Juridisk k√łnsskifte under 18 √•r. Vejledning til ans√łgning om nyt personnummer til personer under 18 √•r begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn. 16. november 2023.

Vist 63 gange.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 16. november 2023 udgivet: Vejledning til ans√łgning om nyt personnummer til personer under 18 √•r begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

Vejledningen er udstedt med baggrund i justitsminister Peter Hummelgaards (S) besvarelse den 7. marts 2023 af sp√łrgsm√•l 262 og indenrigsminister Sophie L√łhdes brev den 11. august 2023 – begge vedr√łrende juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige i relation til Danmarks internationale forpligtelser.

* * *
Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
16. november 2023.

Vejledning til ans√łgning om nyt personnummer til personer under 18 √•r begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn

1. Det er muligt for personer under 18 √•r at ans√łge om og under visse omst√¶ndigheder at f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn
I medf√łr af CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, 1. og 2. pkt., tildeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter skriftlig ans√łgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn (juridisk k√łnsskifte). Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning.

Efter CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, 3. pkt., er det endvidere en betingelse for at blive tildelt nyt personnummer i overensstemmelse med det oplevede k√łn, at den p√•g√¶ldende person p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.

Det kan dog ‚Äď uanset ordlyden af CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, 3. pkt., ‚Äď efter omst√¶ndighederne f√łlge af Danmarks internationale forpligtelser efter Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention, at en person under 18 √•r skal have adgang til juridisk k√łnsskifte, f.eks. hvis den p√•g√¶ldende har f√•et tilbudt og har underg√•et k√łnsmodificerende behandling i sundhedsv√¶senet.

Det bem√¶rkes, at der ikke af Danmarks internationale forpligtelser efter Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention kan udledes en generel ret for personer under 18 √•r til juridisk k√łnsskifte. Det beror derfor p√• en konkret og samlet vurdering af den enkelte ans√łgers forhold, om der konkret er adgang til juridisk k√łnsskifte.

Ans√łgning om nyt personnummer kan indgives skriftligt til Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor, Holbergsgade 6, 1057 K√łbenhavn K. Ved digital post bedes du v√¶lge ‚ÄĚCPR-Administrationen‚ÄĚ som modtager. Det anbefales s√•ledes, at ans√łgning indgives via Digital Post eller som et almindeligt brev. Baggrunden herfor er, at ans√łgningen kan indeholde f√łlsomme personoplysninger.

2. Hvad skal ans√łgningen indeholde?
2.1. Basisoplysninger
Ans√łgningen skal indeholde oplysninger om dit personnummer, navn og adresse. Herved kan CPR-kontoret identificere dig korrekt i CPR.

Du kan g√łre brug af CPR-kontorets standardformular til indgivelse af ans√łgning om nyt personnummer for personer under 18 √•r begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, men det er ikke et krav. Du finder formularen her p√• siden.

2.2. Oplysninger om k√łnsmodificerende behandling i sundhedsv√¶senet eller l√¶ngerevarende k√łnsmodificerende proces i √łvrigt
Ans√łgningen om nyt personnummer skal indeholde oplysninger om, hvorvidt du har f√•et tilbudt og har underg√•et k√łnsmodificerende behandling i sundhedsv√¶senet eller om du i √łvrigt igennem l√¶ngere tid har v√¶ret igennem en k√łnsmodificerende proces.

S√•fremt du har f√•et tilbudt og har underg√•et k√łnsmodificerende behandling i sundhedsv√¶senet (i form af navnlig hormonbehandling) skal din ans√łgning indeholder dokumentation for dette samt for tidspunktet herfor.

S√•fremt du ikke har f√•et tilbudt og underg√•r eller har underg√•et k√łnsmodificerende behandling i sundhedsv√¶senet, bedes du oplyse n√¶rmere om din konkrete situation, s√•ledes at CPR-kontoret kan foretage en konkret og samlet vurdering af din ans√łgning.

Du vil i relevant omfang f.eks. kunne indsende oplysninger om f√łlgende forhold:
  • Hvorledes din k√łnsmodificerende proces er kommet til udtryk, herunder f.eks. i forhold til fysisk fremtr√¶den og social identitet
  • Hvorledes din k√łnsmodificerende proces i √łvrigt p√•virker din situation, herunder f.eks. i form af k√łnsligt ubehag
  • Den tidsm√¶ssige udstr√¶kning af din k√łnsmodificerende proces

Du kan give n√¶rmere oplysninger om f.eks. din fysiske fremtr√¶den og/eller sociale identitet, herunder din p√•kl√¶dning og √łvrige fysiske fremtr√¶den, dit navn, din k√łnsbetegnelse i dit eventuelle pas, hvilket pronomen du √łnsker anvendt om dig selv, hvordan din omverden, f.eks. din familie, omgangskreds, skole, arbejdsplads, fritidstilbud mv. betragter din k√łnsidentitet. Du bedes ogs√• angive, hvor l√¶nge disse forhold har gjort sig g√¶ldende, f.eks. hvorn√•r du √¶ndrede navn, fysisk fremtr√¶den mv.

Du kan endvidere supplere dine oplysninger med udtalelser fra f.eks. din familie, psykologer, læger, lærere, pædagoger og andre fagpersoner.

Du er ogs√• velkommen til at oplyse om √łvrige forhold, som du finder relevant.

2.3. Ans√łgning kr√¶ver samtykke fra den eller de, der er indehavere af for√¶ldremyndigheden
B√łrn og unge er under for√¶ldremyndighed, indtil de fylder 18 √•r. Det betyder, at det er den eller de, der er indehavere af for√¶ldremyndigheden, der kan tr√¶ffe beslutning om barnet/den unges personlige forhold.

Er du under 18 √•r, kr√¶ver din ans√łgning om juridisk k√łnsskifte s√•ledes, at der vedl√¶gges samtykke fra den eller de, der er indehavere af for√¶ldremyndigheden over dig. Er der f√¶lles for√¶ldremyndighed, kr√¶ves samtykke fra begge for√¶ldremyndighedsindehavere. Foreligger der ikke samtykke fra den eller de, der er indehavere af for√¶ldremyndigheden, vil du blive bedt om at angive √•rsagen hertil.

Er du i alderen 12-18 √•r, skal du medunderskrive ans√łgningen om juridisk k√łnsskifte.

Er du under 12 √•r kan ans√łgning indgives af den eller de, der er indehavere af for√¶ldremyndigheden, uden at du selv medunderskriver ans√łgningen.

3. Hvad sker der, n√•r jeg har indgivet ans√łgning?
N√•r CPR-kontoret har modtaget din ans√łgning, sender CPR-kontoret en skriftlig bekr√¶ftelse til dig om, at din ans√łgning er modtaget. CPR-kontorets bekr√¶ftelse vil bl.a. indeholde oplysning om, hvorn√•r refleksionsperiode/n, der som udgangspunkt m√• regnes fra datoen for modtagelsen af ans√łgningen, udl√łber, jf. n√¶rmere afsnit 4 nedenfor.

Du vil samtidig modtage n√¶rmere generel vejledning om konsekvenserne af at f√• tildelt nyt personnummer tilh√łrende det andet k√łn, herunder vejledning om adgangen til udstedelse af nye personlige dokumenter og om din adgang til sidenhen at deltage i k√łnsspecifikke screeningsunders√łgelser. Disse oplysninger kan indg√• i dine overvejelser om det juridiske k√łnsskifte i refleksionsperioden.

Herefter vil CPR-kontoret vurdere, om du opfylder kravene for at opn√• juridisk k√łnsskifte p√• grundlag af Danmarks internationale forpligtelser efter Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention.

S√•fremt det ikke umiddelbart p√• grundlag af de indsendte oplysninger kan afklares, vil CPR-kontoret anmode dig om yderligere oplysninger. S√•fremt det ‚Äď evt. efter yderligere oplysning af sagen i form af en h√łring af dig ‚Äď vurderes, at du ikke kan f√• tildelt nyt personnummer, vil CPR-kontoret meddele dig afslag p√• juridisk k√łnsskifte. Du vil imidlertid eventuelt p√• et senere tidspunkt kunne anses for at opfylde betingelserne, ligesom du, n√•r du fylder 18 √•r, vil kunne ans√łge om juridisk k√łnsskifte i medf√łr af CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7.

Et afslag p√• din ans√łgning vil ikke kunne indbringes for anden administrativ myndighed.

S√•fremt CPR-kontoret vurderer, at du opfylder kravene for at opn√• juridisk k√łnsskifte p√• grundlag af Danmarks internationale forpligtelser efter Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention, giver CPR-kontoret dig meddelelse herom.

4. Refleksionsperiode
4.1. Der gælder en refleksionsperiode på 6 måneder
Efter CPR-lovens ¬ß 3, stk. 7, 2. pkt., er tildeling af nyt personnummer bl.a. betinget af, at ans√łgeren efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Det betyder, at ans√łgeren efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder, der som udgangspunkt regnes fra ans√łgningstidspunktet, skriftligt skal bekr√¶fte sin ans√łgning.

For personer, som har ans√łgt om tilladelse til at b√¶re et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, eller om tilladelse til at f√• k√łnsbetegnelsen X i passet, regnes refleksionsperioden dog fra det tidspunkt, hvor der er indgivet ans√łgning herom. S√•fremt ans√łgeren har f√•et tilbudt og har underg√•et k√łnsmodificerende behandling i sundhedsv√¶senet, regnes refleksionsperioden fra det tidspunkt, hvor ans√łgeren er tilbudt k√łnsmodificerende behandling, som ans√łgeren har taget imod.

Har en person indgivet ans√łgning om flere af de n√¶vnte tilladelser, regnes den n√¶vnte periode fra tidspunktet for den f√łrst indgivne ans√łgning.

4.2. Du skal som udgangspunkt skriftligt bekr√¶fte din ans√łgning efter udl√łbet af refleksionsperioden
Det er s√•ledes en betingelse for at f√• tildelt et nyt personnummer, at du, efter udl√łbet af refleksionsperioden, skriftligt bekr√¶fter din ans√łgning over for CPR-kontoret. Det anbefales, at ogs√• bekr√¶ftelsen indgives via digital post ved brug af NemID eller som et almindeligt brev.

Bekr√¶ftelsen er en skriftlig tilkendegivelse om, at du √łnsker at fastholde din ans√łgning om nyt personnummer som f√łlge af en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.

Som anf√łrt ovenfor under afsnit 3.1 er refleksionsperioden normalt 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet ‚Äď dvs. det tidspunkt, hvor din ans√łgning er modtaget i CPR-kontoret.

Hvis du f.eks. tidligere har ans√łgt om tilladelse til at b√¶re et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, eller om tilladelse til at f√• k√łnsbetegnelsen X i dit pas, regnes refleksionsperioden p√• 6 m√•neder dog fra tidspunktet for indgivelse af ans√łgning herom. Tilsvarende g√¶lder, hvis du er tilbudt k√łnsmodificerende behandling i sundhedsv√¶senet, som du har taget imod. Har du f.eks. den 1. april 2023 modtaget et tilbud om k√łnsmodificerende behandling i sundhedsv√¶senet, som du har taget imod, udl√łber refleksionsperioden den 1. oktober 2023. I s√•danne tilf√¶lde skal du til CPR-kontoret indsende dokumentation for det modtagne tilbud om k√łnsmodificerende behandling, f.eks. i form af en kopi af din brevveksling med Rigshospitalet vedr√łrende behandlingstilbuddet, eller en kopi af din journal fra Teamet for b√łrn og unge med k√łnsubehag om tidspunktet for tilbuddet om den iv√¶rksatte behandling.

I det n√¶vnte eksempel vil refleksionsperioden s√•ledes v√¶re udl√łbet p√• det tidspunkt, hvor du indgiver din ans√łgning om juridisk k√łnsskifte, og ‚Äď s√•fremt du anses for at opfylde betingelserne for at f√• tildelt nyt personnummer begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn ‚Äď vil din ans√łgning kunne im√łdekommes uden efterf√łlgende skriftlig bekr√¶ftelse af ans√łgningen.

I forbindelse med bekr√¶ftelse af ans√łgningen efter refleksionsperiodens udl√łb skal der ligeledes vedl√¶gges samtykke fra den eller de, der er indehavere af for√¶ldremyndigheden. Foreligger der ikke samtykke fra den eller de, der er indehavere af for√¶ldremyndigheden, vil du blive bedt om at angive √•rsagen hertil.

5. CPR-kontoret giver dig meddelelse om, hvorvidt du kan tildeles nyt personnummer
N√•r din skriftlige bekr√¶ftelse af ans√łgningen om nyt personnummer er modtaget i CPR-kontoret, jf. ovenfor under afsnit 3, tr√¶ffer CPR-kontoret endelig afg√łrelse om, hvorvidt du kan tildeles et nyt personnummer i overensstemmelse med det k√łn, som du oplever at tilh√łre. S√•fremt CPR-kontoret kan im√łdekomme din ans√łgning, bliver du orienteret om det nye personnummer ved digital post eller brev. CPR-kontoret fremsender samtidig en registerindsigt i de oplysninger, der er registreret om dig i CPR, herunder b√•de det tidligere tildelte personnummer, som bliver st√•ende i CPR som historisk, og det nye personnummer, hvorunder nye oplysninger fremover vil blive registreret.

6. Nærmere oplysninger
Har du sp√łrgsm√•l i forbindelse med en ans√łgning om nyt personnummer som f√łlge af en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, som du ikke har f√•et svar p√• gennem denne vejledning, er du velkommen til at rette henvendelse til CPR-kontoret p√• cpr@cpr.dk eller telefonisk p√• telefon 72 26 97 40/60 89 17 44.

* * *
Vejledningen hos CPR-kontoret.