B 10. Bilag 2. Spgsm. 3. Henvendelse den 3. nov. 2021 fra Cecilie Fjeldberg Hjarsen om at ændre borgerforslaget om hadkriminalitet under dets behandling som B 10. Svar 24. november 2021.

Vist 44 gange.
Dina Hashem og Cecilie Fjeldberg Hjarsen, der er henholdsvis forslagsstiller og medtiller til borgerforslaget: “√Ündring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark” sendte den 3. november 2021 en e-mail til Retsudvalget med forslag om, at der under behandlingen af beslutningsforslag B 10 stilles √¶ndringsforslag i forhold til ordlyden i borgerforslaget.
Henvendelsen er journaliseret som bilag 2 under beslutningsforslag B 10. Samling 2021-22.

Retsudvalget stillede den 20. oktober 2021 sp√łrgsm√•l nr. 3 – Samling: 2021-22 – om at kommentere henvendelsen til justitsminister Nick H√¶kkerup (S), der svarede den 24. november 2021.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•l
Svar

* * *
[Indhold] Hvenvendelsen
Fra: Cecilie Fjeldberg Hjarsen <cillefjeldberg@hotmail.com
Dato: 3. november 2021 kl. 19.50.40 CET
Til: REU | Retsudvalget <reu@ft.dk>
Cc: Laura Purup <Laura.Purup@ft.dk>, Dina Hashem <dina-hashem@hotmail.com>
Emne: Vedr√łrende behandling af B 10

Kære Retsudvalg

Vi skriver i forbindelse med 1.behandlingen af borgerforslaget “√Ündring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark“.

Qua to punkter er borgerforslagets √¶ndringskrav allerede er i proces vil vi, som forslagsstillere, opfordre udvalget til at stille et √¶ndringsforslag p√• baggrund af borgerforslaget. Ydermere, p√• baggrund af vores dialogm√łder med partiernes retsordf√łrer, er det vores vurdering, at der ikke er flertal for at indf√łre delmotivet i ¬ß 266 b.
Derfor anmoder vi om at udelukkende f√łlgende indhold i borgerforslaget behandles:

S√•ledes frafalder f√łlgende:

Dette borgerforslag adskiller sig fra andre borgerforslag ved, at v√¶re fagligt funderet med et notat, v√¶re underst√łttet af 19 danske organisationer og underskrevet af over 50.000 af den danske befolkning og bakkes op af flere partier. Det m√• v√¶re i demokratiets interesse at indf√łre dette.

Venlige hilsner,
Dina Hashem
&
Cecilie Fjeldberg Hjarsen

* * *
[Indhold] Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren kommentere henvendelsen af 3/11-21 fra Beskyt Minoriteter, jf. B 10bilag 2.

[Indhold] Svar
Som jeg tilkendegav under 1. behandlingen af beslutningsforslag nr. B 10 om √¶ndring af lovgivning for hadforbrydelser i Danmark (borgerforslag), er det for regeringen et vigtigt signal at sende, at vi i Danmark ikke accepterer nogen former for forbrydelser motiveret af had. Regeringen kan derfor st√łtte, at det skrives udtrykkeligt ind i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, at det i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, hvis gerningen helt eller delvis har baggrund i de i bestemmelsen opregnede forhold.

For s√• vidt ang√•r de √łvrige dele af beslutningsforslaget kan jeg henvise til min besvarelse af 4. november 2021 af sp√łrgsm√•l nr. 2 til beslutningsforslag nr. B 10 fra Folketingets Retsudvalg.

Jeg vil p√• den baggrund s√łrge for, at der bliver stillet et √¶ndringsforslag til beslutningsforslaget, der indeb√¶rer, at beslutningsforslaget alene vil omfatte den ovenfor omtalte tydeligg√łrelse af straffelovens ¬ß 81, nr. 6.

Regeringen vil samtidig stille et √¶ndringsforslag til forslag nr. L 18 til lov om √¶ndring af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd, lov om forbud mod forskelsbehandling p√• arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love (Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer og beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer), s√•ledes at √¶ndringen af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, kan gennemf√łres allerede med vedtagelsen af L 18.

* * *
Folketingets journal vedr. henvendelsen fra Dina Hashem og Cecilie Fjeldberg Hjarsen.
Henvendelsen fra Dina Hashem og Cecilie Fjeldberg Hjarsen i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 3 til beslutningsforslag B 10 og svaret.
Sp√łrgsm√•l 3 til beslutningsforslag B 10 og svaret i pdf-format hos Folketinget.