Perspektiv- og handlingsplan 2021

Vist 88 gange.

Perspektiv- og handlingsplan 2021
Perspektiv- og handlingsplan 2021

Titel Perspektiv- og handlingsplan 2021
Udfærdiget
og udgivet af
Minister for ligestilling
Sprog Dansk
Udgivet 25. februar 2021
Antal sider 28
ISBN-13 87-91892-40-6
ISBN
elektronisk
87-91892-41-4

Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2021 blev offentliggjort og afgivet af ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) til Ligestillingsudvalget den 25. februar 2021 – Bilag 50. Samling 2020-21.

Perspektiv- og handlingsplan 2021 har på siderne 21 til 23 et særskilt kapitel om LGBTI-personer og på siderne 25 og 27 et kapitel om ligestilling og rettigheder globalt Рinklusiv om LGBTI-personer.

Herunder gengives indholdsfortegnelsen og kapitlet om LGBTI-personer

* * *
Indhold
05 Forord
07 Baggrund og vision for ligestillingsindsatsen i Danmark
09 Lige muligheder i uddannelse, arbejde og familien
15 Frihed og lige rettigheder for alle
21 Tryghed, trivsel og lige muligheder for LBGTI-personer
25 Ligestilling og rettigheder globalt
27 Status på initiativerne fra Perspektiv og handlingsplan 2020

Tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer
Danmark klarer sig sammenlignet med andre lande godt, n√•r det kommer til rettigheder, tryghed og trivsel for lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede (LGBTI-personer). Men der er stadig rum til forbedring. Der skal v√¶re plads til alle i det danske samfund. Og alle mennesker skal m√łdes ligev√¶rdigt og med respekt.

Styrke rettigheder
Alle mennesker har ret til beskyttelse mod diskrimination og ret til respekt for privatliv og familieliv. Selvom Danmark er blandt de europ√¶iske lande, som rangerer h√łjest, n√•r det kommer til LGBTI-personers retsstilling, s√• er vi ikke i m√•l.

Næsten hver tredje danske LGBTI[1]-person har det seneste år oplevet at blive diskrimineret eller chikaneret.
Og alt for mange uds√¶ttes hvert √•r for vold, som efter offerets opfattelse er motiveret af, at de er homoseksuelle eller transk√łnnede. Transk√łnnede er en s√¶rlig udsat gruppe, og et flertal af transpersoner har oplevet diskrimination p√• grund af deres k√łnsidentitet.

Det skal v√¶re tydeligt for alle, at det er forbudt at forskelsbehandle homo- og biseksuelle, trans- og interk√łnnede ‚Äď uanset om det er p√• arbejdspladsen eller i samfundet i √łvrigt. Regeringen vil styrke lovgivningen, s√• det er helt klart, at der i Danmark skal v√¶re plads til forskellighed.

√ėge trivsel og lige muligheder
Alle har ret til at udfolde sig og tage del i samfundet.
Frygt for homo- og transfobi kan v√¶re en barriere for, at homo- og biseksuelle, trans- og interk√łnnede kan leve et frit og trygt liv.

Halvdelen af LGBT-personer undg√•r at holde deres partner i h√•nden p√• en g√•tur, og hver fjerde undg√•r at fort√¶lle kolleger om deres partners k√łn. Hver fjerde LGBT-person har kl√¶dt sig anderledes offentligt, end de havde lyst til, og hver anden homo- og biseksuelle har oplevet det som ubehageligt at opholde sig i et omkl√¶dningsrum i forbindelse med idr√¶t p√• grund af deres seksuelle orientering. For transpersoner er det 8 ud af 10.

Ensomhed er langt mere udbredt blandt LGBT-personer end i befolkningen generelt, og op mod hver anden f√łler sig ekskluderet fra det sociale f√¶llesskab, n√•r de dyrker sport. Alle skal kunne g√• p√• arbejde, i skole, p√• gaden eller til idr√¶t uden at v√¶re bange eller n√łdt til at skjule, hvem de er.

Der er behov for at forts√¶tte arbejdet med at skabe fordomsfrie, √•bne og inkluderende milj√łer b√•de p√• arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og i idr√¶tsforeninger, s√• alle m√łdes som ligev√¶rdige og behandles med respekt.

Fakta

Justitsministeriets Forskningskontor (2020) Udsathed for vold og andre former for kriminalitet ‚Äď Offerunders√łgelserne 2005-2019, Als Research (2020) Udfordringer og stigma i forhold til at have en LGBTI-identiet i Danmark, Frisch, Moseholm, Andersson, Andersen og Graugaard (2019) Sex i Danmark. N√łgletal fra Projekt SEXUS 2017-2018, FRA (2020) Second Lesbian women, Gay men, Bisexual women & men, Trans people and Intersex people survey.

Fakta
  • 24 pct. af LGBT-personer er ikke √•bne om deres seksualitet over for deres leder/chef, mens det over for kolleger g√¶lder for 27 pct.
  • 49 pct. LGBT-personer har inden for det seneste √•r undladt at holde deres partner i h√•nden offentligt, og 53 pct. har undladt at kramme, k√¶rtegne eller kysse deres partner offentligt.
  • Ensomhed er 5-6 gange mere udbredt blandt LGBT-personer (28 pct.) end blandt befolkningen generelt.
  • Halvdelen af adspurgte homo- og biseksuelle har oplevet det som ubehageligt at opholde sig i et omkl√¶dningsrum i forbindelse med idr√¶t p√• grund af deres seksuelle orientering. For transpersoner er det 83 pct.
  • 47 pct. af adspurgte LBGTI+-personer f√łler sig i nogen grad, i mindre grad eller slet ikke inkluderet i det sociale f√¶llesskab, n√•r de dyrker sport.

Als Research (2020) Udfordringer og stigma i forhold til at have en LGBTI-identiet i Danmark, Analyse og tal (2020) Udfordringer & barrierer blandt LBGTI+-personer i idrætsforeninger.

C A S E S
Sabaahs Forældrenetværk
Sabaah er en interesseorganisation og social forening for minoritetsetniske LGBT+-personer. Sabaah tilbyder ikke kun r√•dgivning, viden og netv√¶rk til de minoritetsetniske LGBT+-personer; det tilbydes ogs√• til deres for√¶ldre gennem For√¶ldrenetv√¶rk. I netv√¶rket kan for√¶ldrene snakke med andre for√¶ldre i samme situation. Det er Sabaahs erfaring, at minoritetsetniske for√¶ldre til LGBT+-personer f√łler, at de st√•r alene og uden nogen at spejle sig i.

I N I T I A T I V E R
Styrket lovgivning mod forskelsbehandling og hadforbrydelser: Ligestillingsministeren frems√¶tter i 2021 et lovforslag, som skal styrke beskyttelsen af LGBTI-personer mod hadforbrydelser og hadefulde ytringer samt forskelsbehandling b√•de inden for og uden for arbejdsmarkedet, herunder udvide klageadgangen til Ligebehandlingsn√¶vnet og dermed mulighed for godtg√łrelse.

Initiativer til styrkelse af indsatsen mod hadforbrydelser: Justitsministeriet iv√¶rks√¶tter initiativer, der skal sikre bedre oplysning om hadforbrydelser, efteruddannelse til politiet og bedre h√•ndtering af ofre for hadforbrydelser i forbindelse med anmeldelsessituationen. Derudover skal det sikres, at anklagere, der besk√¶ftiger sig med hadforbrydelser, f√•r mere viden om emnet. Initiativerne er udarbejdet p√• baggrund af dr√łftelser med en r√¶kke relevante organisationer.

Lovforslag om √¶ndring af juridisk k√łn og LGBTI-personers for√¶ldreskab: Regeringen forventer at frems√¶tte lovforslag om transk√łnnede b√łrn og unges mulighed for at √¶ndre juridisk k√łn samt at afskaffe refleksionsperioden ved √¶ndring af juridisk k√łn for personer over 18 √•r. Derudover forventes fremsat lovforslag om forbedringer af LGBTI-personers rettigheder p√• det familieretlige omr√•de, herunder at transk√łnnede personer kan blive for√¶ldre i overensstemmelse med deres juridiske k√łn, og at det bliver lettere at √¶ndre fornavn, s√• det stemmer overens med ens k√łnsidentitet.

Sidst √¶ndres pasbekendtg√łrelsen, s√• anvendelse af k√łnsbetegnelsen X i passet ogs√• omfatter interk√łnnede og personer, der ikke fast identificerer sig som v√¶rende mand eller kvinde, samt personer under 18 √•r.

Styrket indsats for dobbeltminoriteter: Med finansloven for 2021 afsættes 5 mio. kr. årligt i 2021-2024 til oprettelse af et nyt krisecenter til LGBTI-personer med en etnisk minoritetsbaggrund med en specialiseret rådgivnings- og vejledningsindsats baseret på viden om særlige problemstillinger for målgruppen.

L√łft af LGBT+ Danmark: Med finansloven for 2021 afs√¶ttes 2,5 mio. kr. til LGBT+ Danmark, s√• deres tilbud kan n√• en st√łrre gruppe, herunder s√¶rligt unge, og bidrage til bedre trivsel for LGBTI+-personer i Danmark.

Kampagne om √•benhed og inklusion af LGBTI-personer p√• arbejdsmarkedet: I samarbejde mellem ligestillingsministeren, arbejdsmarkedsorganisationer, virksomheder og LGBTI-organisationer gennemf√łres i 2021 en kampagne, der skal nedbryde tabuer og √łge √•benhed og inklusion p√• arbejdsmarkedet.

Kampagnen bliver rettet mod ledere, HR-afdelinger og medarbejderrepr√¶sentanter og vil have fokus p√• at udbrede fakta, succesfulde praksisser og konkrete v√¶rkt√łjer.

Unders√łgelse af omvendelsesterapi: Der gennemf√łres i 2021 en unders√łgelse af omvendelsesterapi i Danmark. Unders√łgelsen skal blandt andet belyse, hvad der forst√•s ved omvendelsesterapi, hvordan det eventuelt gennemf√łres samt om muligt give en pejling af omfang.

Mere viden om LGBTI-personers levevilk√•r og trivsel: VIVE igangs√¶tter i 2021 dels en unders√łgelse af LGBT-personers trivsel, sundhed og levevilk√•r, som forventes offentliggjort primo 2022, dels en unders√łgelse om levevilk√•r, behov og udfordringer blandt interk√łnnede. I nordisk regi gennemf√łres en unders√łgelse af de mest lovende indsatser i de nordiske lande til forbedring af unge LGBTI-personers trivsel.

Endelig igangs√¶ttes et arbejde med at afd√¶kke om LGBT-personer, der uds√¶ttes for partnervold, har s√¶rlige behov for hj√¶lp og st√łtte.

Forbedring af LGBTI-personers forhold i idrætsforeninger: Kulturministeriet igangsætter i 2021 en række initiativer, som skal forbedre LGBTI-personers trivsel, tryghed og lige muligheder i de danske idrætsforeninger og samtidig bekæmpe homo- og transfobi. Initiativerne bygger på konklusionerne fra en arbejdsgruppe på området og en rapport fra 2020 om homo- og transfobi i idrætsforeninger.

Inspirations- og vejledningsmateriale om LGBTI-elever til grundskoler og ungdomsuddannelser: B√łrne- og Undervisningsministeriet udarbejder inspirations- og vejledningsmateriale til skoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner om, hvilke udfordringer fx unge homoseksuelle, transk√łnnede eller b√łrn og unge af homoseksuelle for√¶ldre kan m√łde.
Materialet s√¶tter ogs√• fokus p√•, hvordan ledelse, l√¶rere og p√¶dagogisk personale kan underst√łtte LGBTI-elevers trivsel og fremme √•benhed og forst√•else blandt klassekammerater.
Materialet forventes offentliggjort i f√łrste halv√•r 2021.

Evaluering af reglerne om dobbeltdonation: I 2021 evalueres reglerne om dobbeltdonation. Den 1. januar 2018 blev det muligt for par og enlige kvinder at modtage behandling med assisteret reproduktion med både donoræg og -sæd, hvis der foreligger en sundhedsfaglig begrundelse herfor. Ordningen evalueres med henblik på at belyse, om ordningen i tilstrækkeligt omfang giver enlige kvinder og par god mulighed for behandling.

Etablering af videnscenter p√• transomr√•det: Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med videnscenterets bestyrelse i 2021 udm√łnte midler og igangs√¶tte forskning i sundhedsfaglig hj√¶lp vedr√łrende k√łnsidentitet samt et projekt om vidensafd√¶kning p√• omr√•det.

R√•dgivning for transk√łnnede b√łrn og voksne: I 2021 udm√łnter Sundhedsstyrelsen midler til to projekter, som skal s√¶tte fokus p√• r√•dgivning til transpersoner. Det ene projekt varetages af Forening for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn (FSTB) og har til form√•l at udvikle materiale, der informerer og r√•dgiver for√¶ldre, p√•r√łrende, p√¶dagogisk personale og andre omsorgspersoner, s√• de bliver i stand til at st√łtte, forst√• og vejlede b√łrn og unge i forhold til k√łnsidentitet. Det andet projekt varetages af Huset for Krop, K√łn og Seksualitet og er et r√•dgivningstilbud, der yder psykosocial st√łtte til transpersoner.

Styrket sundhedsindsats i almen praksis målrettet LGBTI-personer: Sundhedsstyrelsen igangsætter i 2021 en informationsindsats rettet mod henholdsvis praktiserende læger og praksispersonale samt LGBTI-personer. Konkret laves en informationsindsats målrettet personer med LGBTI-baggrund i samarbejde med LGBT+ Danmark og en informationsindsats rettet mod almen praksis samt en workshop på kommende Lægedage.

Informationsmateriale til pleje- og aktivitetspersonale p√• √¶ldreomr√•det vedr√łrende √¶ldre LGBTI-personer: Sundhedsstyrelsen f√¶rdigg√łr i 2021 arbejdet med informationsmateriale til personale i √¶ldreplejen om √¶ldre LGBTI-personer.
Materialet skal oplyse om og fremme synligg√łrelse af √¶ldre LGBTI-personer samt give let tilg√¶ngelig information til personale om eventuelt s√¶rlige behov og mulige udfordringer, som √¶ldre LGBTI-personer kan opleve i m√łdet med √¶ldreplejen.

Note
  1. [Retur] N√•r der henvises til unders√łgelser, skrives enten LGBTI-personer eller LGBT-personer afh√¶ngigt af, om den p√•g√¶ldende unders√łgelse omfatter interk√łn.

* * *