H√łringssvar af 12. maj 2010 fra Institut for Menneskerettigheder vedr. udkast til √¶ndring af pasbekendtg√łrelsen.

Vist 121 gange.
Den 12. maj 2010 indsendte Institut for Menneskerettigheder h√łringssvar vedr√łrende udkastet til forslag til √¶ndring af den nuv√¶rende pasbekendtg√łrelse – bekendtg√łrelse nr. 1003.

H√łringssvaret gengives herunder

Institut for Menneskerettigheder
Strandgade 56
140l K√łbenhavn K.
Dato 12/5-2010
J.nr. 540.10/23045

Justitsministeriet
Civil- og Politiafdelingen
Færdsels- og våbenkontoret
E-mailes til jm@jm.dk

H√łring over udkast til √¶ndring af bekendtg√łrelse om pas m.v.

Institut for Menneskerettigheder har den 23. april 2010 modtaget udkast til √¶ndring af bekendtg√łrelse om pas mv. med anmodning om eventuelle bem√¶rkninger. If√łlge udkastet udvides den eksisterende mulighed for at benytte k√łnsbetegnelsen X i danske pas, s√•ledes at ikke blot transseksulle – men ogs√• personer, der ganske ligestilles med transseksuelle – f√•r mulighed for at f√• udstedt et pas med denne k√łnsbetegnelse.

1. Baggrund
Institut for Menneskerettigheder afgav den 19. marts 2009 bem√¶rkninger til udkast til bekendtg√łrelse om √¶ndring af bekendtg√łrelse om pas m.v. Ved udkastet fik transseksuelle, som ikke har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, mulighed for at f√• udstedt pas, hvor deres biologiske k√łn ikke er angivet med den s√¶dvanlige k√łnsbetegnelse F for female (kvinde) eller M for male (mand) men i stedet markeret med et X for unspecified (Ikke pr√¶cist oplyst). Disse betegnelser er i overensstemmelse med retningslinjerne for International Civil Aviation Organization (ICAO).

Der kan herved henvises til den nug√¶ldende bekendtg√łrelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas mv., som √¶ndret ved bekendtg√łrelse nr. 357 af 4. maj 2009.

Indtil bekendtg√łrelsens ikrafttr√¶den den 1. juli 2009 var der i Danmark alene mulighed for at f√• udstedt pas med F eller M, da betegnelsen af k√łn i pas automatisk dannes p√• baggrund af ans√łgerens cpr-nummer. (En transseksuel person, som har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, vil f√• tildelt et nyt cpr-nummer svarende til den nye k√łnsidentitet, hvilket s√•ledes ogs√• f√•r betydning for oplysningen om k√łn i denne persons pas. Der kan i den forbindelse henvises til Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstols dom (EMD) i sagen Christine Goodwin mod UK [1], hvorefter en stat er positivt forpligtet til at sikre, at en k√łnsskifteopereret transseksuels k√łnsskifte anerkendes i retlige sammenh√¶nge, herunder i dennes identifikationsdokumenter.)

Det nuv√¶rende udkast vedr√łrer s√•ledes alene personer, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, jf. udkastets forslag til nyt stk. 5 og 6 i den g√¶ldende pasbekendtg√łrelses ¬ß 5.

2. Instituttets vurdering
Yogyakarta principperne [2] opstiller standarder for et √łnsket beskyttelsesniveau under anvendelsen af internationale menneskerettighedskonventioner p√• omr√•det for seksuel orientering og k√łnsidentitet. Retningslinjerne er udarbejdet af internationale menneskerettighedseksperter og blev pr√¶senteret den 26. marts 2007 i forbindelse med FN’s Menneskerettighedsr√•dsm√łde i Geneve. Det fremg√•r blandt andet af princip nr. 3, at enhver persons selv-definerede seksuelle orientering og k√łnsidentitet er ul√łseligt knyttet til dennes personlighed og et af de mest grundl√¶ggende aspekter af selvbestemmelse, v√¶rdighed og frihed. Efter litra c i samme princip skal stater sikre procedurer for, at identitetspapirer, herunder f√łdselsattester, pas mv., afspejler personens selv-definerede k√łn.

Yogyakarta principperne er ikke bindende for Danmark, men indeholder retningslinjer for, hvordan der bedst muligt tages hensyn til den transseksuelle person. Samtidigt kan henvises til anbefalinger udformet af Europar√•dets Kommiss√¶r for Menneskerettigheder, Thomas Hammarbergs, anbefalinger [3], hvorefter der bl.a. b√łr udvikles hurtige og transparente procedurer vedr√łrende skifte af k√łn og navn p√• f√łdselsattester, identitetspapirer, pas mv., se afsnit V, anbefaling 3.

Instituttet har tidligere foresl√•et, at der foretages en n√¶rmere vurdering af, hvorledes der i Danmark i h√łjere grad kan tages hensyn til den transseksuelle persons opfattelse af sit k√łn, f.eks. s√•ledes at et nyt personnummer kan tildeles efter Rigshospitalets Sexologisk Kliniks anerkendelse af transseksualiteten. P√• denne baggrund vil der efterf√łlgende kunne udstedes pas med denne k√łnsangivelse. Dette skal ogs√• ses p√• baggrund af, at der ved den l√łbende indf√łrsel af biometriske pas efterh√•nden skabes en h√łj grad af sikkerhed for identifikation af den enkelte person, uafh√¶ngigt af biologisk status.

Noter
  1. [Retur] EMD 11/7 2002
  2. [Retur]
  3. [Retur] https://rm.coe.int/0900001680695d3c

* * *
H√łringsportalens journal vedr√łrende h√łringssvarerne.
H√łringssvarerne i pdf-format p√• H√łringsportalen.