PfT’s notat af 13. maj 2004 til REU om manglende lovgivning i behandlingsforl√łb for transseksuelle.

Vist 41 gange.

Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT)
Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) var den 13. maj 2004 i foretræde for Retsudvalget (REU) efter anmodning derom den 6. maj 2004.
Under foretr√¶det afleverede PfT et notat, hvori foreningen gjorde opm√¶rksom p√• den i Danmark manglende lovgivning i behandlingsforl√łbet af transseksuelle og foreslog neds√¶ttelse af et udvalg til belysning af disse forhold.

Justitsministeriet kommenterede notatet ved besvarelse af sp√łrgsm√•l 229 af 18. maj 2004.

Notatet gengives herunder.

* * *
Patientforeningen For Transseksuelle
Postboks 134. DK-2980 Kokkedal, Denmark – T1f: +45 4918 0892 – www.pft.dk

Notat vedr. PFT‘s foretr√¶de for Folketingets Retsudvalg

13. maj 2004

NOTE (REU-sekr.)
Materiale modtaget under PFT‘s foretr√¶de for
udvalget den 13. maj 2004.

Hvem er PFTPatientforeningen For Transseksuelle
PFT blev stiftet d. 1/3-2003 og repræsenterer et stort antal danske transseksuelle, mand til kvinde såvel som kvinde til mand.

Medlemmerne tæller flg. grupper:
  • Transseksuelle der endnu ikke har p√•begyndt behandlingsforl√łb
  • Transseksuelle der er i et behandlingsforl√łb
  • Transseksuelle der har afsluttet et k√łnsskifteforl√łb
  • ‘Almindelige’ mennesker der bakker op om foreningens form√•l

PFT‘s m√•ls√¶tning er at fremme en lovgivning der tilgodeser transseksuelles behov, samt at f√łlge forvaltningen af loven.

Herudover er det foreningens m√•l at st√łtte og vejlede transseksuelle og deres p√•r√łrende f√łr, under og efter behandlingsforl√łbet, alts√• d√¶kke et samfundssocialt behov.

Formålet med foretræde for Folketingets Retsudvalg
PFT‘s form√•l med foretr√¶de for Folketingets Retsudvalg er prim√¶rt at g√łre opm√¶rksom p√• den i Danmark manglende lovgivning i behandlingsforl√łbet af transseksuelle.
Det er PFT‘s √łnske at Folketingets Retsudvalg medvirker til at der neds√¶ttes et udvalg til belysning af de aktuelle forhold samt fremtidige muligheder for at lovgive p√• omr√•det.

Tidligere tiltag for belysning af problematikken
Rigshospitalets Sexologiske Klinik 7111, der forestår udredning af transseksuelle Рhar senest i 1999 opfordret Civilretsdirektoratet til at tage skridt til at der nedsættes et udvalgsarbejde med henblik på grundlag for vurdering af specifik lovgivning for behandling af transseksuelle.

EU betænkning A 3-0016/89
Europa-Parlamentet foretog i 1989 en unders√łgelse blandt EU’s medlemsstater om forholdende for transseksuelle medborgere. Unders√łgelses gengives i EU‘s bet√¶nkning A 3-0016/89. (De Europ√¶iske F√¶llesskabers Tidende C256 32. √•rgang, 9. oktober 1989)

Her i Danmark – p√• linie med flertallet at Europ√¶iske lande – findes ingen lovgivning der tager hensyn til eller st√łtter transseksuelle.

At der ikke findes et regels√¶t at forholde sig til medf√łrer ofte at transseksuelle f√łler frustration og afmagt i deres behandlingsforl√łb. Samtidig f√łler transseksuelle ofte at der forskelsbehandles afh√¶ngig af tildelt psykolog / psykiater.

Endvidere er de tilbud der gives i behandlingsforl√łbet st√¶rkt afh√¶ngig af bop√¶lsamt/kommune, og dennes velvillighed.

Civilretsdirektoratets seneste tiltag – k√łnsbestemte fornavne
Der har p√• det seneste fra Civilretsdirektoratet‘s side v√¶ret taget initiativ til en ordning for tildeling af k√łnsbestemte fornavne til transseksuelle der endnu ikke har f√•et foretaget en egentlig k√łnsskifteoperation.

Ovenn√¶vnte opfattes af transseksuelle som en gradb√łjning af den g√¶ldende navnelov – idet det ikke synes at fremg√• klart hvem og hvorn√•r en transseksuelle kan komme i betragtning.

Arbejdsl√łshed blandt transseksuelle
Bet√¶nkningen fra Europa-Parlamentet A 3-0016/89, angiver at arbejdsl√łsheden blandt transseksuelle udg√łr 60 – 80% i behandlingsforl√łbet. Denne h√łje arbejdsl√łshedsprocent vil efter vor opfattelse kunne bringes v√¶sentligt ned, s√•fremt der etableres en egentlig lovgivning der ogs√• tager h√łjde for behandlingsforl√łbets varighed p√• 1 – 2 √•r.

Det nye udvalg’s opgaver
Udvalgets primære opgave vil indenfor en fastlagt tidsramme være, dels at udrede de faktuelle forhold dels at samle og koordinere holdninger og meninger fra alle med interesse i en tidssvarende behandling af transseksuelle.

Hvem sidder i det nye udvalg
Patientforeningen for transseksuelle forestiller sig at udvalget som minimum sammensættes af repræsentanter bl.a. fra flg.:

Hvilket resultat forventes af udvalgets arbejde
Udvalget skal barsle med en betænkning der udreder behandling af / tilbud til danske transseksuelle Рsåledes at der kan opnås et samlet billede.
Betænkningen vil så kunne danne grundlag for egentligt specifikt lovgivningsarbejde.

Patientforeningen For Transseksuelle
Helle Hallberg S√łrensen
(formand)

* * *
Folketingets journal vedr. notatet.
Notatet i pdf-format hos Folketinget.