LGBT Danmark h√łringsskrivelse (Bilag 1. Spgs. 1 og 3) af 31. januar 2019 til B 77 med henstilling om ogs√• at tilf√łje ‚ÄĚk√łnsidentitet og k√łnsudtryk‚ÄĚ i forskelsbehandlingsloven og ‚ÄĚk√łn‚ÄĚ i ligebehandlingsloven. Svar 25. marts 2019.

Vist 169 gange.
LGBT Danmark sendte den 31. januar 2019 h√łringsskrivelse til Ligestillingsudvalget (LIU) – Samling: 2018-19 bilag 1 – med kopi til justitsministeren og ligestillingsministeren, hvori LGBT Danmark st√łtter beslutningsforslag B 77 om at tilf√łje ordene k√łn, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk i straffeloven i forbindelse med hadforbrydelser, samt henstillede, at der laves et √¶ndringsforslag, s√•ledes at beslutningsforslaget udvides til ogs√• at tilf√łje ordene ‚ÄĚk√łnsidentitet og k√łnsudtryk‚ÄĚ i forskelsbehandlingslovens ¬ß 1 og i ligebehandlingsloven de steder, hvor ordet ‚ÄĚk√łn‚ÄĚ forekommer med undtagelse af i ¬ß 18.

Ligestillingsudvalget (LIU) stillede den 4. marts sp√łrgsm√•l nr. 1 til justitsminister S√łren Pape Poulsen (KF) om at kommentere henvendelsen fra LGBT Danmark, der svarede den 25. marts 2019.
Ligestillingsudvalget (LIU) stillede efter √łnske fra Trine Torp (SF) den 4. marts sp√łrgsm√•l nr. 3 om at kommentere henvendelsen fra LGBT Danmark til besk√¶ftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der svarede den 25. marts 2019.

Indhold
H√łringsskrivelsen fra LGBT Danmark
Sp√łrgsm√•l 1 til justitsministeren
Svar p√• sp√łrgsm√•l 1
Sp√łrgsm√•l 3 til besk√¶ftigelsesministeren
Svar p√• sp√łrgsm√•l 3
Referencer

* * *
[Indhold] Skrivelsen gengives herunder.

LGBT Danmark
LGBT Danmark

LGBT Danmark

31. januar 2019

Ligestillingsudvalget (LIU)
Kopi til Justitsministeren og Ligestillingsministeren

Vedr.: Beslutningsforslag B 77 af 15. januar 2019 om at tilf√łje ordene k√łn, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk i straffeloven i forbindelse med hadforbrydelser

LGBT Danmark, Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner er meget tilfreds med beslutningsforslaget, som er meget tiltr√¶ngt for at beskytte transk√łnnede (transpersoner) mod diskrimination, forskelsbehandling og kr√¶nkelse.

Imidlertid uds√¶ttes transk√łnnede ogs√• for diskrimination, forskelsbehandling og kr√¶nkelse, som ikke er omfattet af straffelovens bestemmelser.
For at lovgivningen p√• rimelig m√•de skal yde transk√łnnede samme lovm√¶ssige beskyttelse som andre borgere, s√• b√łr der inds√¶ttes ‚ÄĚk√łnsidentitet og k√łnsudtryk‚ÄĚ de relevante steder i forskelsbehandlingsloven og i ligebehandlingsloven, da netop disse to love vedr√łrer mange af de forhold i dagligdagen, hvor transk√łnnede uds√¶ttes for diskrimination, forskelsbehandling og kr√¶nkelse.

Transk√łnnede er indirekte omfattet af straffelovens ¬ß¬ß 81 nr. 6 og 266 b, stk. 1 og af bestemmelserne om forbud mod diskrimination og forskelsbehandling i forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven.

Det er imidlertid meget tiltr√¶ngt at pr√¶cisere det specifikt i lovene, da dette ikke er alment kendt. Endog har en advokat med m√łderet for H√łjesteret i byretten i Aarhus pl√¶deret for, at det ikke var tilf√¶ldet jf. nedenn√¶vnte dombog.

LGBT Danmark henviser i den forbindelse til:
 1. Kjole-Ole sagen, hvor indehaveren af en B&O forretning i Viborg nægtede at betjene en mandlig transvestit, der indfandt sig i butikken iklædt kjole, på samme vilkår som andre.
  Efter forel√¶ggelse for Rigsadvokaten blev der udstedt et b√łdeforl√¶g p√• 2.000 kr. til direkt√łren for forretningen og et p√• 1.000 kr. til aktieselskabet bag forretningen, for overtr√¶delse af lov om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til besk√¶ftigelse m.v. (ligebehandlingsloven). Begge b√łdeforl√¶g blev vedtaget.
  Omtale af sagen i Vidensbanken om k√łnsidentitet:
  https://www.transviden.dk/category/artikler/ulovlig/kjole-ole-sagen/
 2. Afbrydelse af en mand til kvinde transseksuels jobtr√¶ningsforl√łb p√• grund af dennes kvindelige p√•kl√¶dning og udseende.
  Uddrag fra dom afsagt af Retten i Aarhus:

  [‚Ķ] Afbrydelsen findes derfor at v√¶re sket alene p√• grund af sags√łgerens p√•kl√¶dning og udseende. S√•vel Claus Nielsen som Jan Steen Johansen har forklaret, at de ikke kendte forskel p√• transseksualitet og transvestisme, og den (forskels)behandling, som Dansk Mandskabsservice udsatte sags√łgeren for, berettiger sags√łgeren til samme godtg√łrelse uanset, om sags√łgeren p√• dav√¶rende tidspunkt m√•tte betegnes som transseksuel eller transvestit.

  Af de grunde, som sags√łgeren har anf√łrt, er forskelsbehandlingen af sags√łgeren omfattet af s√•vel ligebehandlings- som forskelsbehandlingsloven og af en s√• diskriminerende og kr√¶nkende karakter, at godtg√łrelsen b√łr fasts√¶ttes til 30.000 kr., ogs√• selv om sags√łgeren var 2 dage henne i et arbejdspr√łvningsforl√łb, som kunne have f√łrt til et flexjob. Godtg√łrelsen skal forrentes s√•ledes, som sags√łgeren har p√•st√•et. [‚Ķ]

N√•r man fortolker, at de eksisterende bestemmelser ogs√• d√¶kker k√łnsidentitet og k√łnsudtryk, s√• skyldes det henvisninger til forarbejderne til den straffelovs√¶ndring i 1987, der indf√łrte ‚ÄĚseksuel orientering‚ÄĚ i ¬ß 266 b, hvor det anf√łres (LFF 1986-1987.1.196):
Ogs√• andre former for “seksuel orientering” end den homoseksuelle, f.eks. transvestitisme, vil efter udkastet blive beskyttet mod diskrimination og forskelsbehandling.
https://www.transviden.dk/artikler/19870212_ForslagStraffelov.pdf

Den mere end 30 √•r gamle tekst er i dag helt for√¶ldet, og det er nu alment anerkendt, at k√łnsidentitet og k√łnsudtryk ikke er en seksuel orientering. Sk√łnt √•nden i forarbejderne er tilfredsstillende, er det er urimeligt, at transk√łnnedes retssikkerhed i dag alene sikres gennem henvisning til en for√¶ldet tekst med en fejlagtig forst√•else af forholdet mellem seksuel orientering og k√łnsidentitet og k√łnsudtryk.

LGBT Danmark henstiller derfor, at der frems√¶ttes et √¶ndringsforslag, s√•ledes at beslutningsforslaget udvides til ogs√• at tilf√łje ordene ‚ÄĚk√łnsidentitet og k√łnsudtryk‚ÄĚ i forskelsbehandlingslovens ¬ß 1 og i ligebehandlingsloven de steder, hvor ordet ‚ÄĚk√łn‚ÄĚ forekommer med undtagelse af i ¬ß 18.

Med venlig hilsen
LGBT Danmark
Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

S√łren Laursen
Retspolitisk talsperson
Linda Thor Pedersen
Transpolitisk talsperson
Peder Holk Svendsen
Forperson

* * *
[Indhold] Sp√łrgsm√•l 1 til justitsministeren
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 31. januar 2019 fra LGBT Danmark, jf. B 77 – bilag 1.

[Indhold] Svar p√• sp√łrgsm√•l 1
Hermed sendes besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 1 vedr√łrende forslag til folketingsbeslutning om at tilf√łje ordene k√łn, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk i straffeloven i forbindelse med hadforbrydelser, som Folketingets Ligestillingsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. marts 2019. Sp√łrgsm√•let er stillet p√• udvalgets vegne af formand Karina Adsb√łl (DF).

S√łren Pape Poulsen

1. Det fremg√•r af henvendelsen af 31. januar 2019, at LGBT Danmark er positivt indstillet over for beslutningsforslag nr. B 77, og det fremh√¶ves bl.a., at transk√łnnede indirekte er omfattet af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, og ¬ß 266 b, stk. 1, men at det er meget tiltr√¶ngt at pr√¶cisere specifikt i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, og ¬ß 266 b, stk. 1, at bestemmelserne omfatter hadforbrydelser og hadfulde ytringer rettet mod transk√łnnede (transpersoner).

Beslutningsforslaget p√•l√¶gger regeringen senest den 1. april 2019 at frems√¶tte et lovforslag om √¶ndring af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, og ¬ß 266 b, stk. 1, s√•ledes at ordene ‚ÄĚk√łn, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk‚ÄĚ tilf√łjes til bestemmelsernes ordlyd. Det fremg√•r af bem√¶rkningerne til beslutningsforslaget, at form√•let med forslaget er at sikre en bedre beskyttelse af transk√łnnede.

2. Efter straffelovens ¬ß 81, nr. 6, skal det i almindelighed indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed ved straffens fasts√¶ttelse, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende. Opregningen er ikke udt√łmmende, jf. ordene ‚ÄĚeller lignende‚ÄĚ. Det fremg√•r af bestemmelsens forarbejder, at anvendelsesomr√•det skal forst√•s i overensstemmelse med anvendelsesomr√•det for straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1.

Efter straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1, straffes den, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Straffen er b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r.

Det fremg√•r af forarbejderne til straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1, at der med begrebet ‚ÄĚseksuelle orientering‚ÄĚ forst√•s en persons lovlige seksuelle adf√¶rd og indstilling. Det fremg√•r endvidere, at ogs√• andre former for ‚ÄĚseksuel orientering‚ÄĚ end homoseksualitet er omfattet af bestemmelsens beskyttelsesomr√•de. Som eksempel p√• en s√•dan anden form for seksuel orientering er n√¶vnt ‚ÄĚtransvestitisme‚ÄĚ, hvilket ogs√• er fremh√¶vet i henvendelsen fra LGBT Danmark.

Bestemmelsen i straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1 ‚Äď og dermed ogs√• straffelovens ¬ß 81, nr. 6 ‚Äď m√• med baggrund i bestemmelsens forarbejder fortolkes s√•dan, at den ogs√• omfatter trusler, forh√•nelse eller nedv√¶rdigelse p√• grund af k√łnsidentitet og k√łnsudtryk, selv om det ikke udtrykkeligt fremg√•r af bestemmelsens ordlyd. Diskrimination mod transk√łnnede (transpersoner) er s√•ledes omfattet af de eksisterende bestemmelser i straffeloven om hadforbrydelser og hadfulde ytringer.

Jeg kan imidlertid godt forst√• √łnsket om at tydeligg√łre dette ved at lade det fremg√• af ordlyden af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, og ¬ß 266 b, stk. 1, at bestemmelsernes beskyttelsesomr√•de ogs√• omfatter k√łnsidentitet og k√łnsudtryk.

I den forbindelse kan det n√¶vnes, at regeringen i 2017 nedsatte en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe om LGBTI-personer, som er forankret i Ligestillingsafdelingen, under ministeren for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde. Arbejdsgruppen har til form√•l at koordinere og yderligere styrke indsatsen p√• tv√¶rs af ministerier for at fremme lige muligheder og frihed for den enkelte uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet samt modvirke diskrimination og homofobi.

Arbejdsgruppen har som led i regeringens handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer fra juni 2018 bl.a. f√•et til opgave at gennemg√• relevant lovgivning p√• omr√•det samt klarl√¶gge hvilke tiltag og eventuelle lov√¶ndringer, der skal til for at styrke indsatsen mod diskrimination p√• baggrund af seksualitet, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika. Arbejdsgruppen ser i den forbindelse bl.a. p√• straffelovens ¬ß 81, nr. 6, om hadforbrydelser og ¬ß 266 b, stk. 1, om hadfulde ytringer.

* * *
[Indhold] Sp√łrgsm√•l 3 til besk√¶ftigelsessministeren
Vil ministeren kommentere henvendelsen af 31. januar 2019 fra LGBT Danmark, jf. B 77 ‚Äď bilag 1, og henvendelsen af 6. februar 2019 fra Intersex Danmark, jf. B 77 ‚Äď bilag 2, fsva. henvendelsernes bem√¶rkninger om √¶ndring af ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven, og hvad er ministerens holdning til disse forslag?
Sp√łrgsm√•let er stillet efter √łnske fra Trine Torp (SF).

[Indhold] Svar p√• sp√łrgsm√•l 3
Jeg kan oplyse, at der er en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe forankret i Ligestillingsafdelingen under ministeren for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde, som allerede er i gang med at se p√• den relevante lovgivning, herunder ogs√• ligebehandlings ‚Äď og forskelsbehandlingsloven.

Den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe ser p√• hele lovgivningen p√• tv√¶rs af ministeromr√•der, herunder mulige tiltag og eventuelle lov√¶ndringer med henblik p√• at styrke indsatsen mod diskrimination p√• baggrund af seksuel orientering og k√łnsidentitet bedst muligt.

Vi skal styrke indsatsen for lige muligheder og frihed for alle, uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet. Derfor mener jeg, at det er mest hensigtsm√¶ssigt at afvente den tv√¶rministerielle arbejdsgruppes rapport, s√• vi f√•r en grundig og helhedsorienteret gennemgang, inden vi tager stilling til lov√¶ndringer p√• omr√•det.

Jeg vil s√łrge for at videreformidle henvendelserne fra LGBT Danmark og Intersex Danmark til den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe.

Venlig hilsen
Troels Lund Poulsen

* * *
[Indhold] Referencer
Folketingets journal vedr√łrende skrivelsen fra LGBT Danmark.
Skrivelsen i pdf-format hos folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 1 til justitsministeren og svaret.
Sp√łrgsm√•l 1 og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 3 til besk√¶ftigelsesministeren og svaret.
Sp√łrgsm√•l 3 og svaret i pdf-format hos Folketinget.