L 76. Bilag 6. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. januar 2014.

Vist 94 gange.

Christiansborg
Christiansborg
Den 23. januar 2014 afgav Retsudvalget bet√¶nkning vedr√łrende lovforslag L 76 – Samling: 2013-14 – om √¶ndring af straffeloven.
Form√•let med lovforslaget er at gennemf√łre de lov√¶ndringer, som er n√łdvendige, for at Danmark kan ratificere Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Ved en vedtagelse af lovforslaget vil Folketinget give samtykke i medf√łr af Grundlovens ¬ß 19 til, at Danmark ratificerer konventionen.
I konventionen er k√łnsidentitet specifikt n√¶vnt som beskyttelsesgrund.

Herunder gengives betænkningen.

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. januar 2014

1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 20. november 2013 og var til 1. behandling den 28. november 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

M√łder
Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 m√łder.

H√łring
Et udkast til lovforslaget har inden frems√¶ttelsen v√¶ret sendt i h√łring, og justitsministeren sendte den 23. september 2013 dette udkast til udvalget, jf. REU alm. del ‚Äď bilag 417 (folketings√•ret 2012-13). Den 19. november 2013 sendte justitsministeren de indkomne h√łringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra LGBT Danmark.
Justitsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har stillet 4 sp√łrgsm√•l til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger
Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Venstres medlemmer af udvalget st√łtter lovforslaget, som ratificerer Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, som blev √•bnet for undertegnelse den 11. maj 2011. V har under udvalgsbehandlingen stillet sp√łrgsm√•l, hvori der blev spurgt ind til en begrundelse for at tage forbehold for kravet om dobbelt strafbarhed, dvs. krav om strafbarhed efter loven p√• gerningsstedet i visse tilf√¶lde, hvor en dansk statsborger eller dansk bosat beg√•r en forbrydelse i udlandet mod et udenlandsk offer.

V har i svar fra justitsministeren modtaget den begrundelse, at forbeholdet ikke vil f√• betydning i de tilf√¶lde, hvor der allerede efter g√¶ldende dansk ret ikke stilles krav om dobbelt strafbarhed ‚Äď heriblandt i sager om skamfering af de kvindelige k√łnsdele (kvindelig omsk√¶ring). Derudover er det justitsministerens vurdering, at der foreligger en reel risiko eller en reel mulighed for, at de danske strafbestemmelser om seksuel vold, tvangs√¶gteskab, tvangsaborter og tvangssterilisation omg√•s, ved at disse aktiviteter bliver rykket til udlandet. V stiller sig tilfreds med svarene, og vil tage disse til efterretning.

Derudover er V tilfreds med √¶ndringen af straffelovens ¬ß 94, stk. 4. V mener, at det er fornuftigt, at for√¶ldelsesfristen for tvangs√¶gteskaber, tvangsabort og tvangssterilisation f√łrst begynder, n√•r ofrene er fyldt 21 √•r, hvis forbrydelsen er sket mod et mindre√•rigt barn under 18 √•r.

V deler desuden ikke konventionens definition af k√łn [1], som den fremg√•r i indledningen til konventionen. V mener, at k√łn er biologisk bestemt, og ikke, som der l√¶gges op til i konventionen, en social konstruktion. Dog mener V ikke, at definitionen vil f√• indflydelse p√• lovforslaget, og vil derfor ikke g√łre indsigelse p√• grund af det.

P√• baggrund af ovenst√•ende st√łtter V lovforslaget.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget bakker naturligvis op om intentionen om at forebygge og bek√¶mpe vold mod kvinder og vold i hjemmet, ligesom DF ogs√• bakker op om at √¶ndre for√¶ldelsesfristen. DF kan dog ikke st√łtte det samlede lovforslag, da det flytter en del af kontrollen med den danske lovgivning p√• dette omr√•de fra Folketinget til Europar√•det. Det er jo velkendt, at Danmark normalt bestr√¶ber sig p√• at leve op til de konventioner, vi tiltr√¶der, og der er ingen grund til at tro, at det vil v√¶re anderledes med denne konvention. Derfor kan DF ikke stemme for lovforslaget, da det er vigtigt for DF, at den danske lovgivning p√• dette omr√•de besluttes af det til enhver tid siddende flertal i det danske Folketing. I praksis vil det ikke v√¶re det store problem i dag, da der er god harmoni mellem konventionen og den danske lovgivning, men det kan jo √¶ndre sig, og den potentielle indflydelse p√• dansk lovgivning p√• dette vigtige omr√•de er DF ikke indstillet p√• at overdrage til Europar√•det. Derfor stemmer DF imod lovforslaget, selv om det bestemt ogs√• indeholder positive elementer, som DF ville v√¶re indstillet p√• at st√łtte l√łsrevet fra denne konvention.

Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javna√įarflokkurin var p√• tidspunktet for bet√¶nkningens afgivelse ikke repr√¶senteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i bet√¶nkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

* * *
Folketingets journal med betænkningen.
Betænkningen i pdf-format i Folketingstidende B.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Definitionen p√• “k√łn” i konvention – CM(2011)49 ‚Äď om forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.
    Artikel 3 ‚Äď Definitioner
    I denne konvention:
    1. skal udtrykket ‚Äúk√łn‚ÄĚ forst√•s som de socialt konstruerede roller, adf√¶rdsm√łnstre, aktiviteter og egenskaber som et givent samfund anser for at v√¶re passende for kvinder og m√¶nd,