¬ß 20 spgsm. S 9 af 3. oktober 2023 juridisk k√łnsskifte i relation til Danmarks internationale forpligtelser. Svar 25. oktober 2023.

Vist 53 gange.
Mikkel Bj√łrn (DF) stillede den 3. oktober 2023 ¬ß 20 sp√łrgsm√•l S 9 – Samling: 2023-24 – om juridisk k√łnsskifte i relation til Danmarks internationale forpligtelser efter Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention (EMRK) til justitsminister Peter Hummelgaard (S), der svarede den 25. oktober 2023.

Sp√łrgsm√•l
Hvad er ministerens holdning til, at en √¶ndret fortolkning af Danmarks internationale forpligtelser efter Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention (EMRK) kan √¶ndre den administrative praksis i Danmark vedr√łrende eksempelvis juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige fra den ene dag til den anden uden om Folketinget?

Skriftlig begrundelse:
Der henvises til √•bent samr√•d med indenrigs- og sundhedsministeren om samr√•dsspm. A-C[1] vedr√łrende juridisk k√łnsskifte den 19. september 2023 og Indenrigs- og Sundhedsministeriets brev til Indenrigsudvalget af 11. august 2023, jf. INU alm. del ‚Äď bilag 37.

* * *
Svar med debat i folketingssalen
Kl. 1323
Anden n√¶stformand Jeppe S√łe (M)
V√¶rsgo at l√¶se sp√łrgsm√•let op.

Kl. 1323
Mikkel Bj√łrn (DF)
Hvad er ministerens holdning til, at en √¶ndret fortolkning af Danmarks internationale forpligtelser efter Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention (EMRK) kan √¶ndre den administrative praksis i Danmark vedr√łrende eksempelvis juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige fra den ene dag til den anden?

Kl. 1323
Anden n√¶stformand Jeppe S√łe (M)
Ministeren.

Kl. 1323
Justitsministeren. Peter Hummelgaard
Tak til hr. Mikkel Bj√łrn for sp√łrgsm√•let. Det er s√•dan, at Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention siden 1953 har v√¶ret folkeretligt bindende for Danmark. Konventionen blev i 1992 gjort til en del af dansk ret ved den s√•kaldte inkorporeringslov. Inkorporeringen af Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention giver domstole og ogs√• andre retsanvendende myndigheder et lovbestemt grundlag for at undlade at anvende en bestemmelse i dansk lovgivning, der m√• anses for at v√¶re i strid med EMRK.

Jeg har i min besvarelse til Folketingets Indenrigsudvalg af den 15. september 2023 p√• sp√łrgsm√•l nr. 31, alm. del, som blev stillet efter √łnske fra sp√łrgeren, mere detaljeret redegjort for betydningen af Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention i situationer, hvor der foreligger en konflikt mellem dansk ret og Danmarks forpligtelser efter konventionen. Det er min og regeringens klare holdning, at vi skal overholde vores internationale forpligtelser, og som det ogs√• fremg√•r af regeringsgrundlaget, vil regeringen arbejde for at styrke det regelbaserede internationale samfund og derfor fastholde Danmarks medlemskab af de internationale konventioner.

For s√• vidt ang√•r sp√łrgsm√•let om Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols praksis’ konkrete betydning for administrationen af sager om juridisk k√łnsskifte efter cpr-loven, m√• jeg henvise til indenrigs- og sundhedsministeren. Tak for ordet.

Kl. 1325
Anden n√¶stformand Jeppe S√łe (M)
Sp√łrgeren.

Kl. 1325
Mikkel Bj√łrn (DF)
Tak for det. Ministeren n√¶vner, at regeringen insisterer p√• at overholde internationale konventioner. Det gentager regeringen ofte, det beh√łver minister ikke at n√¶vne. Det, jeg sp√łrger ministeren om, er, hvad hans holdning er til, at en aktivistisk fortolkning fra Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention kan √¶ndre dansk lovgivning fra den ene dag til den anden uden om et dansk folketingsflertal.

Den 16. august 2022 var den dav√¶rende regering ude med et lovforslag[2] om at fjerne den nedre aldersgr√¶nse for juridisk k√łnsskifte. Det forslag blev aldrig behandlet p√• grund af folketingsvalget. Men synes ministeren ikke, det er problematisk, at et lovforslag, der f√łr vurderedes og skulle vedtages her i Folketinget for at g√łre sig g√¶ldende ude i det danske samfund, fra den ene dag til den anden kan √¶ndres administrativt af Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol uden om et dansk folketingsflertal? Det kan jeg forsikre ministeren om at vi i hvert fald synes i Dansk Folkeparti, for det betyder jo i princippet, at Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol kan omfortolke alle dele af dansk lovgivning fra den ene dag til den anden. Det kunne v√¶re skatteprocenten, det kunne v√¶re arveafgiften, det kunne v√¶re alle mulige ting i det danske samfund. Det kan Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol g√• ind og omfortolke fra den ene dag til den anden uden om et dansk folketingsflertal. Det kunne jeg godt t√¶nke mig at h√łre ministeren redeg√łre for om han synes er demokratisk forsvarligt.

Kl. 1326
Anden n√¶stformand Jeppe S√łe (M)
Ministeren.

Kl. 1326
Justitsministeren. Peter Hummelgaard
Jeg vil starte med at sige, at de konkrete eksempler, som sp√łrgeren lister op, tror jeg ikke er omfattet af rammerne for Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention.

N√•r det er sagt, kan jeg jo godt politisk fra tid til anden efter konkrete afg√łrelser v√¶re frustreret over den m√•de, afg√łrelserne nu engang falder ud p√•. Jeg har ogs√• tidligere ytret kritik af og delt frustration over det, man i hvert fald tidligere har kunnet kende som Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkning af konventionen. Det er jo ogs√• derfor, vi i regeringsgrundlaget tydeligt har tilkendegivet, at vi er klar til b√•de at udfordre og afs√łge de rammer, som konventionerne s√¶tter op.

Kl. 1327
Anden n√¶stformand Jeppe S√łe (M)
Sp√łrgeren.

Kl. 1327
Mikkel Bj√łrn (DF)
Nu siger ministeren, at han ikke tror, at de ting, jeg n√¶vner, er omfattet af Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol. Men det er jo det, der er problemet; det er det, der er kernen i mit sp√łrgsm√•l. For Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol er meget aktivistisk; den udvider hele tiden sin fortolkningsramme. Det vil sige, at hvad den opfatter som indbefattet af Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention i overmorgen, kan v√¶re noget helt andet end i dag. S√• jeg sp√łrger ministeren igen: Synes han, det er demokratisk forsvarligt at lade Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol forvalte dansk lovgivning? B√łr det ikke v√¶re et dansk folketingsflertal, der varetager det?

Kl. 1328
Anden n√¶stformand Jeppe S√łe (M)
Ministeren.

Kl. 1328
Justitsministeren. Peter Hummelgaard
Jo, og et dansk folketingsflertal har jo ogs√• tilsluttet sig konventionen og dermed ogs√• det forhold, at man har en domstol, der l√łbende, i overensstemmelse med virkelighedens udvikling, fortolker, hvordan konventionen tolkes.

Jeg deler s√• sp√łrgerens kritik; jeg ved ikke, om jeg deler den lige s√• langt, som sp√łrgeren tager den. Men jeg har ogs√• haft eksempler og konkrete afg√łrelser, jeg i hvert fald gennem tiden har v√¶ret frustreret over. Et eksempel kunne for eksempel v√¶re sagen S√łrensen og Rasmussen mod Danmark, hvor en afg√łrelse fra domstolen gav anledning til, at man afskaffede eksklusivaftaler i Danmark. Vi har ogs√• haft andre afg√łrelser. Det er ogs√• derfor, man under tidligere regeringer, bl.a. med K√łbenhavnererkl√¶ringen, har sat nogle rammer op for, hvordan man mener der skal arbejdes inden for konventionen og med domstole0sn fortolkning, og det er ogs√• derfor, Danmark aktivt vil g√• ind i den her afgr√¶nsning og afs√łgning af rammerne for konventionen.

Kl. 1328
Anden n√¶stformand Jeppe S√łe (M)
Sp√łrgeren.

Kl. 1328
Mikkel Bj√łrn (DF)
Danskerne og Danmark har p√• intet tidspunkt givet mandat til at uddelegere al lovgivningskompetence til Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol. Det er det, der er essensen af mit sp√łrgsm√•l, og det er det, der er essensen af den her problematik. Det er, at der ikke er nogen gr√¶nser for, hvad Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol kan √¶ndre i dansk lovgivning, hvis den p√• den m√•de hele tiden kan udvide sin fortolkningsramme p√• en aktivistisk maner. Det er det, den g√łr. Den kan √¶ndre alle dele af dansk lovgivning i morgen, hvis den vil det, bare ved at omfortolke.

Kl. 1329
Anden n√¶stformand Jeppe S√łe (M)
Ministeren.

Kl. 1329
Justitsministeren. Peter Hummelgaard
Jo, men det kunne jo s√• ogs√•, hvis jeg m√• tillade mig at v√¶re lidt kritisk den anden vej, v√¶re befordrende, hvis sp√łrgeren og sp√łrgerens parti havde en stringent holdning. For der har jo v√¶ret andre afg√łrelser fra Menneskerettighedsdomstolen, som man har omfavnet og ogs√• brugt til at katapultere et argument om, at man f.eks. skulle afskaffe eksklusivaftalerne i sin tid.

Jeg og mit parti st√•r grundl√¶ggende p√• det synspunkt, at vi ogs√• godt kan v√¶re frustrerede over afg√łrelser, der kommer fra Menneskerettighedsdomstolen eller andre retsinstanser, men at vi har den grundl√¶ggende, indbyggede respekt for retsstaten og herunder Danmarks internationale forpligtelser, at vi respekterer dem. S√• m√• vi s√• ad andre kanaler fors√łge at arbejde med at afs√łge de rammer, som f.eks. konventionerne s√¶tter op, og det er ogs√• det, vi g√łr i regeringsgrundlaget.

Kl. 1330
Anden n√¶stformand Jeppe S√łe (M)
Tak. Og tak til sp√łrgeren.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let.
Sp√łrgsm√•let hos Folketinget i pdf-format.

Folketingets TV med videooptagelse af sp√łrgsm√•let og svaret.
Under “KL.” tastes “13 22 47” og derefter trykkes p√• “G√Ö TIL KLOKKESLET” for at komme til starten af sp√łrgsm√•let.

* * *
Note af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Vedr√łrende “samr√•dsspm. A-C”.
  1. Samr√•dssp√łrgsm√•l A vedr√łrende juridisk k√łnsskifte for mindre√•rige uden om den lovgivende forsamling. 17. august 2023.
  2. Samr√•dssp√łrgsm√•l B af 29. august 2023 om om EMRK i forhold til juridisk k√łnsskifte.
  3. Samr√•dssp√łrgsm√•l C af 29. august 2023 om om EMRK i forhold til juridisk k√łnsskifte.

  Samr√•dssp√łrgsm√•lene A, B og C blev behandlet samlet.

 2. [Retur] Vedr√łrende Mikkel Bj√łrns udtalelse: “Den 16. august 2022 var den dav√¶rende regering ude med et lovforslag om at fjerne den nedre aldersgr√¶nse for juridisk k√łnsskifte“.
  Der er ikke fremsat et sådant lovforslag. (Bekræftet af Folketingets oplysning.)
  M√•ske t√¶nkte Mikkel Bj√łrn p√• Ligestillingsafdelingen udgivelse “Plads til forskellighed i f√¶llesskabet LGBT+ handlingsplan 2022-2025“, som dog ikke blev udgivet den 16. august 2022, men den 15. august 2022.