B 65. Bilag 6. Udkast til beretning fra Sundhedsudvalget den 19. maj 2008.

Vist 248 gange.
Sundhedsudvalget udgav den 19. maj 2008 udkast til beretning til beslutningsforslag B 65 – Folketinget 2007-08 (2. samling).

Udkast til
Beretning
over
Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder
[af Per Clausen (EL) m.fl.]

1. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2008 og var til 1. behandling den 3. april 2008. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundhedsudvalget.

M√łder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i <> m√łder.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:
N. K. J.,
Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske,
Freja Nordam og
Trans-Danmark.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har stillet 4 sp√łrgsm√•l til ministeren fo sundhed og forebyggelse til skriftlig besvarelse.

2. Politiske bemærkninger
Idet et <> tal i udvalget (S, SF, RV og EL) konstaterer, at den lovgivning, vi i dag har vedr√łrende transseksuelles og transk√łnnedes rettigheder ikke synes at v√¶re fulgt med tiden, opfordre partierne regeringen til at tage en r√¶kke initiativer, der kan forbedre transk√łnnedes rettigheder. Partierne opfordrer til at arbejdet med disse problemstillinger kan v√¶re f√¶rdiggjort s√• tidligt, at de n√łdvendige lov√¶ndringer kan gennemf√łres i folketings√•ret 2008-09.

For det f√łrste b√łr det sikres, at en person frit at v√¶lge sit fornavn uden binding og hensyn til k√łn. I dag findes der to lister over umiddelbart godkendte navne, en for kvindenavne og en for mandenavne. Omkring 120 af navnene findes p√• begge lister. Personer med √łnske om en anden k√łnsidentitet end den ved f√łdslen tilskrevne er derfor i dag henvist til at v√¶lge et nyt fornavn blandt disse omkring 120 navne.

Samfundet er pr√¶get af nye str√łmninger, og vores vante normalitetsbegreber falder som f√łlge af manglende sammenh√¶ng og mening. Tiden og forandringerne af vores samfund synes derfor at v√¶re l√łbet fra denne begr√¶nsning til 120 navne, hvorfor navnevalget b√łr g√łres frit for voksne, myndige personer.

For det andet b√łr lovgivningen √¶ndres s√•dan, at voksne myndige personer selv fasts√¶tter deres k√łnsidentitet, der skal v√¶re registreret i offentlige registre og hos myndigheder, og som derfor skal fremg√• af eksempelvis pas og k√łrekort. Hvordan disse √¶ndringer s√• konkret skal udm√łntes i cpr-registeret, hvis et s√•dant register fortsat skal v√¶re k√łnsopdelt, m√• bero p√• en n√¶rmere teknisk vurdering. I forhold til passet b√łr det unders√łges, hvordan man eventuelt kan benytte muligheden for at blive registreret uden noget fast k√łn ved betegnelsen X.

Som flere har p√•peget, vil en del personer med behov for en anden k√łnsidentitet givetvis finde det tilstr√¶kkeligt at blive im√łdekommet p√• disse to punkter, alts√• frit at kunne v√¶lge fornavn samt retten til selv at kunne bestemme, hvilket k√łn der skal v√¶re registreret hos offentlige myndigheder. Kan en im√łdekommelse af disse to punkter forbedre transseksuelles og transk√łnnedes rettigheder, finde partierne dette gavnligt.

Partierne opfordrer for det tredje regeringen til foretage en grundig unders√łgelse og vurdering af hele proceduren for k√łnsskifteoperation i Danmark. Vi finder det s√•ledes vigtigt at f√• moderniseret forl√łbet for den enkelte forud for en eventuel operation. Det er v√¶sentligt, at vi f√•r sikret, at personer, som √łnsker en anden k√łnsidentitet, tr√¶ffer en s√• essentiel og konsekvensrig beslutning p√• det absolut bedste og mest veloplyste grundlag.

I den forbindelse opfordre partierne regeringen til at inddrage de erfaringer, man har gjort i andre lande, f.eks. Norge, Sverige og Spanien.

P. u. v.
Preben Rudiengaard
Formand

Bilag 1

Oversigt over bilag vedr√łrende B 65
Bilagsnr. Titel
1 Kopi af SUU alm. del Рsvar på spm. 227, fra ministeren for sundhed og forebyggelse
2 Henvendelse af 8/4-08 fra N. K. J.
3 Henvendelse af 14/4-08 fra Trans-Danmark
4 Henvendelse af 16/4-08 fra Freja Nordam
5 Henvendelse af 15/5-08 fra Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske
Oversigt over sp√łrgsm√•l og svar vedr√łrende B 65
Spm.nr. Titel
1 Spm. om kommentar til fortrolig omdelt henvendelse, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
2 Spm. om kommentar til henvendelse af 14/4-08 fra Trans-Danmark, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
3 Spm. om kommentar til henvendelse af 16/4-08 fra Freja Nordam, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
4 Spm. om kommentar til henvendelse af 15/5-08 fra Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herp√•

* * *
Folketingets journal vedr√łrende bilaget.
Udkastet til beretning i pdf-format hos Folketinget.