R 10. Redeg√łrelse om perspektiv- og handlingsplan 2019 fra ministeren for fiskeri og ligestilling, 28. februar 2019.

Vist 127 gange.
Eva Kjer Hansen (V), minister for fiskeri og ligestilling afgav den 28. februar 2019 sin redeg√łrelse om perspektiv- og handlingsplan 2019.
Herunder gengives uddrag af redeg√łrelsen.

[Side 1.]
LIGESTILLING SKAL GÆLDE FOR ALLE
Ligestilling handler om, at alle skal have friheden til at leve det liv, de gerne vil. At man frit kan deltage i samfundet og frit sætte sine ressourcer og talenter i spil uden at blive forskelsbehandlet.
[…]

BAGGRUND OG VISION FOR LIGESTILLINGSINDSATSEN I DANMARK
[…]

¬ĽAlle skal have lige muligheder for at deltage i samfundet og udfolde deres potentialer og talenter. Alles ressourcer skal i spil, og ingen skal opleve diskrimination p√• grund af k√łn, seksuel orientering eller k√łnsidentitet.¬ę
[…]

[Side 2.]

Indsatsområder Målsætninger
Rettigheder og frihed for den enkelte
 • Bek√¶mpe vold i n√¶re relationer og stalking
 • Fremme ligestilling og bek√¶mpe negativ social kontrol
 • Bek√¶mpe sexisme, seksuel chikane og digitale kr√¶nkelser
 • Bek√¶mpe menneskehandel
Bedre udnyttelse af ressourcer og talenter
 • Fremme af ligestilling p√• arbejdsmarkedet og i ledelse
 • Fremme unges trivsel og lige muligheder for valg af uddannelse
 • Fremme offentlige myndigheders arbejde med ligestilling
Tryghed, trivsel og lige muligheder for
LGBTI-personer
 • Styrke trivsel og st√łtte til is√¶r udsatte LGBTI-personer
 • Bek√¶mpe fordomme og fremme √•benhed p√• arbejdsmarked og i samfundet i √łvrigt
Global ligestillingsindsats
 • Aktiv dansk indsats for kvinders rettigheder og ligestilling globalt
 • Udviklingspolitikken skal bruges som l√łftestang for ligestilling

[Side 8 – 10.]
TRYGHED, TRIVSEL OG LIGE MULIGHEDER FOR LGBTI-PERSONER
I Danmark er der frihed for den enkelte, og alle skal behandles lige uanset k√łn, seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
Men der er stadig mange lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede (LGBTI-personer), der trives d√•rligere end den √łvrige del af befolkningen, og som oplever begr√¶nsninger i deres frie udfoldelse, fordomme og diskrimination.

Styrke trivsel og st√łtte til is√¶r udsatte LGBTI-personer
I Danmark er lige muligheder uanset k√łn, seksuel orientering eller k√łnsidentitet en pr√¶mis, alle skal acceptere, og som ikke kan gradb√łjes efter kultur, tradition eller religion. For frihed, ligev√¶rd og lige muligheder er f√¶lles v√¶rdier, der skal v√¶rnes om.

Sammenlignet med andre lande er Danmark kommet langt, men der er fortsat arbejde at g√łre i forhold til at mindske LGBTI-personers oplevelse af mistrivsel. Selvom mange er ressourcest√¶rke, viser unders√łgelser, at gruppen bl.a. oftere har generende smerter eller ubehag, oftere f√łler sig stressede, drikker mere og tre gange s√• ofte fors√łger at beg√• selvmord sammenlignet med resten af den danske befolkning.
Særligt minoritetsetniske homoseksuelle er udsatte.

I det kommende √•r forts√¶tter arbejdet med at udm√łnte initiativerne fra handlingsplanen til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, og indsatsen forst√¶rkes blandt andet gennem civilsamfundet.

Bek√¶mpe fordomme og fremme af √•benhed p√• arbejdsmarked og i samfundet i √łvrigt
I Danmark skal alle kunne leve deres liv, som de √łnsker, i tryghed med den k√¶reste, √¶gtef√¶lle og b√łrn, og med det kropsudtryk eller k√łnskarakteristika, de har eller √łnsker at have. Uden at frygte ford√łmmelse, eksklusion eller overgreb.
LGBTI-personer skal kunne være trygge ved at gå på gaden, komme i idrætsklubber og ved åbent at fortælle i frokostpausen, hvordan eller med hvem de tilbringer deres fritid, og hvem de holder af.

Mange steder rundt om i verden er homoseksuelle, trans- og interk√łnnedes rettigheder og lige muligheder under pres.
I Danmark er der generelt stor √•benhed og frisind, men der er fortsat udfordringer for den enkelte fx p√• arbejdspladsen, i uddannelsessystemet og i idr√¶tten. Og generelt mener mange etniske minoriteter ikke, at samfundet b√łr acceptere homoseksualitet. Der er derfor brug for at blive ved med at presse p√• for at fremme √•benhed, inklusion og frihed b√•de herhjemme og internationalt.

 • Diskrimination p√• baggrund af seksuel orientering f√łrer til d√•rligere helbred og dermed d√•rligere tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket koster EU-landene mellem 68 og 210 mio. kroner i tabte skatteindt√¶gter om √•ret.
 • Hver tredje nydanske LGBT-person (33 pct.) har overvejet at beg√• selvmord inden for det seneste √•r, mens det g√¶lder for 19 pct. af de √łvrige LGBT-personer.
 • 57-59 pct. af 18-29-√•rige minoritetsetniske unge tror ‚Äôi mindre grad‚Äô eller ‚Äôslet ikke‚Äô, at deres familie ville acceptere, hvis de havde en k√¶reste af samme k√łn som dem selv. For majoritetsetniske unge er det 7-12 pct.
 • 63 pct. af danske LGBT-personer skjulte ofte eller altid deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet, da de gik i skole og var under 18 √•r.
 • 31 pct. af danske LGBT-personer har f√łlt sig diskrimineret eller chikaneret p√• grund af deres seksuelle orientering i l√łbet af et √•r.
 • I 2017 registrerede Politiet 81 sager om seksuelt orienterede hadforbrydelser. I 68 af tilf√¶ldene var motivet gerningspersonens opfattelse af en persons homoseksualitet og i 13 tilf√¶lde gerningspersonens opfattelse af en persons transk√łnnethed.
 • 22 pct. minoritetsetniske m√¶nd og 12 pct. minoritetsetniske kvinder mener, at homoseksualitet ikke b√łr v√¶re accepteret af samfundet. Det samme mener hhv. 3 pct. og 1 pct. majoritetsetniske m√¶nd og kvinder.

INDSATSER:
Lovgennemgang:
Regeringen har nedsat en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe, som har til form√•l at koordinere og yderligere styrke indsatsen for at fremme lige muligheder og frihed for den enkelte uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet. Arbejdsgruppen vil i 2019 freml√¶gge gennemgangen af eksisterende lovgivning for regeringen med henblik p√• stillingtagen til eventuelle lovgivningsm√¶ssige justeringer og tiltag.

Kapacitetsopbygning af civilsamfundet:
Med satspuljeaftalen for 2019 er der afsat et varigt √•rligt driftstilskud til LGBT Danmark. Det skal bidrage til, at homoseksuelle, biseksuelle og transk√łnnede modtager m√•lrettet og kvalificeret r√•dgivning, st√łtte og netv√¶rksmuligheder. LGBT Danmark forpligtes til at underst√łtte samarbejde og udvikling p√• tv√¶rs af organisationer p√• LGBTI-omr√•det.

LGBT-personer med etnisk minoritetsbaggrund:
Udl√¶ndinge- og Integrationsministeriet yder i 2018-2021 projektst√łtte til foreningen Sabaah, s√• flere minoritetsetniske LGBT-personer og deres p√•r√łrende f√•r adgang til r√•dgivning.
Med satspuljeaftalen for 2019 er der afsat midler til at videref√łre og styrke r√•dgivning og oplysning til minoritetsetniske LGBT-personer samt deres p√•r√łrende frem til og med 2022.

LGBTI-personer på asylcentre:
Udl√¶ndingestyrelsen videreudvikler og systematiserer det igangv√¶rende arbejde med fokus p√• LGBTI-personer i asylsystemet. Udl√¶ndingestyrelsen har i operat√łrkontrakterne for 2019 forpligtet operat√łrerne til at udpege en eller flere ressourcepersoner p√• indkvarteringsstederne, som bl.a. kan bist√• beboerne med sp√łrgsm√•l relateret til LGBTI-forhold. Der udarbejdes en vejledning til alle asylcentre om, hvordan centrene kan im√łdekomme s√¶rlige behov hos LGBTI-asylans√łgere. Endvidere indg√•s faste samarbejdsaftaler med LGBT Asylum, som omfatter, at LGBT Asylum orienteres, n√•r et asylcenter f√•r viden om, at en asylans√łger er LGBTI-person, hvis denne samtykker hertil, med henblik p√• at bist√• og st√łtte asylans√łgeren.

Udvidelse af sp√łrgsm√•l til brug for offerunders√łgelsen:
Justitsministeriet udvider sp√łrgeskemaet til brug for offerunders√łgelsen med et sp√łrgsm√•l, der i videre omfang belyser motiver for voldshandlinger mod LGBTI-personer. Sp√łrgsm√•let vil indg√• fra 2019.

Unders√łgelse af udfordringer og stigma i forhold til at ¬Ľspringe ud¬ę:
Der iv√¶rks√¶ttes en unders√łgelse af de forskellige udfordringer og stigma, der kan v√¶re forbundet med at st√• frem og v√¶re √•ben omkring ens seksuelle orientering eller k√łnsidentitet.

Unders√łgelsen skal bidrage til ny viden og til at aftabuisere omr√•det.

Unders√łgelse af barrierer for √•benhed p√• arbejdspladsen:
I 2019 offentligg√łres en unders√łgelse af barrierer for √•benhed p√• arbejdspladsen mv. Unders√łgelsen skal bidrage med ny viden p√• omr√•det og danne grundlag for, at ligestillingsministeren tager en dialog med erhvervslivet, arbejdsmarkedets partner og de faglige organisationer samt iv√¶rks√¶tter en kampagne om √•benhed og inklusion af LGBTI-personer p√• arbejdsmarkedet.

Initiativer p√• sundhedsomr√•det for transk√łnnede:
Med satspuljeaftalen for 2018 er der afsat midler til bl.a. et videnscenter om transk√łnnede i sundhedsv√¶snet. Centret etableres i 2019 og skal udvikle viden og fastholde erfaringer p√• transomr√•det. Derudover igangs√¶tter Sundhedsministeriet et pilotprojekt, hvor transk√łnnede kan modtage supplerende r√•dgivning, der er uafh√¶ngig af den √łvrige udredning og behandling. Desuden igangs√¶ttes en informationsindsats, der skal fremme dialog og √•benhed omkring behandlingstilbud.

Inspirations- og vejledningsmateriale til skoler og ungdomsuddannelser:
Der udarbejdes et inspirations- og vejledningsmateriale om udfordringer for unge LGBTI-personer, s√• bl.a. ledelse, l√¶rere og p√¶dagogisk personale kan underst√łtte de unges trivsel og fremme √•benhed og forst√•else blandt klassekammerater. Materialet skal s√¶rligt underst√łtte skoler med bl.a. h√łj andel af elever med etnisk minoritetsbaggrund. Materialet udarbejdes i sammenh√¶ng med film og materialer, udviklet med tilskud fra udlodningsmidler fra Undervisningsministeriet i 2017, og samt√¶nkes med LGBT Danmarks projekt om udvikling af l√¶ringspakke og opkvalificeringsforl√łb for fagpersoner i udskolingen.

St√łtte til Copenhagen 2021:
Med finanslovsaftalen for 2019 gives tilskud til Copenhagen 2021, hvor World Pride og EuroGames afholdes i K√łbenhavn og Malm√ł i august 2021. World Pride er en international LGBTI-kulturfestival, og EuroGames er et sportsarrangement for LGBTI-personer.

Unders√łgelse af barrierer for LGBTI-personer i idr√¶tsforeninger og omfanget af homo- og transfobi:
Kulturministeriet gennemf√łrer en unders√łgelse af omfanget af oplevede barrierer for LGBTI-personer i de danske idr√¶tsforeninger og omfanget af homo- og transfobi i disse milj√łer.
Unders√łgelsen skal danne grundlag for efterf√łlgende initiativer p√• omr√•det i 2020 og 2021.

Donorblod fra primært mandelige bi- og homoseksuelle:
Sundhedsministeren indf√łrer muligheden for, at m√¶nd, der har sex med m√¶nd (MSM), kan donere blod efter en 4 m√•neders karant√¶neperiode. Muligheden for MSM-bloddonation forventes implementeret i l√łbet af 2019.

Dansk indsats for fremme af LGBTI-rettigheder globalt:
Danmark vil blandt andet som medlem af FN‚Äôs Menneskerettighedsr√•d forts√¶tte arbejdet for at fremme respekten for menneskerettighederne, uanset seksuel orientering eller k√łnsidentitet, herunder afs√łge mulighederne for forl√¶ngelse af mandatet for den S√¶rlige Ekspert p√• seksuel orientering og k√łnsidentitet. Derudover fors√łger Danmark som nyt medlem af Equal Rights Coalition (ERC) at opbygge alliancer og fremme dagsordenen globalt og i enkeltsager. Danmark arbejder fortsat p√• at indtr√¶de i UN LGBT Core Group og samarbejder med danske civilsamfundsakt√łrer p√• omr√•det.
[…]

* * *
Folketingets journal vedr√łrende redeg√łrelse R 10.
Redeg√łrelse R 10 om perspektiv- og handlingsplan 2019 i pdf-format i Folketingstidende, Till√¶g G.