L 182. Bilag 5. 1. udkast til betænkning den 28. maj 2014.

Vist 115 gange.

Christiansborg

Christiansborg
Ligestillingsudvalget afgav den 28. maj 2014 1. udkast til beretning over L 182 – Samling: 2013-14 – Forslag til Lov om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn).

1. udkast
til
Betænkning
over
Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn)
[af √łkonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager)]

1. Ændringsforslag
Der er stillet 2 √¶ndringsforslag til lovforslaget. √ėkonomi- og indenrigsministeren har stillet √¶ndringsforslag nr. 2.
Venstres medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1.

2. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 30. april 2014 og var til 1. behandling den 20. maj 2014. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Ligestillingsudvalget.

M√łder
Udvalget har behandlet lovforslaget i < > m√łder.

H√łring
Et udkast til lovforslaget har inden frems√¶ttelsen v√¶ret sendt i h√łring, og √łkonomi- og indenrigsministeren sendte den 28. februar 2014 dette udkast til udvalget, jf. LIU alm. del ‚Äď bilag 47. Den 2. maj 2014 sendte √łkonomi- og indenrigsministeren de indkomne h√łringssvar og et notat herom til udvalget.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har stillet 20 sp√łrgsm√•l til √łkonomi- og indenrigsministeren til skriftlig besvarelse, [som denne har besvaret].

3. Indstillinger og politiske bemærkninger
Et flertal i udvalget (S, RV, SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af √łkonomi- og indenrigsministeren stillede √¶ndringsforslag. Flertallet vil stemme imod det af Venstre stillede √¶ndringsforslag.
Et mindretal i udvalget (V, DF, LA og KF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for det af √łkonomi- og indenrigsministeren stillede √¶ndringsforslag.

Venstres medlemmer af udvalget finder lovforslaget om juridisk k√łnsskifte sympatisk og kan st√łtte intentionerne bag, nemlig at fjerne kravet om kastration. Venstre mener, at vi i en moderne verden b√łr acceptere folk, som de er, og som de f√łler sig.

Venstre finder dog lovforslaget for vidtg√•ende. √Örsagen er, at forslaget ikke tilgodeser de personer, der ikke kan overskue konsekvenserne af et juridisk k√łnsskifte. Venstre forsl√•r derfor, at lovforslaget suppleres med et krav om, at der i ans√łgningen skal vedl√¶gges en l√¶gefaglig udtalelse fra egen l√¶ge. Venstre mener, at en s√•dan udtalelse vil v√¶re med til at sikre, at √łnsket om juridisk k√łnsskifte skyldes transseksualisme, og sikre at ans√łgeren er fuldt bevidst om sit valg og ikke lider af en ubehandlet psykisk lidelse. Venstres √¶ndringsforslag vil im√łdekomme de bekymringer omkring regeringens valgte erkl√¶ringsmodel, som blandt andet er p√•peget af Arbejdsgruppen om juridisk k√łnsskifte samt af Foreningen Af transk√łnnede i Danmark.

Venstre er √¶rgerlige over, at et vigtigt lovforslag som L 182 bliver hastet igennem Folketingsbehandlingen. Lovforslaget er utroligt vigtigt for mange mennesker, og Danmark vil med lovforslaget v√¶re et forgangsland for accept og anerkendelse af transpersoner. Derfor b√łr lovforslaget ogs√• behandles p√• en ordentlig og respektfuld m√•de med en grundig politisk debat uden hast og jag, s√•dan at Folketinget kan vedtage den bedst mulige l√łsning, der tager h√•nd om de mange aspekter og hensyn, der skal tages i dette lovforslag.

Venstre st√•r undrende over for, hvorfor regeringen ikke vil v√¶re med at til at sikre, at loven evalueres efter en to√•rig periode, s√•dan som det er forsl√•et af Venstre i sp√łrgsm√•l 11 til lovforslaget. En evaluering vil kunne be- eller afkr√¶fte de bekymringer, der er omkring misbrug af muligheden for juridisk k√łnsskifte samt belyse, hvor mange der har benyttet sig af muligheden i perioden.

Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget √łnsker et √•bent og tolerant samfund, hvor transk√łnnede s√•vel som alle andre kan f√łle sig, kl√¶de sig og opf√łre sig som de vil, s√• l√¶nge de ikke er til skade for andre.

DF og KF finder derimod ikke, at det er til nogens gavn at fors√łge at lovgive sig ud af det biologiske fakta, som vores k√łn er. Uanset om vi er glade for eller kede af vores biologiske k√łn, s√• er det et faktum, som kun kan √¶ndres ved en k√łnsskifteoperation.

Med L 182 og L 189 opst√•r der en r√¶kke dilemmaer, hvor mennesker fanges i juridisk ingenmandsland. DF og KF noterer sig, at √łkonomi- og indenrigsministeren ikke under udvalgsbehandlingen har kunnet give svar p√•, hvordan transpersoners juridiske stilling vil v√¶re i en r√¶kke situationer, f.eks. i forbindelse med valg af omkl√¶dningsfaciliteter, indl√¶ggelse p√• flersengsstuer, indkvartering under v√¶rnepligt etc. Ministeren giver udtryk for, at disse ting skal afklares gennem dialog. Og det vil ogs√• v√¶re det bedste.
Men DF og KF finder det aldeles uhensigtsm√¶ssigt, at der ikke findes klare retningslinjer, hvis der skulle opst√• tvister. Hermed efterlades gruppen af transk√łnnede i juridisk ingenmandsland.

DF og KF finder det endvidere uhensigtsm√¶ssigt, at transk√łnnede ikke vil have lige adgang til sundhedsydelser, men selv aktivt skal ops√łge de tilbud, som vi ved, har livredende effekt, hvis man f√•r indkaldelser.
DF og KF finder det desuden ganske usympatisk, at sundhedsloven fremover skal definere mennesker som henholdsvis ¬Ľen person med livmoder¬ę og ¬Ľen person med mindst en testikel¬ę. DF og KF finder, at k√łn er v√¶sentlig for mange mennesker uanset om de er transk√łnnede eller ej.
Derfor finder mindretallet det ikke hensigtsm√¶ssigt at tage alle som gidsler i dette fors√łg p√• at definere sig ud af kvinde/mand. Samtidig stiller det personer, der af sygdomsm√¶ssige √•rsager f.eks. har mistet livmoderen, i den situation, at de ikke l√¶ngere i sundhedsloven er defineret som kvinder.
Ligesom et k√łnsskifte ikke kan rette op p√•, at man er f√łdt uden livmoder, hvorfor en mand, der juridisk og fysisk skifter k√łn til kvinder, derfor heller ikke vil v√¶re kvinde i sundhedslovens forstand. Dermed finder DF og KF, at de to lovforslag til sammen alene er udtryk for et s√łgt fors√łg p√• at kalde biologien noget andet ‚Äď og med et ret uheldigt udfald.
Endelig er der sp√łrgsm√•let om at lade juridiske m√¶nd f√• hj√¶lp til kunstig befrugtning. Dette forslag synes at virke stik imod hensigten. Hvis man netop har bedt om at blive betragtet som en mand, er det vel n√¶ppe for at blive gravid.
DF og KF stiller sig derfor undrende overfor, hvilken persongruppe denne ændring skal laves for.

Endelig er DF og KF bekymret for, om lovforslagene kan have negative konsekvenser for vores f√¶lles frihed og for sikkerheden i f.eks. lufthavne. DF og KF noterer sig i den sammenh√¶ng, at minister for sundhed og forebyggelse, tidligere forsvarsminister, Nick H√¶kkerup under 1. behandlingen af L 189 sagde f√łlgende, da han blev adspurgt om muligheden for at √¶ndre sin faktiske h√łjde i passet: ¬Ľnetop det der med at skulle give et pas, ville jo v√¶re at give frihed p√• bekostning af nogle andre, nemlig p√• bekostning af flysikkerheden og p√• bekostning af folks mulighed for at f√¶rdes sikkert. Derfor er vi her n√•et dertil, at k√¶den kn√¶kker. Hvis man giver den frihed, tager man friheden fra nogle andre, nemlig os alle sammen i f√¶llesskab.¬ę

N√•r ministeren for sundhed og forebyggelse har denne bekymring omkring √¶ndret h√łjde i passet, er DF og KF blevet bekr√¶ftet i, at en s√•dan sikkerhedsrisiko formentlig ogs√• vil v√¶re forbundet med √¶ndret CPR-nummer i passet. Mindretallet noterer sig desuden, at det i dag er ganske sv√¶rt at skifte CPR-nummer i forbindelse med identitetstyveri netop af sikkerheds- og identifikationsm√¶ssige √•rsager. DF og KF forestiller sig, at de samme problemstillinger m√• v√¶re g√¶ldende i forbindelse med skift af CPR-nummer af andre √•rsager.

Mindretallet kan p√• den baggrund ikke st√łtte lovforslaget, men finder i stedet at et grundigt arbejde for mere social accept af transk√łnnedes valg af levevis, p√•kl√¶dning og andet vil v√¶re langt mere hj√¶lpsomt og brugbart end dette uheldige fors√łg p√• at fjerne koblingen mellem biologi og CPR-nummer.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javna√įarflokkurin var p√• tidspunktet for bet√¶nkningens afgivelse ikke repr√¶senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i bet√¶nkningen.

En oversigt over Folketingets sammens√¶tning er optrykt i bet√¶nkningen. Der g√łres opm√¶rksom p√•, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g
Til § 1

Af et mindretal (V), tiltrådt af < >:
1) I det under nr. 1 foreslåede § 3, stk. 6, affattes 2. pkt. således:

¬ĽTildeling af nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, at den p√•g√¶ldende vedl√¶gger en udtalelse fra egen l√¶ge, hvoraf det fremg√•r, at l√¶gen vurderer, at √łnsket om juridisk k√łnsskifte skyldes en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra an-s√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.¬ę

[Krav om udtalelse fra egen l√¶ge, der underst√łtter √łnsket om et nyt personnummer]
Af √łkonomi- og indenrigsministeren, tiltr√•dt af < >:
2) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:
¬Ľ01. I ¬ß 26, stk. 4, √¶ndres ¬Ľ¬ß 3, stk. 6¬ę til: ¬Ľ¬ß 3, stk. 8¬ę.¬ę
[Lovteknisk begrundet konsekvensændring]

B e m æ r k n i n g e r
Til nr. 1

Med bestemmelsen foresl√•s det, at tildeling af nyt personnummer, udover en skriftlig erkl√¶ring fra vedkommende selv om, at √łnsket om et nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet samt en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet, tillige er betinget af, at der vedl√¶gges en udtalelse fra egen l√¶ge.

Af udtalelsen fra egen l√¶ge skal det fremg√•, at l√¶gen vurderer, at √łnsket om et nyt personnummer skyldes en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn og ikke andre √•rsager, herunder ubehandlet sygdom.

Til nr. 2

Lovens § 26, stk. 4, om retten til at få registreret en eventuel kontaktadresse her i landet eller i udlandet, hvortil offentlige myndigheder og private kan sende vedkommendes post, indeholder en henvisning til § 3, stk. 6.

Ved ¬ß 1, nr. 1, i lov nr. 311 af 29. marts 2014, hvorved der blev indf√łrt et nyt stk. 6 i ¬ß 3, blev ¬ß 3, stk. 6, til ¬ß 3, stk. 7. Ved en fejl blev henvisningen i ¬ß 26, stk. 4, til ¬ß 3, stk. 6, ikke konsekvensrettet til ¬ß 3, stk. 7.

Ved n√¶rv√¶rende lovforslag foresl√•s der indf√łrt et nyt stk. 6 i ¬ß 3, og stk. 7 bliver herefter stk. 8.
Ændringsforslaget indebærer som konsekvens af disse forhold, at der i lovens § 26, stk. 4, retteligt henvises til § 3, stk. 8.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende bilag 5 – bet√¶nkningsudkastet.
1. betænkningsudkast i Folketingstidende B i pdf-format.