LGBT komiteens positionspapir til m√łde med sundheds- og √¶ldreminister Magnus Heunicke den 8. november 2019.

Vist 123 gange.
LGBT komiteen v/S√łren Laursen og Tina Thranesen deltog fredag den 8. november 2019 kl. 1300 til kl. 1430 i et m√łde med sundhedsminister Magnus Heunicke. Ved m√łdet deltog ogs√• repr√¶sentanter fra flere andre foreninger og S√łren Brostr√łm, direkt√łr i Sundhedsstyrelsen.
Efter m√łdet fik Magnus Heunicke tilsendt det herunder gengivne positionspapir, som dannede grundlag for indl√¶ggende fra S√łren Laursen og Tina Thranesen.

* * *

LGBT komiteens positionspapir til

rundbordsm√łde med sundheds- og √¶ldreminister Magnus Heunicke
fredag den 8. november 2019 kl. 1300-1430
i Sundheds- og Ældreministeriet

Jf. invitationen af 3. oktober 2019 vil Magnus Heunicke gerne h√łre om vores synspunkter og de udfordringer (problemer), vi ser p√• sundhedsomr√•det.

 1. Revision af Sundhedsstyrelsens vejledning “Sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold. VEJ nr. 9658 af 16. august 2018‚ÄĚ
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206531
  Vejledningen blev udf√¶rdiget i 2014 og har i de forl√łbne fem √•r kun underg√•et nogle administrative √¶ndringer.
  Vejledningen var et stort fremskridt, men den er fortsat un√łdvendig restriktiv i forhold til transpersoners mulighed for at f√• r√•dgivning til afklaring af deres k√łnsidentitet og afhj√¶lpning af k√łnsligt ubehag gennem tilbud om behandling.
  Samtidig er den flere steder for upr√¶cis i forhold til sundhedsv√¶senet, idet den giver for store muligheder for fortolkning ‚Äď fortolkning, som gerne er til ugunst for transpersonerne.
  En revision af vejledningen vil kunne afhj√¶lpe de fleste af efterf√łlgende punkter.
 2. Nedre operation
  Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling p√• Rigshospitalet har i adskillige tilf√¶lde afvist transpersoner, der af det multidiciplin√¶re team var indstillet til nedre kirurgi som led i deres k√łnskorrigerende behandling.
  Klinikken er med under det multidiciplinære teams konference, hvor indstillingen laves.
  Klinikken har derfor kun kompetence at omg√łre en indstilling teamet, hvis forunders√łgelsen viser, at der er sundhedsm√¶ssige risici ved at foretage operationen.
  Det er LGBT komiteens opfattelse, at klinikken overtr√¶der sine bef√łjelser i forhold til afvisning af behandling.
 3. Topoperation
  Transpersoner i behandling, som af det multidiciplin√¶re team indstilles til topoperation sendes rutinem√¶ssigt til forunders√łgelse hos Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling p√• Rigshospitalet, uagtet at de har tilkendegivet, at de √łnsker operationen foretaget p√• et andet hospital/en anden klinik.
  Forunders√łgelsen b√łr derfor foretages p√• det hospital/den klinik, hvor selve operationen skal foreg√•.
  Det er spild af ressourcer, at der skal laves en forunders√łgelse p√• Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling, som samtidig f√•r en ‚ÄĚgatekeeper‚ÄĚ-funktion.
  Hvis transpersonen slipper gennem Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandlings ‚ÄĚgatekeeper‚ÄĚ-funktion skal der alligevel laves en forunders√łgelse p√• det hospital/den klinik, hvor operationen skal foreg√•.
 4. Uigennemsigtighed
  LGBT komiteen har forg√¶ves fors√łgt at f√• indsigt i antallet af behandlinger og afvisninger p√• Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling p√• Rigshospitalet. Det er LGBT komiteens opfattelse, at der b√łr v√¶re et indberetningskrav, som sikrer gennemsigtighed i behandlingstilbud til transpersoner.
 5. K√łnshormonbehandling
  Behandling af transpersoner med det modsatte k√łns k√łnshormoner m√• kun finde sted efter henvisning fra et af de to centre for k√łnsidentitet (i K√łbenhavn og i Aalborg) efter indstilling dertil af det multidiciplin√¶re team. K√łnshormonbehandlingen foreg√•r derefter henholdsvis p√• Gyn√¶kologisk Klinik ved Rigshospitalet og Gyn√¶kologisk ambulatorium ved Aalborg Universitetshospital.
  Når den enkeltes hormonbehandling efter nogen tid er konstateret stabil, kan vedligeholdelsesbehandlingen efter en konkret vurdering foregå på lokalt sygehus, i speciallægepraksis eller hos egen læge.
  Indtil ultimo 2012 foregik hovedparten af transpersoners k√łnshormonbehandling uden problemer hos privatpraktiserende gyn√¶kologer og endokrinologer j√¶vnt fordelt over hele landet til transpersonernes og gyn√¶kologernes fulde tilfredshed.
  Denne velfungerende ordning satte Sundhedsstyrelsen en stopper for ved deres skrivelse af 23. november 2012.
  https://www.transviden.dk/behandling-af-transseksuelle-praecisering-af-regler-fra-sundhedsstyrelsen-den-23-november-2012/
  https://www.transviden.dk/fortsat-hormonbehandling-til-transkoennede/
 6. Ventetider
  Bekendtg√łrelse om ret til sygehusbehandling m.v. BEK. nr. 657 af 28. april 2019 g√¶lder ikke k√łnsskifteoperation.
  https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209553
  Det g√łr, at transpersoner, som er indstillet til en behandling, m√• vente i √•revis p√• at f√• deres behandlinger, og at planlagte behandlinger igen og igen aflyses, hvorefter disse transpersoner igen kommer bagerst i k√łen.
  Det er især galt på Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling på Rigshospitalet.
  Da det er en bekendtg√łrelse, kan ministeren umiddelbart √¶ndre den, s√• ‚ÄĚk√łnsskifteoperationer‚ÄĚ ikke er undtaget fra ventetidsgarantien og fritvalgsordningen vedr√łrende behandlingssted.
 7. B√łrn og unge under 18 √•r
  1. Det er et problem, at Sexologisk Klinik har monopol i udredning og behandling af transk√łnnede b√łrn og unge under 18 √•r.
  2. Det er un√łdvendigt, at der er krav om psykiatrisk udredning af alle b√łrn og unge for at kunne f√• behandling (ogs√• for stop-hormoner som praktiserende l√¶ger udskriver til andre b√łrn). Psykiatrisk behandling b√łr kun foreg√•, hvis der er klare indikationer om, at det er n√łdvendigt.
  3. Vedligeholdelsesbehandling med stophormoner og det modsatte k√łns k√łnshormoner b√łr kunne ske p√• et hospital/hos en l√¶ge n√¶r deres bop√¶l.
  4. B√łrn og unge under 18 √•r b√łr ikke tvinges til, at alle deres behandlinger skal foreg√• i K√łbenhavn. Det kr√¶ver meget frav√¶r fra deres skole/uddannelse og er en psykisk belastning.
 8. Overordnet og samlet vedr transpersoner
  Sundhedsfaglig behandling af transpersoner b√łr decentraliseres.
  De enkelte elementer af behandlingen adskiller sig ikke væsentligt fra andre behandlinger i sundhedsvæsenet.
  Transpersoner, der √łnsker behandling, er for de flestes vedkommende afklarede om deres √łnsker.
  Sundhedsstyrelsens vejledning “Sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold” blev lavet for fem √•r siden og har kun underg√•et nogle administrative √¶ndringer i de forl√łbne √•r. Den er grundl√¶ggende for√¶ldet.
  Erfaringerne gennem de sidste fem år sammenholdt med tidligere års erfaringer viser tydeligt, at det nuværende stive system med to centre og de multidiciplinære team ikke fungerer tilfredsstillende. De er langsommelige, bureaukratiske og alt for dyre i drift.

  Enhver form for sundhedsfaglig behandling af transpersoner b√łr kunne ske efter henvisning fra en alment praktiserende l√¶ge.

  K√łnshormonbehandling af transpersoner b√łr igen som indtil ultimo 2012 kunne ske hos en gyn√¶kolog/endokrinolog ‚Äď enten hos en offentlig klinik eller hos en privatpraktiserende.

  √ėvre kirurgi ‚Äď fjernelse af bryster og/eller inds√¶ttelse af brystimplantater ‚Äď b√łr kunne ske hos de hospitaler og klinikker, som har erfaring med brystkirurgi.

  Nedre kirurgi ‚Äď kirurgisk √¶ndring af k√łnsorganerne ‚Äď for mand til kvinde i form af fjernelse at penis og pung og tildannelse af en skede og for kvinde til mand ved tildannelse af en penis og pung foreg√•r i dag kun p√• Klinik for Plastikkirurgi og Brands√•rsbehandling p√• Rigshospitalet.
  Det m√• af alle erkendes, at de ikke har den n√łdvendige rutine til at udf√łre disse operationer ‚Äď is√¶r ikke tildannelse af penis og pung p√• transm√¶nd ‚Äď eller den n√łdvendige kapacitet med √•relange ventetider og ofte med gentagne reoperationer til f√łlge.
  Nedre kirurgi b√łr efter denne enkelte transpersons eget valg tilbydes foretaget p√• et anerkendt udenlandsk hospital med stor erfaring.

 9. Sundhedsloven
  Efter sundhedslovens § 15, stk. 3 må kastration af personer under 18 år må ikke tillades.
  Med indf√łrelsen af juridisk k√łnsskifte i 2014 blev sundhedsloven √¶ndret.
  F√łr dette var det if√łlge samme stk. 3 muligt for personer under 21 √•r at f√• tilladelse til kastration hvis ganske s√¶rlige grunde taler derfor.
  Det, at bestemmelsen blev √¶ndret til sin nuv√¶rende ordlyd betyder, at unge transpersoner, som har v√¶ret i behandling p√• grund af deres transk√łnnethed ‚Äď herunder i behandling med det modsatte k√łns k√łnshormoner ‚Äď ikke har mulighed for at f√• foretaget deres nedre operation f√łr de er fyldt 18 √•r.
  Det b√łr v√¶re muligt for unge under 18 √•r at f√• deres nedre operation et √•r efter, at de er p√•begyndt behandling med det modsatte k√łns k√łnshormoner. Det har ogs√• stor betydning for deres seksualliv.
 10. Implementering af IDC-11 i SKS
  LGBT komiteen har med tilfredshed modtaget sundhedsministerens svar om, at det fortsat skal afspejles, at der skal skelnes mellem seksualitet og k√łnsidentitet, og at han derfor vil s√łrge for, at der bliver taget h√łjde for det som led i arbejdet med implementeringen af IDC-11 i Sundhedsv√¶snets Klassifikations System.
  http://komiteen.dk/?p=658
 11. Bloddonation
  Reglerne for bloddonation skal √¶ndres, s√• udelukkelse fra donorkorpset ikke sker p√• grundlag af seksuel orientering, men p√• grundlag af risikoadf√¶rd. Der er p.t. en revision af bekendtg√łrelsen i h√łring.
 12. Assisteret reproduktion
  Da man reviderede lov om assisteret reproduktion i folketingssamlingen 2013-14, √łnskede man sprogligt at v√¶re inkluderende i forhold til transpersoner. Det er dog sket p√• en uhensigtsm√¶ssig m√•de, da en transmand med en livmoder netop identificerer sig som mand, og derfor ogs√• b√łr anses som far. Lov om assisteret reproduktion handler om, hvad man m√• og ikke m√• i forhold til h√•ndtering af v√¶v og k√łnsceller. S√•danne bestemmelser b√łr formuleres p√• basis af fysiologi, genetik osv. og ikke ud fra en vilk√•rlig definition af en mand og en kvinde.

  Det er i dag forbudt for en kvinde at donere √¶g til sin kvindelige partner med mindre, der er medicinsk indikation ‚Äď dvs., hvis partneren ikke kan blive gravid med sine egne √¶g. Begrundelsen herfor er en √łget risiko for svangerskabsforgiftning ved √¶gdonation frem for ved anvendelse af egne √¶g. Men √¶gdonation √©r tilladt i Danmark, s√• LGBT komiteen finder ikke, der er proportionalitet i forbuddet.

  Derfor: Tilret lov om assisteret reproduktion, 1) s√• der ikke refereres til k√łn ‚Äď kvinde og mand ‚Äď men til biologiske/fysiologiske roller, fx den gravide og det mandlige og det kvindelige genetiske ophav, og 2) s√• en kvinde generelt kan donere √¶g til sin kvindelige partner.

 13. Almen praksis
  I Sundhedsstyrelsens nylige rapport Danske LGBT-personers m√łde med almen praksis ‚Äď udfordringer og muligheder opstilles en r√¶kke anbefalinger (pp. 94-98). De 24 forslag og anbefalinger er grupperet under overskrifterne 1) Barrierer som f√łlge af den sundhedsprofessionelles antagelser, normer og holdninger. 2) Barrierer som f√łlge af den sundhedsprofessionelles sprogbrug. 3) Barrierer som f√łlge af den sundhedsprofessionelles manglende viden og uddannelse. 4) Barrierer som f√łlge af heteroseksuelt orienterede oplysningsmaterialer, vejledninger og journaler. 5) Barrierer som f√łlge af, at patienten ikke oplyser at v√¶re LGBT-person.
  LGBT komiteen finder det afg√łrende vigtigt, at der f√łlges op p√• disse forslag og anbefalinger, og at et s√•dant arbejde involverer akt√łrer fra LGBTI-milj√łet.
  https://www.sst.dk/da/Nyheder/2019/Udfordringer-og-muligheder-i-LGBTI-personers-moede-med-almen-praksis
 14. Oversygelighed og mistrivsel
  Rapporten om almen praksis n√¶vnt i forrige punkt indeholder en gennemgang af unders√łgelser vedr. LGBTI-personers sundhed og trivsel, herunder den nye, meget omfattende SEXUS-Sunders√łgelse. Der tegner sig et markant billede af oversygelighed og mistrivsel i LGBTI-segmentet. Dette billede bekr√¶ftes i hver unders√łgelse og med st√łrre og st√łrre evidens. LGBT komiteen finder det afg√łrende vigtigt, at der skabes initiativer for at im√łdeg√• denne sundhedskatastrofe. Det er ikke tilstr√¶kkeligt at m√•le p√• d√•rligdommene, der skal findes l√łsninger.
 15. Yderligere
  Det skal bemærkes, at der er mange andre områder under andre ministerier, som også trænger til at blive forenklet og forbedret, herunder nogle, der spiller sammen med forhold på sundhedsområdet, fx familieretten.

LGBT komiteen

S√łren Laursen Tina Thranesen

* * *
Positionspapiret i pdf-format hos LGBT komiteen.