Spgsm. 24 (L 18) af 5. november 2021, om det offentligt at ytre, at der alene er to biologiske k√łn, kan h√¶vdes at v√¶re diskriminerende. Svar 17. november 2021.

Vist 31 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 5. november 2021 sp√łrgsm√•l nr. 24 – L 18. Alm. del. Samling: 2021-22 – efter √łnske fra Fatma √ėktem (V), Birgitte Bergman (KF), Louise Schack Elholm (V), om det offentligt at ytre, at der alene er to biologiske k√łn, kan h√¶vdes at v√¶re diskriminerende, til ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S). Fungerende minister for ligestilling, Mattias Tesfaye svarede den 17. november 2021.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren redeg√łre for, om det offentligt at ytre et klassisk k√łnssyn alene med to biologiske k√łn i sig selv kan h√¶vdes potentielt at v√¶re diskriminerende?

* * *
Svar
Indledningsvist henviser jeg til min samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 1 (L 18), hvoraf det fremg√•r, at hensigten med lovforslaget ikke er at indf√łre en bestemt eller ny k√łnsopfattelse i samfundet eller indskr√¶nke ytringsfriheden. Derimod har forslaget til hensigt at forbedre retssikkerheden for transpersoner og interk√łnnede ved at g√łre den g√¶ldende retstilstand eksplicit i lovgivningen.

Jeg henviser desuden til min samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 4 (L 18), hvor det er Justitsministeriets umiddelbare vurdering, at en persons blotte tilkendegivelse af, at den p√•g√¶ldende ikke mener, at der findes andet end to biologiske k√łn, ikke vil v√¶re at anse som en truende, forh√•nende eller nedv√¶rdigende udtalelse i straffelovens ¬ß 266 b‚Äôs forstand.

Det er ligeledes Besk√¶ftigelsesministeriets umiddelbare vurdering, at en persons offentlige ytring om et klassisk k√łnssyn alene med to biologiske k√łn ikke i sig selv vil blive anset for at v√¶re diskriminerende og dermed udg√łre en forskelsbehandling af transpersoner og interk√łnnede.

Det vil dog i sidste ende bero p√• Ligebehandlingsn√¶vnets og potentielt domstolenes vurdering af samtlige omst√¶ndigheder i den konkrete sag, om en given udtalelse udg√łr en forskelsbehandling af en transperson eller en interk√łnnede.

Venlig hilsen

Mattias Tesfaye
Fungerende minister for ligestilling

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.