√Öbent brev af 16. august 2010 fra LGBT Danmark til ST om ligestillingsproblemer for transseksuelle, SUU bilag 466. Spgsm. 775 af 19. august 2010 til IM om at kommentere. Svar 17. september 2010.

Vist 691 gange.
LGBT Danmark sendte den 16. august 2010 et åbent brev til Sundhedsstyrelsens Tilsyn, der svarede den 14. september 2010.
Sundhedsudvalget registrerede det åbne brev som bilag 466 РSundhedsudvalget alm. del 2009-10 bilag 466.
Den 19. august 2010 stillede Sundhedsudvalget p√• foranledning af Per Clausen, Enhedslisten, sp√łrgsm√•l nr. 775 – Sundhedsudvalget, Alm. del 2009-10 – om at kommentere det √•bne brev til indenrigs- og sundhedsminister, Bertel Haarder, der svarede den 17. september 2010.

Indhold
Det åbne brev
Sundhedsstyrelsens svar
Sp√łrgsm√•let
Svaret fra ministeren
Svaret fra Sundhedsstyrelsen
Kildehenvisning

[Til indhold] Det åbne brev af 16. august 2010 РSundhedsstyrelsens bilag 466

√Öbent brev til Sundhedsstyrelsens Tilsyn
16. august 2010

Ligestillingsproblemer for transseksuelle

Kære Jens Kristian Villadsen,

Landsforeningen LGBT Danmark har jævnligt kontakt med journalister og journaliststuderende og har i den forbindelse fået en kopi af vedlagte email fra dig.
Denne har aff√łdt et par sp√łrgsm√•l, som vi gerne vil have opklaret idet vi synes det ser ud som om, at der er et problem i forhold til opfyldelse af regeringens √łnske om lige adgang til behandling for alle mennesker p√• det punkt, der vedr√łrer transk√łnnede. I f√łlge Politikens artikel af 31.07.2010 er der i perioden 2005-2009 givet 24 tilladelser til k√łnskorrigerende kirurgi fordelt med 6 MTK og 18 KTM [1]. Fraregnes de 14 MTK og 3 KTM, der blev opereret i udlandet fremg√•r det af vedlagte email, at der har v√¶ret 13 ans√łgninger om MTK operation og 23 ans√łgninger om KTM operation i Danmark i perioden.

1. Hvorfor er der kun 6 ud af 13 (46 %), der har fået tilladelse til MTK operation, når 18 ud af 23 (78 %) har fået tilladelse til KTM operation?

2. Hvorfor tror du, der er 4,7 gange s√• mange MTK (14 imod 3), der v√¶lger at s√łge operation i udlandet og hvor mange af de personer, der s√łgte udenlands havde oprindeligt s√łgt tilladelse til k√łnskorrektion i Danmark?

3. Hvorfor kr√¶ver Vejledning om kastration med henblik p√• k√łnsskifte, at der foretages penektomi forud for anerkendelse som kvinde, n√•r der ikke stilles krav om vaginektomi / tillukning af vagina forud for anerkendelse som mand?

4. Hvorfor tilbydes vederlagsfri mastektomi til transm√¶nd (KTM), n√•r der ikke tilsvarende tilbydes vederlagsfri brystforst√łrrelse til transkvinder (MTK) – mange opn√•r jo ikke fuld brystudvikling, hvis deres hormonbehandling opstartes sent i livet?

5. I f√łlge Thorkil S√łrensen varede vurderingen op til k√łnskorrektion for 2 ud af 8 transm√¶nd mere end fem √•r [2(a)], s. 58), hvorimod det tilsvarende var tilf√¶ldet for 12 ud af 23 transkvinder [3], 496). Tallene i punkt 1 antyder ogs√•, at det stadig er v√¶sentligt sv√¶rere at blive godkendt til k√łnskorrektion som transkvinde
end som transmnd.
Hvordan kan det være?

Landsforeningen vil i √łvrigt i denne forbindelse p√•pege, at det i 1980-udgaven af Standards of Care, som publiceret i Archives of Sexual Behavior, fremgik at 6 m√•neders psykologkontakt og 12 m√•neders erfaring med livet i det k√łn, som en person √łnskede at tilslutte sig var tilstr√¶kkeligt forud for k√łnskorrigerende kirurgi [5], s. 90) og at nyeste udgave af Standards of Care anbefaler et forl√łb p√• 3 m√•neder forud for opstart af hormonbehandling og 12 m√•neders erfaring med livet i det k√łn, som personen √łnsker at tilslutte sig – sidstn√¶vnte normalt kombineret med 12 m√•neders sidel√łbende hormonel behandling – forud for kirurgisk k√łnskorrektion [6], s. 13+20).
Igennem de seneste tredive √•r har man s√•ledes internationalt anbefalet v√¶sentligt kortere forl√łb end dem de transk√łnnede oplever i Danmark.

6. Du skriver, at 8 sager er uafsluttede eller afsluttet på anden vis. Hvad dækker dette over?

7. Retsl√¶ger√•det har oplyst f√łlgende sagsfordeling i de sidste ti √•r.
  m√¶nd kvinder
1999 5 1
2000 5 9
2001 5 2
2002 4 2
2003 3 5
2004 4 2
2005 3 4
2006 3 3
2007 2 4
2008 1 1
2009 0 1
I alt 35 34

Hvad er √•rsagen til, at 9 af 13 (69 %) sager for MTK‘s vedkommende og kun 13 af 23 (57 %) sager for KTM‘s vedkommende har v√¶ret forelagt for Retsl√¶ger√•det.
Landsforeningen var af det indtryk, at alle sager blev forelagt for r√•det i f√łlge Vejledning om kastration med henblik p√• k√łnsskifte – og hvorfor forel√¶gges flere sager blandt MTK end blandt KTM?

8. I f√łlge Thorkil S√łrensen var 8 ud af 23 transkvinder indlagt p√• psykiatrisk afdeling p√• et tidspunkt i perioden op til operationen. nogle adskillige gange “in most cases because indication for surgery was still being scrutinized”, hvorimod kun √©n havde v√¶ret det efterf√łlgende [3(b)], s. 493). Hos mere end en tredjedel af transkvinderne havde forl√łbet alts√• i f√łlge Thorkil S√łrensen direkte v√¶ret √•rsag til psykiatriske indl√¶ggelser.

For transm√¶ndenes vedkommende noterede Thorkil S√łrensen “Six look back on the assessment period with bitterness and two with satisfaction.” [2(b)], s. 58) og for transkvindernes “Nine.. look back on the examination period with bitterness, six.. are more neutral in their judgement(…) Eight.. look back on the period with satisfaction” [3(c)], s. 497). Kun mellem en tredjedel og en fjerdedel af klienterne oplevede alts√• at forl√łbet var tilfredsstillende.

Landsforeningen LGBT Danmark har i √łvrigt dokumenteret, at Sexologisk Klinik ikke overholder internationale kvalitetsstandarder, ikke f√łlger internationale diagnosekriterier og gentagne gange har afgivet ukorrekte oplysninger til forhenv√¶rende Sundhedsminister Jacob Axel Nielsen s√•vel som dig selv [4].

Hvad vil Sundhedsstyrelsens Tilsyn g√łre ved, at en specialafdeling st√•r for et forl√łb, som kun mellem en fjerdedel og en tredjedel af de klienter, der opn√•r tilladelsen er tilfredse med og et forl√łb der √•benbart p√•virker klienterne i s√• h√łj grad at de indl√¶gges p√• psykiatrisk afdeling? Hvad vil Tilsynet g√łre ved, at klinikken ikke f√łlger internationale diagnosekriterier eller kvalitetsstandarder? Hvad vil I g√łre ved, at klinikken afgiver urigtige oplysninger til sundhedsministre s√•vel som til jer selv?
Selvrapportering er tilsyneladende ikke en tilstr√¶kkelig kontrol med afdelingen s√• journalaudits og st√łrre brugertilfredshedsunders√łgelser kunne v√¶re et forslag.

Med venlig hilsen

Malene Andreasen Elizabeth Japsen Vibe Grevsen

Transpolitisk Udvalg
LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
Postboks 1023
1007 K√łbenhavn K
transpol@lbl.dktranspol@lbl.dk
www.lgbt.dk

Referencer
 1. [Retur] Faurfelt, R. Flere kvinder bliver lavet om til mænd. Politiken, 31.07.2010.
  URL: http://politiken.dk/indland/article1027407.ece
 2. [Retur 2(a)] [Retur 2(b)] S√łrensen T. A follow-up study of operated transsexual females. Acta Psychiatrica Scandinavica 1981;64(1):50-64.
  URL: https://psycnet.apa.org/record/1982-08305-001 [Ny url. 25. oktober 2020. Tina Thranesen]
 3. [Retur 3(a)] [Retur 3(b)] [Retur 3(c)] S√łrensen T. A follow-up study of operated transsexual males, Acta Psychiatrica Scandinavia 1981;63(5):486-503.
  URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0447.1981.tb00760.x [Ny url. 11. februar 2023. Tina Thranesen]
 4. [Retur] Retsudvalget 2009-10, bilag 637. Henvendelse af 20-7-2010 fra LGBT Danmark vedr. √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen og Sexologisk Kliniks rolle.
  URL: http://www.ft.dk/samling/20091/almdel/reu/bilag/637/index.htm
 5. [Retur] Walker PA, Berger JC, Green R e.a. Standards of Care: The Hormonal and Surgical Sex Reassignment of Gender Dysphoric Persons. The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, Inc., 1980 I: Archives of Sexual Behavior, 1985;14(1):79-90.
 6. [Retur] Meyer W, Bockting WO, Cohen-Kettenis P e.a. The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association’s Standards of Care for Gender Identity Disorders, Sixth Version. WPATH, 2001.

=== Videresendt email ===
Hej <*****>

Her er vores statistik fra Sundhedsstyrelsen overtog området i 2005.

Sundhedsstyrelsen har i perioden modtaget 36 ans√łgninger om at f√• tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte. Til de 36 personer er der givet 24 tilladelser, 4 afslag og 8 sager er enten uafsluttet eller afsluttet p√• anden m√•de.

Herudover har Sundhedsstyrelsen anerkendt 17 personer som er blevet k√łnsskiftet i udlandet uden om det danske system. (14 mand til kvinde og 3 kvinde til mand).

Af de i alt 53 sager er de 27 om mand til kvinde og de 26 om kvinde til mand.

Jeg h√•ber det hj√¶lper dig. Du skal v√¶re velkommen til at kontakte mig, hvis du har yderligere sp√łrgsm√•l

Med venlig hilsen
Jens Kristian Villadsen
Sundhedsstyrelsen
Tilsyn
Islands Brygge 67
2300 K√łbenhavn S
Tlf. 7222 7674

* * *
[Til indhold] Sundhedsstyrelsens svar af 14. september 2010 på LGBT Danmarks åbne brev af 16. august 2010

Dateret den 14. september 2010 har Sundhedsstyrelsen svaret på det åbne brev af 16. august 2010 om ligestillingsproblemer for transseksuelle fra LGBT Danmark.

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 K√łbenhavn S

14. september 2010
j.nr. 7-609-63/1/JKV

Landsforeningen for b√łsser og lesbiske, Forbundet af 1948
Teglgårdsstræde 13, baghuset
Postboks 1023
1007 K√łbenhavn K

I medf√łr af ¬ß 5 i Bekendtg√łrelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, indgives anmodning om kastration til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen bem√¶rker indledningsvis, at Thorkil S√łrensens udm√¶rkede studier (som Landsforeningen for b√łsser og lesbiske, biseksuelle og transpersoner referer til flere gange) er n√¶sten 30 √•r gamle. Tal med videre fra disse studier har Sundhedsstyrelsen derfor ikke kommentarer til.

Sundhedsstyrelsen har fra styrelsen overtog omr√•det fra Civilstyrelsen medio 2005 til i dag behandlet 42 sager, hvori styrelsen har givet tilladelse til et k√łnsskifte og/eller har anerkendt at en person har gennemg√•et et k√łnsskifte.
Disse 42 sager fordeler sig med 21 mand-til-kvinde anmodninger og 21 kvinde-til-mand anmodninger.

Sundhedsstyrelsen havde i maj, juni og juli 2010 telefonsamtaler og emailkorrespondance med journalist p√• Politiken Rikke Faurfelt om Sundhedsstyrelsens sager, hvori der gives tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte og sager hvor Sundhedsstyrelsen anerkender, at en person har f√•et foretaget et k√łnsskifte, s√•ledes at personen kan f√• √¶ndret sit navn og cpr. nr.

I den forbindelse fik journalist Rikke Faurfelt udleveret en del af Sundhedsstyrelsens statistik over disse sager, hvoraf det fremg√•r, at Sundhedsstyrelsen fra medio 2005 (hvor styrelsen overtog omr√•det) og frem til maj 2010 havde truffet afg√łrelse i 28 sager om ans√łgning om tilladelse til kastration, og at 17 personer, som havde f√•et foretaget et k√łnsskifte i udlandet uden om det danske etablerede system, efterf√łlgende er blevet anerkendt af Sundhedsstyrelsen som v√¶rende k√łnsskiftede. Endelig fremg√•r det, at Sundhedsstyrelsen i maj 2010 havde i alt otte sager som ikke var f√¶rdigbehandlede, eller som var afsluttet p√• anden vis.

Ad. 1. Sundhedsstyrelsen har som n√¶vnt (fra styrelsen overtog omr√•det og frem til maj 2010) truffet afg√łrelse om tilladelse til kastration i 28 sager. Af de ti mand til kvinde-ans√łgninger som styrelsen havde truffet afg√łrelse i, har seks f√•et en tilladelse og fire f√•et et afslag, mens alle 18 kvinde-til-mand-ans√łgere fik tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte.

Sundhedsstyrelsen har p√• baggrund af Deres henvendelse gennemg√•et de fire afslag for at vurdere, om de skulle v√¶re udtryk for en s√¶rlig tendens for mand til kvinde-ans√łgere. Sundhedsstyrelsen finder, at dette ikke er tilf√¶ldet. De fire afslag er s√•ledes begrundet i forskellige konkrete forhold for hver enkelt ans√łger, der g√łr, at ans√łgerne ikke har opfyldt betingelsen i Sundhedslovens ¬ß 115, om at “ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse”.

Ad. 2. Sp√łrgsm√•let vedr√łrer de 17 tilf√¶lde, hvor en person har f√•et foretaget et operativt k√łnsskifteindgreb i udlandet uden om det etablerede system i Danmark, og hvor Sundhedsstyrelsen efterf√łlgende har anerkendt dette k√łnsskifte. Sundhedsstyrelsen har ingen konkret viden om, hvorfor s√• mange flere m√¶nd til kvinder end kvinder-til-m√¶nd v√¶lger at blive k√łnsskiftet i udlandet uden om det etablerede system i Danmark.

Ved en gennemgang af Sundhedsstyrelsen indev√¶rende journalperiode, har styrelsen ikke umiddelbart kunnet finde eksempler p√•, at personer, der har anmodet Sundhedsstyrelsen om tilladelse til kastration, efterf√łlgende har anmodet Sundhedsstyrelsen om at anerkende et k√łnsskifte foretaget uden om det etablerede system i Danmark.

Ad. 3. Baggrunden for, at Vejledning med henblik p√• k√łnsskifte beskriver at der foretages penektomi forud for anderkendelse som kvinde, n√•r der ikke stilles krav om vaginektomiSundhedsstyrelsen vil i 2011 se p√• vejledningen med henblik p√• revision herunder opdateringer.

Ad. 4. Principielt er der ingen hindring for vederlagsfri brystforst√łrrelse til transkvinder. Som styrelsen er orienteret, skyldes frav√¶ret af vederlagsfri brystforst√łrrelse til transkvinder, at de efter k√łnsskifteoperation bliver vurderet p√• lige fod med alle andre kvinder i relation til behov for vederlagsfri brystforst√łrrelse.

Ad. 5. Sundhedsstyrelsen finder det ikke godtgjort, at det skulle være vanskeligere at få tilladelse til kastration som transkvinde end som transmand.
Sundhedsstyrelsen vil gerne understrege, at det ligger styrelsen meget p√• sinde, at sager som disse, der i s√• h√łj grad vedr√łrer folks livskvalitet, bliver behandlet sagligt, grundigt og individuelt.

Ad 6. De otte sager, der var uafsluttede eller afsluttet på anden vis, dækker over fire ikke færdig-behandlede sager og fire sager, der kunne afsluttes uden fremsendelse til Retslægerådet / Sexologisk Klinik.

Ad. 7. I de 28 sager, hvor Sundhedsstyrelsen har truffet afg√łrelse, er der indhentet udtalelse fra Retsl√¶ger√•det i de 26. I to sager indhentede Sundhedsstyrelsen ikke en udtalelse fra Retsl√¶ger√•det, da de kunne afg√łres p√• det foreliggende grundlag.

Ad. 8. Sundhedsstyrelsen skal bem√¶rke, at Landsforeningen for b√łsser og lesbiske, biseksuelle og transpersoners kilder vedr. hyppigheden af psykiatriske indl√¶ggelser blandt opererede transkvinder og transm√¶nd er Thorkil S√łrensens n√¶sten 30 √•r gamle studier. Disse tal har Sundhedsstyrelsen ingen kommentarer til, da de m√• vurderes som for√¶ldede.

Sundhedsstyrelsen forventer, at Sexologisk Klinik generelt f√łlger internationale faglige retningslinjer. For s√• vidt ang√•r LGBT Danmarks p√•stand om, at Sexologisk Klinik gentagne gange skulle have afgivet ukorrekte oplysninger til s√•vel Sundhedsministeren som til Sundhedsstyrelsen, skal styrelsen henvise til Region Hovedstadens svar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 31. august 2010.

Vedr. taloplysningerne i Sundhedsstyrelsens specialevejledning i psykiatri af 22. juni 2010: Vurdering af indikation for k√łnsskifteoperation (50-60 patienter), kan Sundhedsstyrelsen oplyse, at antallet (ligesom √łvrige tal i specialevejledningerne) er et sk√łnsm√¶ssigt ansl√•et tal, som skal belyse st√łrrelsen af den gruppe, som henvises med k√łnsidentitetsforstyrrelser, herunder transseksuelle med henblik p√• k√łnskifteoperation.

Med venlig hilsen
Jens Kristian Villadsen
Fuldmægtig

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let
Ministeren bedes kommentere det åbne brev til Sundhedsstyrelsens Tilsyn af 16. august 2010 fra LGBT Danmark, vedr. ligestillingsproblemer for transseksuelle, jf. SUU alm. del РBilag 466.

[Til indhold] Svaret fra ministeren
Jeg vedlægger Sundhedsstyrelsens svar af 14. september 2010 på henvendelsen af 16. august 2010 fra LGBT Danmark. Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens besvarelse.

Med venlig hilsen
Bertel Haarder

* **
[Til indhold] Svaret fra Sundhedsstyrelsen
Fra:
Sundhedsstyrelsen

14. september 2010.

Landsforeningen for b√łsser og lesbiske, Forbundet af 1948
Teglgårdsstræde 13, baghuset
Postboks 1023
1007 K√łbenhavn K

I medf√łr af ¬ß 5 i Bekendtg√łrelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, indgives anmodning om kastration til Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen bem√¶rker indledningsvis, at Thorkil S√łrensens udm√¶rkede studier (som Landsforeningen for b√łsser og lesbiske, biseksuelle og transpersoner referer til flere gange) er n√¶sten 30 √•r gamle. Tal med videre fra disse studier har Sundhedsstyrelsen derfor ikke kommentarer til.

Sundhedsstyrelsen har fra styrelsen overtog omr√•det fra Civilstyrelsen medio 2005 til i dag behandlet 42 sager, hvori styrelsen har givet tilladelse til et k√łnsskifte og/eller har anerkendt at en person har gennemg√•et et k√łnsskifte.
Disse 42 sager fordeler sig med 21 mand-til-kvinde anmodninger og 21 kvinde-til-mand anmodninger.

Sundhedsstyrelsen havde i maj, juni og juli 2010 telefonsamtaler og emailkorrespondance med journalist p√• Politiken Rikke Faurfelt om Sundhedsstyrelsens sager, hvori der gives tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte og sager hvor Sundhedsstyrelsen anerkender, at en person har f√•et foretaget et k√łnsskifte, s√•ledes at personen kan f√• √¶ndret
sit navn og cpr. nr.

I den forbindelse fik journalist Rikke Faurfelt udleveret en del af Sundhedsstyrelsens statistik over disse sager, hvoraf det fremg√•r, at Sundhedsstyrelsen fra medio 2005 (hvor styrelsen overtog omr√•det) og frem til maj 2010 havde truffet afg√łrelse i 28 sager om ans√łgning om tilladelse til kastration, og at 17 personer, som havde f√•et foretaget et k√łnsskifte i udlandet uden om det danske etablerede system, efterf√łlgende er blevet anerkendt af Sundhedsstyrelsen som
v√¶rende k√łnsskiftede. Endelig fremg√•r det, at Sundhedsstyrelsen i maj 2010 havde i alt otte sager som ikke var f√¶rdigbehandlede, eller som var afsluttet p√• anden vis.

Ad. 1. Sundhedsstyrelsen har som n√¶vnt (fra styrelsen overtog omr√•det og frem til maj 2010) truffet afg√łrelse om tilladelse til kastration i 28 sager. Af de ti mand-til-kvinde-ans√łgninger som styrelsen havde truffet afg√łrelse i, har seks f√•et en tilladelse og fire f√•et et afslag, mens alle 18 kvinde-til-mand-ans√łgere fik tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte.

Sundhedsstyrelsen har p√• baggrund af Deres henvendelse gennemg√•et de fire afslag for at vurdere, om de skulle v√¶re udtryk for en s√¶rlig tendens for mand-til-kvinde-ans√łgere. Sundhedsstyrelsen finder, at dette ikke er tilf√¶ldet. De fire afslag er s√•ledes begrundet i forskellige konkrete forhold for hver enkelt ans√łger, der g√łr, at ans√łgerne ikke har opfyldt betingelsen i Sundhedslovens ¬ß 115, om at ‚ÄĚans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse‚ÄĚ.

Ad. 2. Sp√łrgsm√•let vedr√łrer de 17 tilf√¶lde, hvor en person har f√•et foretaget et operativt k√łnsskifteindgreb i udlandet uden om det etablerede system i Danmark, og hvor Sundhedsstyrelsen efterf√łlgende har anerkendt dette k√łnsskifte. Sundhedsstyrelsen har ingen konkret viden om, hvorfor s√• mange flere m√¶nd-til-kvinder end kvinder-til-m√¶nd v√¶lger at
blive k√łnsskiftet i udlandet uden om det etablerede system i Danmark.

Ved en gennemgang af Sundhedsstyrelsen indev√¶rende journalperiode, har styrelsen ikke umiddelbart kunnet finde eksempler p√•, at personer, der har anmodet Sundhedsstyrelsen om tilladelse til kastration, efterf√łlgende har anmodet Sundhedsstyrelsen om at anerkende et k√łnsskifte foretaget uden om det etablerede system i Danmark.

Ad. 3. Baggrunden for, at Vejledning med henblik p√• k√łnsskifte beskriver at der foretages penektomi forud for anderkendelse som kvinde, n√•r der ikke stilles krav om vaginektomi forud for anerkendelse som mand, er historisk/precedens baseret. Sundhedsstyrelsen vil i 2011 se p√• vejledningen med henblik p√• revision herunder opdateringer.

Ad. 4. Principielt er der ingen hindring for vederlagsfri brystforst√łrrelse til transkvinder. Som styrelsen er orienteret, skyldes frav√¶ret af vederlagsfri brystforst√łrrelse til transkvinder, at de efter k√łnskifteoperation bliver vurderet p√• lige fod med alle andre kvinder i relation til behov for vederlagsfri brystforst√łrrelse.

Ad. 5. Sundhedsstyrelsen finder det ikke godtgjort, at det skulle være vanskeligere at få tilladelse til kastration som transkvinde end som transmand.
Sundhedsstyrelsen vil gerne understrege, at det ligger styrelsen meget p√• sinde, at sager som disse, der i s√• h√łj grad vedr√łrer folks livskvalitet, bliver behandlet sagligt, grundigt og individuelt.

Ad 6. De otte sager, der var uafsluttede eller afsluttet på anden vis, dækker over fire ikke færdig-behandlede sager og fire sager, der kunne afsluttes uden fremsendelse til Retslægerådet/Sexologisk klinik.

Ad. 7. I de 28 sager, hvor Sundhedsstyrelsen har truffet afg√łrelse, er der indhentet udtalelse fra Retsl√¶ger√•det i de 26. I to sager indhentede Sundhedsstyrelsen ikke en udtalelse fra Retsl√¶ger√•det, da de kunne afg√łres p√• det foreliggende grundlag.

Ad. 8. Sundhedsstyrelsen skal bem√¶rke, at Landsforeningen for b√łsser og lesbiske, biseksuelle og transpersoners kilder vedr. hyppigheden af psykiatriske indl√¶ggelser blandt opererede transkvinder og transm√¶nds er Thorkil S√łrensens n√¶sten 30 √•r gamle studier. Disse tal har Sundhedsstyrelsen ingen kommentarer til, da de m√• vurderes som for√¶ldede.

Sundhedsstyrelsen forventer, at Sexologisk Klinik generelt f√łlger internationale faglige retningslinjer. For s√• vidt ang√•r LGBT Danmarks p√•stand om, at Sexologisk Klinik gentagne gange skulle have afgivet ukorrekte oplysninger til s√•vel Sundhedsministeren som til Sundhedsstyrelsen, skal styrelsen henvise til Region Hovedstadens svar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet af 31. august 2010.

Vedr. taloplysningerne i Sundhedsstyrelsens specialevejledning i psykiatri af 22. juni 2010: Vurdering af indikation for k√łnsskifteoperation (50-60 patienter), kan Sundhedsstyrelsen oplyse, at antallet (ligesom √łvrige tal i specialevejledningerne) er et sk√łnsm√¶ssigt ansl√•et tal, som skal belyse st√łrrelsen af den gruppe, som henvises med k√łnsidentitetsforstyrrelser, herunder transseksuelle
med henblik p√• k√łnsskifteoperation.

Med venlig hilsen
Jens Kristian Villadsen
Fuldmægtig

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende det √•bne brev fra LGBT Danmark af 16. august 2010 – SUU, Alm. del, bilag 466.
Det åbne brev РSUU, Alm. del, bilag 466 hos Folketinget i pdf-format РSUU, Alm. del, bilag 466.
Svaret fra Sundhedsstyrelsen på det åbne brev hos Folketinget i pdf-format РSUU, Alm. del, bilag 466.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 775 og svaret.
Sp√łrgsm√•l 775 og svaret i pdf-format hos Folketinget.