Spgsm. 229 af 18. maj 2004 om kommentar til PfT’s henvendelse af 6. maj 2004 og notat af 13. maj 2004 om transseksuelle. Udateret svar.

Vist 38 gange.
Retsudvalget stillede den 18. maj 2004 sp√łrgsm√•l nr. 229 – Samling: 2003-1. Alm. del – bilag 797 – om kommentarer til PfT‘s henvendelse af af 6. maj 2004 og notat af 13. maj 2004, til Justitsministeriet, der har afgivet et udateret svar – Samling: 2003-1. Alm. del – bilag 926.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af af 6. maj 2004 fra Patientforeningen For Transseksuelle samt materiale modtaget i forbindelse med deres foretr√¶de for udvalget den 13. maj 2004 vedr√łrende behandlingsforl√łbet af transseksuelle, jf. alm. del ‚Äď bilag 772 og 782.

Svar
Som oplyst i forbindelse med besvarelsen af sp√łrgsm√•l nr. 112 af 24. marts 2004 fra Folketingets Sundhedsudvalg (Alm. del ‚Äď bilag 479) har Justitsministeriet i en udtalelse til indenrigs- og sundhedsministeren til brug for besvarelsen af Folketingets Sundhedsudvalgs sp√łrgsm√•l nr. 161 (Alm. del ‚Äď bilag 567) fra sidste samling vedr√łrende lovgivning for transseksuelle redegjort for proceduren ved ans√łgning om k√łnsskifte. Justitsministeriet udtalte p√• denne baggrund, at det er ministeriets opfattelse, at den eksisterende lovgivning giver myndighederne mulighed for at behandle ans√łgninger om k√łnsskifte p√• et fuldt forsvarligt grundlag, hvorfor ministeriet ikke p√• nuv√¶rende tidspunkt finder, at der er behov for at neds√¶tte et udvalg til at unders√łge omr√•det n√¶rmere.

Justitsministeriet kan henholde sig til det i udtalelsen anf√łrte.

* * *
Folketingets webarkiv med sp√łrgsm√•let – Retsudvalget bilag 797.
Folketingets webarkiv med sp√łrgsm√•let og svaret – Retsudvalget bilag 926.