FRA‚Äôs juridiske analyserapport af februar 2008 om homofobi, transfobi og diskrimination pga. seksuel orientering og k√łnsidentitet i Danmark.

Vist 196 gange.
Rapporten, der er p√• engelsk (Legal Study on Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation – Denmark), er udarbejdet februar 2008 af Birgitte Kofod Olsen, der er vicedirekt√łr i Institut for Menneskerettigheder. Rapporten er det danske bidrag til den samlede rapport Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States. Part I – Legal Analysis, der blev udgivet juni 2008.

I det danske bidrag gennemg√•s og kommenteres den danske lovgivning i relation til beskyttelse af lesbiske, b√łsser og transk√łnnede.

I rapporten omtales Ligestillingsn√¶vnet og herunder, at dette har behandlet to sager om diskrimination af transk√łnnede.
Sagen fra 25. januar 2006, hvor Ligestillingsn√¶vnet afviste en klage om en teaterskoles behandling af en transseksuel elev, og sagen fra 21. november 2001, hvor Ligestillingsn√¶vnet afviste en transseksuels klage over udtalelser i forbindelse med en k√łnsskifteoperation.

Rapporten omtaler ikke Lov om forskelsbehandling p√• grund af race m.v. uagtet det var denne lov, der var det retslige grundlag for, at en B&O-forhandler i efter√•ret 2007 betalte et b√łdeforl√¶g for at have forskelsbehandlet Kjole-Ole. Kjole-Ole sagen er ikke omtalt i rapporten, selv om den var afgjort inden rapporten blev udarbejdet.

Birgitte Kofod Olsen er lic.jur, Ph.d. og blev i 2008 vicedirekt√łr i Institut for Menneskerettigheder efter at have v√¶ret afdelingsleder samme sted fra 2003 til 2008.

Rapporten i pdf-format Рkun på engelsk.
Landerapporter – adgang til rapporter fra andre EU-lande.
Hovedrapporten – Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation in the EU Member States Part I – Legal Analysis.