L 189. Bilag 1. H√łringsskrivelse af 27. marts 2014 fra Institut for Menneskerettigheder.

Vist 86 gange.
H√łringsskrivelsen fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) gengives herunder

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Sendes til: ani@sum.dk

27. marts 2014.

VEDR√ėRENDE H√ėRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM √ÜNDRING AF SUNDHEDSLOVEN OG LOV OM ASSISTERET REPRODUKTION l FORBINDELSE MED BEHANDLING, DIAGNOSTIK OG FORSKNING M.V.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ved e- mail af 3. marts 2014 bedt om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bem√¶rkninger til h√łring over udkast til forslag til lov om √¶ndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. (√¶ndrede kriterier for kastration og justeringer som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v.).

Indledningsvist bem√¶rker instituttet, at rapporten fra arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte indeholder en grundig gennemgang og vurdering af juridisk k√łnsskifte set i forhold til Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention og domme, som Menneskerettighedsdomstolen har afsagt p√• omr√•det.

Det fremg√•r af √¶ndringsforslaget, at kriterierne for tilladelse til varig kastration med henblik p√• k√łnsskifte foresl√•s √¶ndret, s√•ledes at der ikke l√¶ngere stilles krav om, at ans√łgerens k√łnsdrift skal medf√łre betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse. I stedet indskrives de kriterier, der nu fremg√•r af Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 10077 af 7. november 2006, s√•ledes, at det nu alene er et krav, at ans√łgeren er “transseksuel“, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne heraf.

Instituttet finder det positivt, at der i sundhedsloven etableres et nyt selvstændigt og mere retvisende kriterium for kastration samt at aldersgrænsen i forhold til adgang til kastration sættes ned fra 21 år til 18 år.

Instituttet bem√¶rker, at der ikke er fremsat forslag om √¶ndringer i forhold til adgangen til anden k√łnskorrigerende behandling end kastration for unge under 18 √•r. Det fremg√•r dog af rapporten fra arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte, at Sexologisk Klinik er i f√¶rd med at udvikle udrednings- og behandlingstilbud s√¶rligt m√•lrettet
unge transk√łnnede, som blandt andet kan omfatte pubertets-stop behandling samt hormonbehandling for personer, som har overst√•et puberteten, jf. rapporten side 10.

N√¶rmere afklaring og yderligere behandlingstilbud for unge under 18 √•r im√łdeses.

Instituttet er bekendt med at Sundhedsstyrelsen er i f√¶rd med at udarbejde en ny vejledning, “der pr√¶ciserer kravene til udredning og behandling af transseksuelle ogs√• i tilf√¶lde, hvor personen ikke √łnsker fuldt k√łnsskifte“.
Rapporten fra arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte har v√¶ret med til at skabe mere klarhed p√• omr√•det, omend en yderligere afklaring im√łdeses.

Der henvises til jeres j.nr. 1305538.

Venlig hilsen
Sofie Aviaja Bl√ľnger
FULDMÆGTIG

* * *
H√łringssskrivelsen i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende h√łringsskrivelsen – bilag 1.
H√łringssskrivelsen sammen med de √łvrige h√łringsskrivelser hos Folketinget – bilag 1 i pdf-format.