LGBT Danmark skrivelse af 1. november 2011 til JM vedr. pasbkg. og navnebkg. Retsudv. bilag 119. Spgsm. 252 til JM. Svar 13. marts. 2012.

Vist 327 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
Den 20. oktober 2011 sendte Justitsministeriet et udkast til bekendtg√łrelse om √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen i h√łring. H√łringsfristen udl√łber mandag den 14. november 2011.
√Ündringerne vedr√łrer indf√łrelse af fingeraftryk i pas, afskaffelse af s√•kaldte f√¶llespas og nogle √¶ndringer af mere teknisk karakter.

LGBT Danmark benyttede lejligheden til at stille forslag om en lettere adgang for transseksuelle at f√• X som k√łnsbetegnelse i deres pas. Da navnebekendtg√łrelsen indeholder bestemmelse om transseksuelles adgang til fornavneskift, stillede LGBT Danmark endvidere forslag om en tilsvarende lettere adgang til √¶ndring af fornavn.

Retsudvalget i Folketinget registrerede den 29. november 2011 som REU, Alm. del – bilag 119 – at de havde modtaget foreningens h√łringssvar.

Den 29. november 2011 stillede Retsudvalget p√• foranledning af Stine Brix (EL) sp√łrgsm√•l nr. 252 – Alm. del 2011-12 – om h√łringssvaret, til justitsminister, Morten B√łdskov, der afgav forel√łbig besvarelse den 22. december 2011.

Sp√łrgsm√•l
Hvad er ministerens kommentar til h√łringssvar fra LGBT Danmark fra den 1. november 2011 om √¶ndring af pas- og navnebekendtg√łrelserne jf. REU alm. del – bilag 119?

Forel√łbigt svar den 22. december 2011 fra justitsminister, Morten B√łdskov.
Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let anmodet Sundhedsministeriet om en udtalelse. N√•r udtalelsen foreligger, vil Justitsministeriet vende tilbage til sp√łrgsm√•let.

Spring direkte til det endelige svar af 13. marts 2012.

Skrivelsen fra LGBT Danmark gengives herunder

Til Justitsministeriet

K√łbenhavn, 1/11-2011

√Ündring af pasbekendtg√łrelsen og navnebekendtg√łrelsenl

LGBT Danmark har noteret sig, at Justitsministeriet har sendt forslag om √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen i h√łring og opfordrer i den forbindelse til, at pasbekendtg√łrelsens ¬ß 5 om k√łnsbetegnelse i pas ogs√• √¶ndres.

P√• New Zealand har det siden 1995 v√¶ret muligt for transk√łnnede at opn√• k√łnsbetegnelsen X i pas uden krav om foreg√•ende psykiatrisk vurdering (1). Ordningen betegnes som en succes og blev udvidet yderligere i 2009.

I juni 2010 indf√łrte USA mulighed for at transk√łnnede, der er ved at overg√•til et nyt k√łn kan f√• udstedt et midlertidigt pas med to √•rs gyldighed i deres √łnskede k√łn. Samtidig blev der givet mulighed for at personer, der er overg√•et til at leve i et andet k√łn kan f√• udstedt permanente pas i det nye k√łn. Retningslinjerne noterer eksplicit at operation ikke er et krav forud for udstedelse af s√•danne pas. Der kr√¶ves udelukkende en udtalelse fra en l√¶ge, der har ydet “relevant behandling” eller kan bekr√¶fte at en s√•dan behandling har fundet sted ud fra gennemgang af personens journaler. Der stilles ikke krav til arten af behandlingen (2).

Siden september 2011 har australske pasans√łgere ogs√• haft mulighed for at f√• udstedt pas i deres foretrukne k√łn alene p√• baggrund af en udtalelse fra en l√¶ge, der har ydet “relevant behandling” med henblik p√• overgang til at leve i et andet k√łn eller kan bekr√¶fte at en s√•dan behandling har fundet sted ud fra gennemgang af personens journaler.
Ligesom i den amerikanske ordning fremg√•r det eksplicit at operation ikke er et krav for udstedelse af pas i det √łnskede k√łn og der stilles ikke krav til arten af den ydede behandling (3).

Rigshospitalet Sexologiske Klinik, der i dag foretager vurdering af transk√łnnede, som √łnsker deres k√łnsangivelse √¶ndret i passet udtalte i august 2010:
Fra Region Hovedstadens Psykiatrisk Center K√łbenhavn, hvorunder Sexologisk Klinik h√łrer, er det prim√¶rt anf√łrt, at Sexologisk Klinik deler LGBT‘s opfattelse af, at der vil v√¶re fordele ved, at alle myndige personer gives mulighed for at v√¶lge, om de √łnsker X i passet i lighed med, hvad der er praksis i visse andre lande. (4)
Landsforeningen anbefaler p√• baggrund af erfaringerne fra New Zealand og udtalelsen fra Sexologisk Klinik, at pasbekendtg√łrelsens ¬ß 5, stk 5:
“Rigspolitichefen kan tillade, at k√łnnet for en person, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuel eller ganske ligestillet hermed, betegnes X.”

√¶ndres s√•ledes, at pasans√łgere frit kan v√¶lge k√łnsbetegnelsen X.

I lighed med ordningerne i USA og Australien anbefaler vi desuden, at der gives mulighed for at personer, der modtager eller har gennemf√łrt relevant behandling med henblik p√•overgang til et liv som et andet k√łn end de er tildelt gives mulighed for at f√•udstedt et pas i deres √łnskede k√łn. Der m√• ikke stilles specifikke krav, herunder operative, til den ydede behandling.

Navnebekendtg√łrelsen
Navnebekendtg√łrelsen indeholder en bestemmelse, der er parallel til bestemmelsen i pasbekendtg√łrelsen, som med fordel kan revideres samtidig.
LGBT Danmark minder i denne forbindelse om beslutningsforslag B 168 – Samling 2009-10 – vedr√łrende forbedring af transk√łnnedes rettigheder, hvori EL og de tre regeringspartier erkl√¶rede, at de √łnskede
1. at fjerne det generelle krav om overensstemmelse mellem civilretligt k√łn og fornavn, (5)
I Navnelovens § 13. Stk. 3 fremgår
Justitsministeren fastsætter nærmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2. (6)

Justitsministeren har s√•ledes bemyndigelse til at revidere betingelserne for at fravige kravet om overensstemmelse imellem transseksuelles navne og civilretslige k√łn.

Landsforeningen opfordrer til, at den nuv√¶rende bestemmelse i navnebekendtg√łrelsen
Transseksuelle
¬ß 13. Til brug for vurderingen af, om der kan g√łres undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. navnelovens ¬ß 4, stk. 4, ? 7, stk. 2 og ? 13, stk. 2, vurderer Rigshospitalets Sexologiske Klinik, om ans√łgeren er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed.
Stk. 2. Hvis vurderingen fra Rigshospitalets Sexologiske Klinik giver anledning til tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed, kan der indhentes supplerende udtalelse fra Retslægerådet.
Stk. 3. Sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. stk. 1, behandles af statsforvaltningen. (7)

ændres således, at undtagelsen kommer til at gælde personer, der selv erklærer sig transseksuelle. Stk. 2 og 3 kan udgå.

Vi g√łr i √łvrigt opm√¶rksom p√• nedenst√•ende udtalelse fra Sexologisk Klinik

Sexologisk Klinik ser ikke et problem i, at alle myndige personer frit kan v√¶lge fornavn, men det ligger udenfor klinikkens kompetence at vurdere, om det er muligt at gennemf√łre.

Sexologisk Klinik kan samtidig se fordele for transseksuelle i at kunne f√• et CPRnummer, der svarer til det k√łn, de fremst√•r som. Men ogs√• p√• dette felt ligger det udenfor klinikkens kompetence at vurdere, om det er muligt at gennemf√łre. (8)

De skitserede ændringer til pasbekendtg√łrelsen og navnebekendtg√łrelsen vil lette de transknnedes liv betragteligt og samtidig spare samfundet for en del administration.
Landsforeningen har ingen kommentarer til de √łvrige √¶ndringer i pasbekendtg√łrelsen.

LGBT Danmark ser frem til videre dialog omkring mulighederne for generel √¶ndring af civilretsligt k√łn og stiller os naturligvis til r√•dighed for et m√łde i denne forbindelse.

Med venlig hilsen

Sebastian Svegaard
talsperson for transpolitik
Vibe Grevsen
landsledelsesmedlem

Referencer
 1. [Retur] Veale JF. Prevalence of transsexualism among New Zealand passport holders. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 2008 Oct;42(10):887-889.
 2. [Retur] 7 FAM 1300 Appendix M Gender Change. US Department of State Foreign Affairs, 10. juni 2010.
  URL: http :// www. state.gov/documents/organization/143160.pdf [5. august 2018. Siden findes ikke mere. Tina Thranesen.]
 3. [Retur] Sex and Gender Diverse Passport Applicants. Department of Foreign Affairs and Trade, 14. september 2011.
  URL: [5. august 2018.Ny URL. Tina Thranesen.]
 4. [Retur] Anmodning om udtalelse vedr. Sexologisk Klinik. Region Hovedstaden, 31. august 2010.
  URL: https://www.transviden.dk/artikler/LGBT-DK_20101019_Sundhedsmin.pdf
 5. [Retur] Beslutningsforslag B 168 – Samling 2009-10 vedr√łrende forbedring af transk√łnnedes rettigheder.
  URL: https://www.ft.dk/RIpdf/samling/20091/beslutningsforslag/b168/20091_b168_som_fremsat.pdf
 6. [Retur] Lov om ændring af navneloven. Lov 350 af 06/05/2009.
  URL: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=124733
 7. [Retur] Bekendtg√łrelse om navne. Bek 923 af 29/09/2009.
  URL: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127305
 8. [Retur] Madsen HH. VS: Anmodning om udtalelse vedr. Sexologisk Klinik, Rigshospitalet. Region Hovedstaden, 18. november 2010.
  Vedlagt

H√łringsskrivelsen fra LGBT Danmark i pdf-format.

[Retur] Det endelige svar den 13. marts 2012 fra justitsminister, Morten B√łdskov p√• sp√łrgsm√•l 252.

1. LGBT Danmark opfordrer i sin henvendelse af 1. november 2011 til, at pasbekendtg√łrelsens ¬ß 5 √¶ndres, s√•ledes at personer, der ans√łger om at f√• udstedt et pas, frit kan v√¶lge, at deres k√łn skal markeres med et X i passet.

Derudover anbefaler LGBT Danmark, at der gives mulighed for, at personer, der modtager eller har gennemf√łrt relevant behandling med henblik p√• k√łnsskifte, gives mulighed for at f√• udstedt et pas i deres nye k√łn. LGBT Danmark kommer med tilsvarende forslag i forhold til navnebekendtg√łrelsen.

2. Justitsministeriet kan oplyse, at der ved en √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen i 2009 [1] blev indf√łrt mulighed for, at personer, som ikke har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuelle, kan f√• udstedt et pas, hvor den p√•g√¶ldendes biologiske k√łnsbetegnelse ikke er angivet med F (female) eller M (male), men i stedet er markeret med et X.

I 2010 [2] blev pasbekendtg√łrelsen p√• ny √¶ndret, s√•ledes at ogs√• personer, som ikke har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuel eller ganske ligestillet hermed, kan f√• udstedt et pas, hvor vedkommendes k√łn markeres med et X. Form√•let med denne √¶ndring var netop at give personer, som m√• ligestilles med transseksuelle,
og som ikke √łnsker at gennemg√• et k√łnsskifte, mulighed for at f√• udstedt et pas, hvor vedkommendes k√łn markeres med et X. Det er s√•ledes ikke et krav for at f√• udstedt et pas, hvor vedkommendes k√łn markeres med et X, at vedkommende har p√•begyndt forberedende k√łnshormonbehandling med henblik p√• k√łnsskifteoperation.

Justitsministeriet kan endvidere henvise til ministeren for sundhed og forebyggelses besvarelse af 2. februar 2012 af sp√łrgsm√•l nr. 178 (Alm. del) fra Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg, hvoraf det bl.a. fremg√•r, at regeringen vil unders√łge reglerne for k√łnskorrigerende behandling, herunder mulighederne for at foretage juridisk k√łnsskifte uden krav om kirurgiske indgreb.

Justitsministeriet kan i √łvrigt oplyse, at navnebekendtg√łrelsen [3] hører under social- og integrationsministerens ressortområde.

Noter
 1. [Retur] Bekendtgørelse nr. 357 af 4. maj 2009 om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.
 2. [Retur] Bekendtg√łrelse nr. 931 af 15. juli 2010 om √¶ndring af bekendtg√łrelse om pas m.v.
 3. [Retur] Bekendtgørelse nr. 923 af 29. september 2009 om navne.

* * *
H√łringsportalen vedr√łrende forslaget.
Udkastet i pdf-format hos H√łringsportalen.
Folketingets journal vedr√łrende bilag 119.
H√łringsskrivelsen fra LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l nr. 252 med det forel√łbige svar.
Forel√łbigt svar af 22. december 2011 i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l nr. 252 med det endelige svar.
Det endelige svar af 13. marts 2012 i pdf-format hos Folketinget.