L 55. Bilag 11. Betænkning af 23. februar 2017 fra SUU over forslag til lov om udstedelse af legitimationskort.

Vist 100 gange.
Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget afgav den 23. februar 2017 bet√¶nkning over lovforslag L 55 bilag 11 – Samling: 2016-17 – forslag til lov om udstedelse af legitimationskort.

* * *
Bet√¶nkning afgivet af Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget den 23. februar 2017
Betænkning
over
Forslag til lov om udstedelse af legitimationskort
[af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann)]

1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 9. november 2016 og var til 1. behandling den 2. december 2016. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Social- og Indenrigsudvalget. Udvalget skiftede den 12. december 2016 navn til Social-, Indenrigs- og B√łrneudvalget.

M√łder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 m√łder.

H√łring
Et udkast til lovforslaget har inden frems√¶ttelsen v√¶ret sendt i h√łring, og social- og indenrigsministeren sendte den 14. september 2016 dette udkast til udvalget, jf. SOU alm. del ‚Äď bilag 405 (folketings√•ret 2015-16). Den 9. november 2016 sendte social- og indenrigsministeren de indkomne h√łringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:
Herning Kommune,
LGBT [1a] og
Paul W. Ryan.
√ėkonomi- og indenrigsministeren har over for udvalget kommenteret 2 af de skriftlige henvendelser til udvalget.
Det forventes, at ministeren vil kommentere de √łvrige henvendelser inden 2. behandling.

Deputationer
Endvidere har Herning Kommune mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har stillet 4 sp√łrgsm√•l til √łkonomi- og indenrigsministeren til skriftlig besvarelse, hvoraf denne har besvaret 2 sp√łrgsm√•l. Sp√łrgsm√•l 3 og 4 forventes besvaret inden 2. behandling.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger
Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Udvalget finder det gl√¶deligt, at der med det nye legitimationskort bliver mulighed for, at alle borgere p√• 15 √•r eller derover, der er bop√¶lsregistreret i CPR, fremover vil kunne legitimere sig med gyldig billedlegitimation ‚Äď ogs√• selv om disse borgere ikke er i besiddelse af pas eller k√łrekort. Legitimationskortet l√łser dermed et praktisk og reelt problem for en lang r√¶kke borgere, for hvem det ikke giver mening, eller som ikke har mulighed for at erhverve f.eks. k√łrekort. Med lovforslaget bemyndiges √łkonomi- og indenrigsministeren til at fasts√¶tte de n√¶rmere regler for udstedelsen og udformningen af legitimationskortet. Udvalget opfordrer i den forbindelse √łkonomi- og indenrigsministeren til, at det i den konkrete realisering af kortet sikres, at legitimationskortet bliver nemt at producere, billigt at udstede og billigt at erhverve sig, og at kortet f√•r en h√łj sikkerhed, s√•ledes at risikoen for identitetstyveri minimeres. Udvalget opfordrer desuden √łkonomi- og indenrigsministeren til, at man i det videre arbejde med at realisere legitimationskortet inddrager erfaringer fra landets kommuner vedr√łrende udstedelsen af id-kort.

Alternativets medlem af udvalget √łnsker i till√¶g til det f√¶lles bet√¶nkningsbidrag at im√łdekomme den kritik, som LGBT Danmark i deres breve [1b] til udvalget retter mod, at kortet skal indeholde kortindehaverens cpr-nummer i lyset af, at det sidste ciffer i en persons cpr-nummer afsl√łrer kortholderens biologiske k√łn. Da der kan v√¶re et misforhold mellem transpersoners umiddelbare k√łnsudtryk og personnummerets k√łnsangivelse, vil transpersoners brug af kortet potentielt f√łre til, at de mod deres vilje f√•r afsl√łret deres k√łnsidentitet. Dette problem eksisterer imidlertid ogs√• for de eksisterende legitimationsmuligheder, idet cpr-nummeret fremg√•r af b√•de pas og k√łrekort. ALT vil derfor frems√¶tte et beslutningsforslag med henblik p√• at f√• Folketingets opbakning til, at cpr-numre i fremtiden skal g√łres k√łnsneutrale. Derved l√łses problemet mere grundl√¶ggende og med betydning for samtlige situationer, hvor der er behov for identifikationkation ved cpr-numre.

Inuit Ataqatigiit, Tj√≥√įveldi og Javna√įarflokkurin var p√• tidspunktet for bet√¶nkningens afgivelse ikke repr√¶senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i bet√¶nkningen.

* * *
Folketingets journal over bilag 11, betænkningen.

Folketingets journal over betænkningen.
Betænkningen i pdf-format i Folketingstidende B.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur til 1a] [Retur til 1b] H√łringsskrivelser fra LGBT Danmark
    1. L 55. Bilag 4. Spgsm. 1. H√łringsskr. af 19. december 2016 fra LGBT Danmark om at undlade personnummeret i legitimationskort. Svar 20. januar 2017.
    2. L 55. Bilag 5. Spgsm. 2. H√łringsskr. af 22. januar 2017 fra LGBT Danmark om ministerens bem√¶rkninger til LGBT Danmarks h√łringsskrivelse af 19. december 2016 (den herover n√¶vnte henvendelse (L 55. Bilag 4.)) om at undlade personnummeret i legitimationskort. Svar 2. februar 2017.