Oversigt over “beskyttelsesloves” og straffelovens anvendelse af ordene “k√łn” og “seksuel orientering” pr. 25. maj 2013.

Vist 88 gange.
Ordene “k√łn” og “seksuel orientering” er for tydelighedens skyld markeret med fed, r√łd skrift.
Oversigten er udarbejdet af Tina Thranesen den 25. maj 2013.

 1. Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet
  § 1. Ved forskelsbehandling forstås i denne lov enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse.
  1. Vidensbankens omtale af loven
  2. Loven på Retsinformation
 2. Forskelsbehandling på grund af race m.v.
  ¬ß 1. Den, som inden for erhvervsm√¶ssig eller almennyttig virksomhed p√• grund af en persons race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering n√¶gter at betjene den p√•g√¶ldende p√• samme vilk√•r som andre, straffes med b√łde, h√¶fte eller f√¶ngsel indtil 6 m√•neder.
  1. Vidensbankens omtale af loven
  2. Loven på Retsinformation
 3. Ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.
  ¬ß 1. Ved ligebehandling af m√¶nd og kvinder forst√•s i denne lov, at der ikke finder forskelsbehandling sted p√• grund af k√łn. Dette g√¶lder b√•de direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling, navnlig under henvisning til graviditet eller til √¶gteskabelig eller familiem√¶ssig stilling.
  1. Vidensbankens omtale af loven
  2. Loven på Retsinformation
 4. Ligebehandlingsnævnet
  ¬ß 1. Ligebehandlingsn√¶vnet behandler klager over forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse, jf. stk. 2-5.
  1. Vidensbankens omtale af loven
  2. Loven på Retsinformation
 5. Ligestilling af kvinder og mænd
  ¬ß 2. Ingen m√• uds√¶tte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. En instruktion om at forskelsbehandle en person p√• grund af k√łn betragtes som forskelsbehandling.
  1. Vidensbankens omtale af loven
  2. Loven på Retsinformation
 6. L√łn til m√¶nd og kvinder
  ¬ß 1. Der m√• ikke p√• grund af k√łn finde l√łnm√¶ssig forskelsbehandling sted i strid med denne lov. Dette g√¶lder b√•de direkte forskelsbehandling og indirekte forskelsbehandling.
  1. Vidensbankens omtale af loven
  2. Loven på Retsinformation
 7. Straffeloven
  § 81, stk. 1. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som skærpende omstændighed,
  Pkt. 6) at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende.
  ¬ß 266 b. Den, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r.
  1. Vidensbankens omtale af loven
  2. Loven på Retsinformation

Oversigten i pdf-format.