinden tilladelse meddeles.
  Det oplyste Justitsministeren den 30. maj 2008 som svar p√• sp√łrgsm√•l nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg under behandling af lovforslag L 67 om forslag til lov om √¶gteskab mellem to personer af samme k√łn. (Lovforslaget blev ikke vedtaget, men det √¶ndrer ikke ved ministerens svar).

* * *
Unders√łgelses- og behandlingsproceduren i pdf-format.