L 60. Referat af og video fra 3. behandling den 19. december 2017. Vedtaget.

Vist 124 gange.

Folketinget havde fredag den 19. december 2017 tredjebehandling af lovforslag L 60 – samling 2017-18 ‚Äď til √¶ndring af lov om assisteret reproduktion vedr√łrende dobbeltdonation og sundhedsloven vedr√łrende kastration fremsat af sundhedsminister, Ellen Trane N√łrby (V) fremsatte den 5. oktober 2017.
Lovforslaget blev vedtaget. Den vedtagne lov træder i kraft den 1. januar 2018.

* * *
Indhold
Tredjebehandlingen i Folketinget
Lovforslaget som vedtaget
Video med tredjebehandlingen

* * *
[Til top] Tredjebehandlingen i Folketinget
KL. 1003
Formanden, Pia Kjærsgaard (DF)
Der er ikke stillet ændringsforslag.
Er der nogen, der √łnsker at udtale sig?
Da det ikke er tilfældet, går vi til afstemning.

KL. 1004
Formanden, Pia Kjærsgaard (DF)
Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse.

For stemte 105 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.
Lovforslaget er vedtaget og vil nu blive sendt til statsministeren.

* * *
Folketingets journal med debatten.
Afstemningen i detaljer hos Folketinget.

* * *
[Til top] Lovforslaget som vedtaget.

Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2017
Forslag
til
Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik, forskning m.v. og sundhedsloven
(Ophævelse af forbuddet mod dobbeltdonation og ændring af reglerne for kastration)

§ 1

I lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., jf. lovbekendtg√łrelse nr. 93 af 19. januar 2015, som √¶ndret ved lov nr. 264 af 16. marts 2016, foretages f√łlgende √¶ndring:
1. § 5 affattes således:
¬Ľ¬ß 5. Stammer √¶gcellen ikke fra den kvinde, der skal f√łde barnet, og stammer s√¶den ikke fra hendes partner, m√• der kun etableres assisteret reproduktion, hvor brug af b√•de doneret s√¶d og doneret √¶gcelle er sundhedsfagligt begrundet, og enten s√¶den eller √¶gcellen er doneret i ikke-anonym form.¬ę

§ 2

I sundhedsloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 1188 af 24. september 2016, som senest √¶ndret ved ¬ß 2 i lov nr. 691 af 8. juni 2017, foretages f√łlgende √¶ndring:
1. § 115, stk. 1, affattes således:
¬ĽEn person kan blive kasteret som led i k√łnsskifte, hvis personen er transk√łnnet, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne af kastrationen. Transk√łnnede personer omfattet af ¬ß¬ß 110 eller 111 skal dog s√łge om tilladelse til kastration.¬ę

§ 3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.
Stk. 2. Loven finder anvendelse p√• ans√łgninger om kastration som led i k√łnsskifte, der ikke er f√¶rdigbehandlet p√• tidspunktet for lovens ikrafttr√•den.

§ 4
Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men lovens ¬ß 1 kan ved kongelig anordning s√¶ttes helt eller delvis i kraft for F√¶r√łerne med de √¶ndringer, som de f√¶r√łske forhold tilsiger.

Folketinget, den 19. december 2017
PIA KJÆRSGAARD

Det vedtagne lovforslag i Folketingstidende C i pdf-format.

* * *
[Til top]