Spgsm. 297 af 11. april 2023 om ministeren vil oversende sit talepapir fra samr√•det 11. april 2023 om b√łrns udredning og behandling for k√łnsdysfori. Svar 14. april 2023.

Vist 10 gange.
Sundhedsudvalget stillede den 11. april 2023 sp√łrgsm√•l nr. 297 – Alm. del. Samling: 2022-23 (2. samling) – om ministeren vil oversende sit talepapir fra samr√•det 11. april 2023 om b√łrns udredning og behandling for k√łnsdysfori til indenrigs- og sundhedsminister Sophie L√łhde (V), der svarede den 14. april 2023.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren oversende sit talepapir fra samr√•det 11/4-23 om b√łrns udredning og behandling for k√łnsdysfori.

* * *
Svar
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
11. april 2023.

[Samr√•dssp√łrgsm√•lene er stillet efter √łnske fra Mette Thiesen (DF):

Samr√•dssp√łrgsm√•l F
‚ÄĚVil ministeren redeg√łre for udviklingen i henvisningen af b√łrn til udredning og behandling for k√łnsdysfori ‚Äď ogs√• kendt som k√łnsubehag?‚ÄĚ

Samr√•dssp√łrgsm√•l G
‚ÄĚHvad mener ministeren om brugen af kirurgi og hormonbehandling til b√łrn med k√łnsdysfori, i lyset af at Region Hovedstadens psykiatri har peget p√•, at ‚ÄĚDe fleste (ca. 75 %) med k√łnsubehag i barndommen finder deres egen m√•de, at leve i overensstemmelse med deres tildelte k√łn“? Der henvises til pjecen ‚ÄĚInformation om K√łnsubehag, Transk√łnnethed og K√łnsidentitet hos b√łrn og unge¬ę fra Region Hovedstadens psykiatri‚ÄĚ

Samr√•dssp√łrgsm√•l H
‚ÄĚHvad mener ministeren om, at den svenske pendant til anbefaler tilbageholdenhed, n√•r det kommer til hormonbehandling af unge under 18 med k√łnsdysfori? Der henvises til en pressemeddelelse om opdaterede svenske anbefaleringer for hormonbehandling ved k√łnsdysfori hos unge fra den 22. februar 2022.‚ÄĚ

Samr√•dssp√łrgsm√•l I
‚ÄĚHvad mener ministeren om, at man i Storbritannien har stoppet brugen af stophormoner for unge under 16 √•r, fordi de ikke forst√•r konsekvenserne af at stoppe deres k√łnsudvikling? Der henvises til artiklen ¬ĽBriterne tr√¶der p√• bremsen med hormoner til transk√łnnede¬ę Fra Kristeligt Dagblad den 7. december 2020.‚ÄĚ

Samr√•dssp√łrgsm√•l J
‚ÄĚVil ministeren arbejde for at f√• stoppet brugen af kirurgi og hormonbehandling til b√łrn med k√łnsdysfori?‚ÄĚ]

***

[Indledning]
Jeg er kaldt i samr√•d i dag for at svare p√• min holdning til behandling af b√łrn med k√łnsdysfori ‚Äď det vil sige b√łrn med k√łnsligt ubehag.
Som det f√łrste vil jeg gerne tydeligg√łre, at der aldrig er nogen b√łrn, som er blevet tilbudt kirurgi.
I den gældende vejledning for området fremgår det, at der i helt særlige tilfælde kan tilbydes henvisning til brystkirurgi.
Dette sj√¶ldne tilf√¶lde har dog aldrig v√¶ret fundet. Blot for at tydeligg√łre det fra start af, at der ikke er nogen b√łrn eller unge, der er blevet tilbudt kirurgi.

Der er ingen tvivl om, at hormonbehandling til b√łrn med k√łnsidentitetsforhold er et omdiskuteret ‚Äď og sv√¶rt ‚Äď emne.
Et emne, som der er mange forskellige holdninger til, men en ting h√•ber og tror jeg, at vi allesammen er enige om ‚Äď nemlig at vi gerne vil b√łrnene det bedste.
Der er tale om b√łrn, som har det rigtig sv√¶rt. Det er vigtigt, at disse b√łrn tages alvorligt. Og f√•r den hj√¶lp, de har brug for.
Og lad mig allerede nu svare p√• sp√łrgerens sidste sp√łrgsm√•l:
Behandling p√• omr√•det m√• og skal bygge, set med regeringens √łjne, p√• en faglig vurdering og et fagligt velfunderet grundlag.
I Sundhedsstyrelsens vejledning fremgår det, at tilbud om behandling skal bero på en konkret lægefaglig vurdering af hvert enkelt barn.

***

[Udvikling i henvisning til udredning og behandling]
Siden behandlingstilbuddet til b√łrn og unge startede i 2016, er der sket en stigning i antallet af henviste b√łrn og unge.
I 2016 blev 97 b√łrn og unge henvist til udredning for k√łnsidentitetsforhold hos Sexologisk Klinik.
Samme √•r blev 14 b√łrn og unge henvist videre til hormonbehandling hos V√¶kst og Reproduktion.
I 2021 blev 295 b√łrn og unge henvist til udredning, mens 70 b√łrn og unge samme √•r blev henvist videre til hormonbehandling.
I 2022 er tallene, at der blev henvist 352 b√łrn og unge til udredning, hvoraf kun 22 b√łrn og unge var henvist til hormonbehandling.
I 2019 og 2020 var andelen af b√łrn, der blev henvist fra udredning til behandling cirka en tredjedel.
I 2021 var andelen faldet til cirka en femtedel. Og i 2022 var det kun 6 procent.

***

[Pjece fra Region Hovedstadens psykiatri]
Dette leder mig videre til den omtale pjece fra Region Hovedstadens psykiatri.
I pjecen fremg√•r det, at de fleste med k√łnsubehag i barndommen finder deres egen m√•de at leve i overensstemmelse med deres f√łdselstildelte k√łn.
Jeg synes, at det er positivt, at de fleste b√łrn med k√łnsidentitetsforhold finder en m√•de at leve med det p√•.
Men nogle b√łrn og unge vurderes af l√¶ger til at have det s√• d√•rligt, at de har brug for sundhedsfaglig hj√¶lp.

***

[Det danske behandlingstilbud]
I Danmark er udredning og behandling af b√łrn og unge med k√łnsidentitetsforhold reguleret i Sundhedsstyrelsens Specialeplan.
Rigshospitalet er det eneste sygehus, som er godkendt til at varetage udredning og behandling af b√łrn og unge, da det kr√¶ver helt s√¶rlig ekspertise i et fast multidisciplin√¶rt teamsamarbejde.
Ved godkendelsen af de h√łjt specialiserede funktioner p√• Rigshospitalet medf√łlger en forpligtelse til l√łbende at lave forskning p√• omr√•det.
F√łr en behandling kan iv√¶rks√¶ttes, skal der foreligge en klar sundhedsfaglig vurdering af det k√łnslige ubehag og hermed indikation for et sundhedsfagligt tilbud.
Dette sammenholdt med eventuelle sundhedsfaglige forbehold og kontraindikationer til behandlingen.
Der bliver altså foretaget en grundig, faglig vurdering af hvert enkelt barn med henblik på at vurdere, om det er relevant og sundhedsfagligt forsvarligt at tilbyde barnet behandling

Og herunder finde det rigtige behandlingstilbud.

[Ny tilgang i Sverige og Storbritannien]
Jeg bliver spurgt om min holdning til, at Sverige nu anbefaler tilbageholdenhed i forhold til hormonbehandling.
Og at Storbritannien skulle have stoppet brugen af stophormoner for unge under 16 år.
M√• jeg starte med at sige, at England ‚Äď s√• vidt jeg ved fra den danske ambassade i Storbritannien ‚Äď fortsat tilbyder hormonbehandling til b√łrn under 16 √•r, nu bare inden for forskningsm√¶ssige rammer.
Region Hovedstaden har oplyst, at de på baggrund af egne erfaringer og den opdaterede retningslinje fra Sverige, er blevet mere tilbageholdende med at tilbyde hormonbehandling end tidligere.
Tilbageholdenheden kommer s√¶rligt til udtryk ved unge med k√łnsligt ubehag opst√•et i forbindelse med puberteten ‚Äď hvilket ogs√• er tilgangen i Sverige.
Jeg finder det positivt, at der reageres p√• forskning og erfaringer, b√•de egne og udenlandske, og at erfaringerne f√łrer til justeringer.
I Danmark har man fra begyndelsen valgt at samle al behandling for at sikre h√łjeste kvalitet og vidensopbygning.
Det g√łr Sverige nu ogs√•.
Når det er sagt, kan der være forskelligheder mellem landene. Man kan derfor ikke uden videre ligestille landene på området.

[Vigtigt med forskning og samarbejde på området]
Jeg synes naturligvis, at det er vigtigt, at de faglige retningslinjer p√• omr√•det l√łbende revurderes, s√• vi fortsat sikrer den bedst mulige hj√¶lp til b√łrnene.
For l√łbende at sikre den bedst mulige hj√¶lp har Region Hovedstaden igangv√¶rende forskning om b√łrn og unge.
Region Hovedstaden indsamler blandt andet demografiske, psykologiske, psykiatriske og somatiske data samt patientrapporterede livskvalitetsdata.
Region Hovedstaden samarbejder også med andre lande og udveksler erfaringer om behandling.
Blandt andet afholdes der 1-2 √•rlige m√łder med svenske, norske og finske klinikere p√• omr√•det.
S√• udviklingen i andre lande f√łlges alts√• ogs√•.
Derudover er Sundhedsstyrelsen i gang med en revision af vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold.
I arbejdet vil der v√¶re fokus p√• behandlingstilbuddet til b√łrn og unge. Det er forventningen, at arbejdet vil v√¶re f√¶rdig i slutningen af 2023.

[Afrunding]
Som afrunding vil jeg gerne gentage vigtigheden af, at transk√łnnede b√łrn med k√łnsligt ubehag f√•r den rette hj√¶lp.
Om den rette hjælp indebærer sundhedsfaglig hjælp, vil jeg lade være op til lægerne at vurdere.
Der er forsat behov for en meget grundig udredning af hvert enkelt barn.
Behandlingstilbuddet til b√łrn og unge er stadig relativt nyt.
Det er derfor ogs√• meget vigtigt, at udviklingen p√• omr√•det fortsat f√łlges l√łbende, s√• behandlingstilbuddet kan tilpasses efter nyeste viden p√• omr√•det.

Tak for ordet.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.