Spgsm. 17 (L 18) af 3. november 2021 om der er risiko for, at man ved at bruge det uklare begreb ‚ÄĚk√łnsidentitet‚ÄĚ skaber et selvst√¶ndigt begreb uden et klart retligt indhold. Svar 17. november 2021.

Vist 24 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 3. november 2021 sp√łrgsm√•l nr. 17 – L 18. Alm. del. Samling: 2021-22 – efter √łnske fra Fatma √ėktem (V) og Louise Schack Elholm (V), om der er risiko for, at man ved at bruge det uklare begreb ‚ÄĚk√łnsidentitet‚ÄĚ skaber et selvst√¶ndigt begreb uden et klart retligt indhold, til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S). Fungerende minister for ligestilling, Mattias Tesfaye svarede den 17. november 2021.

Sp√łrgsm√•l
Hvordan forholder ministeren sig til DA‚Äôs bem√¶rkninger i h√łringssvaret om, om at der er risiko for, at man ved at bruge det uklare begreb ‚ÄĚk√łnsidentitet‚ÄĚ eksplicit i lovforslaget, skaber et ‚ÄĚselvst√¶ndigt begreb uden et klart retligt indhold, som i yderste konsekvens kan √•bne op for en r√¶kke problemstillinger, der tidligere har ligget klart uden for lovens beskyttelsesomr√•de‚ÄĚ?

* * *
Svar
Forslaget har til hensigt at forbedre retssikkerheden for transpersoner og interk√łnnede ved at g√łre den g√¶ldende retstilstand eksplicit i lovgivningen.

Som det tillige fremg√•r af min samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 9 (L 18) er lovforslaget udarbejdet p√• baggrund af en gennemgang af lovgivning foretaget p√• tv√¶rs af ministerier, som blev iv√¶rksat som led i ‚ÄĚHandlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer 2018-2021‚ÄĚ fra juni 2018.

Lovgennemgangen viser, at det med udgangspunkt i bl.a. lovforarbejder og retspraksis hidtil er lagt til grund, at forskelsbehandling p√• grund af k√łnsidentitet er beskyttet b√•de inden for og uden for arbejdsmarkedet og i straffeloven. Analysen p√•peger, at den enkelte borger kan have sv√¶rt ved at gennemskue sine rettigheder, n√•r beskyttelsesgrundene ikke fremg√•r eksplicit af lovgivningen.

Lovgennemgangens afsnit 2.5 indeholder en kort beskrivelse af udvalgte sammenlignelige landes lovgivning og erfaringer, hvor det bl.a. fremg√•r, at flere af landenes lovgivning beskytter mod diskrimination p√• baggrund af ‚ÄĚk√łnsidentitet‚ÄĚ.

Begrebet ‚ÄĚk√łnsidentitet‚ÄĚ, anvendes s√•ledes allerede i dag b√•de internationalt og nationalt fx af Sundhedsstyrelsen, hvilket fremg√•r af min samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 1 (L 18).

Desuden bem√¶rkes, at betydningen af begrebet ‚ÄĚk√łnsidentitet‚ÄĚ er beskrevet flere steder i lovforslaget, eksempelvis i afsnit 2.1, 3.1.2, samt bem√¶rkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser.

Venlig hilsen

Mattias Tesfaye
Fungerende minister for ligestilling

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.