Skr. fra transorganisationer den 16. maj 2017 om processen for udarbejdelse af en vejledning for behandling af transk√łnnede. Ministersvar 13. juni 2017.

Vist 193 gange.
Transpolitisk Forum, Amnesty International, Copenhagen Pride, FSTB ‚Äď Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn, LGBT+ Ungdom og LGBT Danmark har dateret den 16. maj 2017 sendt en skrivelse til sundhedsministeren og partiernes sundhedsordf√łrere med en appel om politisk indgriben i forhold til proces og indhold af Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling.
Skrivelsen registreret hos Sundheds- og Ældreudvalget som bilag 370 РAlm. del 2016-17.
Skrivelsen registreret hos Ligestillingsudvalget (LIU) som bilag 94 – Alm. del Samling: 2016-17.
Sundhedsminister, Ellen Trane N√łrby (V) svarede den 13. juni 2017 p√• skrivelsen.

Skrivelsen
Ministersvaret

* * *
[Indhold] Skrivelsen

Tirsdag den 16. maj 2017
K√¶re Sundhedsminister og Sundhedsordf√łrere

Appel om politisk indgriben i forhold til proces og indhold af Sundhedsstyrelsens vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling.

I, beretning afgivet af Sundheds- og √Üldreudvalget den 26. maj 2016, anf√łrer udvalget:
‚ÄĚEt enigt udvalg konstaterer med stor tilfredshed, at problemstillingen vedr√łrende behandling af transk√łnnede, der l√¶nge har optaget udvalget, nu endelig ser ud til at finde sin l√łsning.

En persons k√łnsidentitet er ikke i sig selv en medicinsk eller psykiatrisk tilstand og skal ikke behandles, helbredes eller undertrykkes. Udvalget konstaterer med tilfredshed, at diagnosekoderne vedr√łrende transk√łnnethed nu vil blive flyttet til et andet eller et nyt kapitel, hvor diagnosen ikke opfattes som en sygdom, lidelse eller seksuel tilstand.

Det betyder, at et samlet udvalg st√łtter, at det, forslagsstillerne √łnskede gennemf√łrt med beslutningsforslaget, nu bliver til virkelighed og s√¶ttes i kraft inden for de n√¶ste 7 m√•neder. S√•fremt kode√¶ndringerne mod forventning ikke vedtages i WHO til oktober, har ministeren givet tilsagn om, at Danmark vil etablere en s√¶rskilt national l√łsning for diagnosekoderne pr. 1. januar 2017, hvormed Danmark, som √łnsket af udvalget, vil g√• forrest p√• dette omr√•de. P√• den baggrund er det ogs√• udvalgets forventning, at man som transk√łnnet i Danmark skal opleve et hensynsfuldt udredningsforl√łb og tilbydes en v√¶rdig og afklarende indsats i forbindelse med et eventuelt k√łnsskifte.‚ÄĚ

Ændringen af koderne har stor betydning for mange transpersoner, som ikke finder de nye koder stigmatiserende.

Vi vil gerne takke Sundheds- og Ældreudvalget samt Sundheds- og Ældreministeren for jeres indsats.
Samtidig vil vi rose Sundhedsdatastyrelsen for at f√łlge vores folkevalgtes √łnsker, som respekterer b√•de beretningen og ministerens udtalelser.

P√• baggrund af nedenn√¶vnte beskrivelse samt vedh√¶ftede indsigelser til Sundhedsstyrelsens vejledningsudkast, er det derfor vores √łnske at der fra politisk side gribes ind nu for at sikre at s√•vel arbejdsproces som vejledningsindhold reelt afspejler LGBTI-rettigheder samt konkret og faktuel ny viden s√•ledes at vi her i Danmark som minimum lever op til dette, hvilket for nuv√¶rende IKKE er tilf√¶ldet.

Processen for udarbejdelse af Sundhedsstyrelsens nye vejledning for behandling af transk√łnnede.
Sundhedsstyrelsen indkaldte organisationer (undtaget FSTB ‚Äď Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn) til to timers m√łde tirsdag den 21. marts 2017 om den ny vejledning.

Sundhedsstyrelsen afholdt tirsdag den 28. marts 2017 en offentlig konference (p√• engelsk) ‚ÄĚGENDER IDENTITY AND HEALTH CARE‚ÄĚ. Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning, blev hverken offentliggjort eller blev pr√¶senteret p√• denne konference.

Sundhedsstyrelsen indkaldte organisationer samt fagpersoner til to timers m√łde tirsdag den 2. maj 2017.
Forinden afholdelse af m√łdet havde transorganisationerne indgivet vedlagte kommentarer til Sundhedsstyrelsens arbejdsudkast til vejledning.

Dagsorden til m√łdet blev udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og udsendt dagen f√łr m√łdeafholdelse.
Vedhæftet var Sundhedsstyrelsens arbejdsudkast, som var uforandret og dateret den 6. marts 2017.

Vi oplystes p√• m√łdet om at vores kommentarer er blevet l√¶st og at vejledningen vil komme i h√łring om ca. 14 dage. Ligeledes fastholdes det fra Sundhedsstyrelsens side, at behandling p√• b√łrneomr√•det vil indg√• i denne vejledning.

Sundhedsstyrelsen har flere gange i 2016 tilkendegivet, at revisionen af behandling af transk√łnnede b√łrn og unge skulle v√¶re en separat proces, nu har styrelsen imidlertid valgt at inddrage b√łrn og unge i revisionen. FSTB ‚Äď Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrn er f√łrst blevet inddraget i revision af vejledningen i april 2017 og har derfor ikke haft mulighed for at bidrage n√¶vnev√¶rdigt med deres erfaringer.

Region Hovedstaden udgiver en rapport om behandling af transk√łnnede b√łrn og unge til efter√•ret.
Afsnittet vedr√łrende behandling af b√łrn og unge vil derfor v√¶re for√¶ldet n√•r vejledningen tr√¶der i kraft eller kort efter.

Samtlige organisationer indgav derfor, i deres tilsendte kommentarer, √łnske om at revision af afsnittet vedr√łrende b√łrn og unge uds√¶ttes til efter√•ret s√•ledes at den nyeste viden p√• omr√•det foreligger og at vi f√•r mulighed for at bidrage til afsnittet. Dette √łnske er trods tidligere lovning fra Sundhedsstyrelsen alts√• ikke efterkommet.

√ėnsker til en ny vejledning.
K√łnsidentitetsforhold er hverken en somatisk eller psykiatrisk sygdom og en ny vejledning m√• n√łdvendigvis afspejle dette. Vi har derfor f√łlgende √łnsker til en ny vejledning:
  • At sproget i vejledningen hverken m√• direkte eller indirekte antyde, at der tale om en sygdom.
  • At der m√• ikke stilles krav om psykiatrisk udredning for behandling uden at der er en begrundet mistanke om at √łnsket om behandling skyldes psykiatriske forhold.
  • At den velfungerende praksis vedr√łrende k√łnshormonbehandling fra f√łr Sundhedsstyrelsens stramning af 23. november 2012 genindf√łres.
  • At nedre kirurgi, med undtagelse af rutine operationer, varetages i et internationalt samarbejde da der i Danmark ikke findes den forn√łdne ekspertise.
  • At afsnittet vedr√łrende b√łrn og unge revideres n√•r Region Hovedstaden har udgivet deres rapport om behandling af b√łrn og unge (forventes til efter√•ret 2017).
Sundhedsstyrelsens arbejdsdokument til en ny vejledning.
Sundhedsstyrelsens udkast til en ny vejledning er endnu ikke sendt i h√łring og dets indhold er derfor fortsat ukendt, men p√• baggrund af de afholdte m√łder med Sundhedsstyrelsen finder vi det bekymrende at:

K√łnshormonbehandling.
Tidligere kunne en transperson henvende sig til egen l√¶ge, f√• en henvisning til en speciall√¶ge og f√• adgang til l√¶gekontrolleret k√łnshormonbehandling. En praksis der har fungeret i tre √•rtier uden n√¶vnev√¶rdige problemer.

Sundhedsstyrelsen har over for os anf√łrt, at denne praksis var uforsvarlig da mange personer, som led af en psykisk sygdom fejlagtigt fik k√łnshormoner. Vi har gentagne gange udbedt os oplysninger om omfanget af fejlbehandlinger, men vores sp√łrgsm√•l er forblevet ubesvaret.

Sundhedsordf√łrer Flemming M√łller Mortensen har stillet tre sp√łrgsm√•l til sundhedsministeren:
Sp√łrgsm√•l 620:
‚ÄĚMinisteren bedes oplyse, om der forud for den 23. november 2012 er indgivet klager over privatpraktiserende speciall√¶gers k√łnshormonbehandling af transpersoner, og i bekr√¶ftende fald hvor mange klager der dels er indgivet og dels er behandlet, klagernes indhold og indholdet af afg√łrelserne.‚ÄĚ

‚ÄĚMinisteren bedes oplyse, om der forud for den 23. november 2012 er tilf√¶lde, hvor myndighederne har fundet grundlag for eller overvejet, om der var grundlag for kritik eller anden sanktion over for privatpraktiserende speciall√¶ger p√• grund af deres k√łnshormonbehandling af transpersoner, og i bekr√¶ftende fald oplyse, hvor mange sager det drejede sig om og baggrunden for disse sager, sa..t indholdet af afg√łrelserne?‚ÄĚ

Svarerne p√• disse to sp√łrgsm√•l bekr√¶fter at der ikke tidligere har v√¶re n√¶vnev√¶rdige problemer.
Derimod har vi kendskab til mange forhold hvor behandlingen, i det s√•kaldt h√łjt specialiserede tilbud, er mangelfuld eller uforsvarlig.

‚ÄĚMinisteren bedes endvidere oplyse, hvilken dokumentation Sundhedsstyrelsen l√¶gger til grund for, at k√łnshormonbehandling af transpersoner betegnes som h√łjt specialiseret?‚ÄĚ

Sundhedsstyrelsen har i deres bidrag til ministerens svar blandt andet anf√łrt:
‚ÄĚV√¶sentligst at n√¶vne er den faglige retningslinje ‚ÄôStandards of Care‚Äô (SOC) som er udsendt af the World Professional Association for Transgender Health (WPATH)‚ÄĚ

Standards of Care beskriver to tilgange til behandling med k√łnshormoner, den traditionelle psykiatriske udredning med oprindelse i halvtredserne og den mere moderne tilgang udviklet i halvfemserne.
Sundhedsstyrelsen har valgt ensidigt, at anf√łre den restriktive model i deres bidrag til svaret fra ministerens svar.
Vi er forundrede over, at den langt mindre restriktive tilgang, ikke er n√¶vnt i Sundhedsstyrelsens bidrag. En tilgang, som vi ikke finder optimal, men som er langt t√¶ttere p√• vores √łnsker.

Nedre k√łnsmodificerende kirurgi
Nedre k√łnsmodificerende kirurgi foretages kun i begr√¶nset omfang i Danmark. Det vil derfor aldrig blive muligt at opn√• den forn√łdne ekspertise og rutine.
Belgien og Holland, som har en befolkning der er henholdsvis to og tre gange st√łrre end Danmarks har valgt at samarbejde om operationerne for at sikre en h√łj faglig standard.

Fjernelse af livmoder, √¶ggeleder og √¶ggestokke (hysterektomi og salpingo-ooferektomi) samt fjernelse af testikler (orkiektomi) kan ikke betragtes som h√łjt specialiserede, da disse indgreb foretages rutinem√¶ssigt ved forskellige sygdomme. Disse operationer m√• derfor kunne udf√łres i borgerens egen region.

Vores appel.
Vi har bedt Sundhedsstyrelsen afholde endnu et m√łde med os inden et udkast til en vejledning sendes i h√łring. Arbejdsdokumentet har kun i yders beskedent omfang taget hensyn til vores bidrag indsendt i august 2016. Sundhedsstyrelsen meddelte os at dette n√¶ppe kan n√•s da det haster med at vejledningen gjort f√¶rdig.

Det er vores opfattelse, at vi reelt ikke er blevet inddraget i revisionen og vi frygter en ny vejledning som er mindst lige så ringe som den gældende.

Vi er bekymrede over den stigende anvendelse af selvmedicinering, siden Sundhedsstyrelsen stramning i 2012. S√¶rligt da selvmedicinering nu ogs√• forekommer blandt b√łrn og unge. Vi frygter at stigningen vil forts√¶tte indtil de problemer, som er i den g√¶ldende vejledning, l√łses.

Vi appellerer derfor til politisk indgriben i udarbejdelse af en ny vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling.

Med venlig hilsen

Transpolitisk Forum

FSTB ‚Äď Foreningen for St√łtte
til Transk√łnnede B√łrn

Amnesty International

LGBT+ Ungdom

Copenhagen Pride

LGBT Danmark

Bilag:
Sundhedsstyrelsen arbejdsdokument af 6. marts 2017.
Transpolitisk Forums og Amnesty Internationals brev af den 17. april 2017.
FSTB ‚Äď Foreningen for St√łtte til Transk√łnnede B√łrns brev af den 17. april 2017.
LGBT Danmarks brev af den 18. april 2017.

* * *
[Indhold] Svaret

Fra: Sundhedsministeren

Den 13. juni 2017.

Til: Transpolitisk Forum
Amnesty International
Copenhagen Pride
FSTB ‚Äď Foreningen for st√łtte til transk√łnnede b√łrn
LGBT Ungdom
LGBT Danmark

Kære Transpolitisk Forum, Amnesty International, Copenhagen Pride, FSTB, LGBT Ungdom og LGBT Danmark

F√łrst og fremmest tak for jeres brev af 16. maj 2017.

Som I ved, ligger transk√łnnedes vilk√•r mig meget p√• sinde. Det gjorde det som ligestillingsminister, og det g√łr det ogs√• nu som sundhedsminister. Jeg er derfor ogs√• glad for af, at Venstre-regeringen var med til at g√• foran, da Danmark som det f√łrste land i verden flyttede diagnosekoderne, s√• transk√łnnede ikke l√¶ngere skal f√łle sig stigmatiseret i sundhedsv√¶snet som psykisk syge.

Vi har med flytningen af diagnosekoderne taget et vigtigt skridt i den rigtige retning for transk√łnnedes rettigheder. Men der kan fortsat g√łres mere, og regeringen har derfor ogs√• √łnsket, at der med Sundhedsstyrelsens nye vejledning for transk√łnnede skal ske konkrete forbedringer for transk√łnnedes m√łde med sundhedsv√¶snet.
Derfor bad jeg i februar 2017 Sundhedsstyrelsen om at sikre en respektfuld, v√¶rdig, √•ben og inddragende proces omkring udarbejdelsen af Sundhedsstyrelsens nye faglige vejledning on udredning og behandling af transk√łnnede.

Som I ogs√• n√¶vner i jeres henvendelse, har Sundhedsstyrelsen, p√• baggrund af den √¶ndrede proces for udarbejdelsen af vejledningen, bl.a. afholdt et m√łde med organisationerne den 21. marts, en konference den 21. marts og et dialogm√łde den 2 maj 2017. Jeg memer, at dem inddragemde proces har v√¶ret vigtig. For en god ordens skyld vil jeg n√¶vne, at denne proces adskiller sig v√¶sentligt fra ordin√¶re inddragelsesprocesser ved udarbejdelse af nye vejledninger.

Sundhedsstyrelsen har oplyst, at I har ytret √łnske om endnu et m√łde med Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har orienteret mig om, at de har fundet dialogen med s√•vel fagfolk som transpolitiske organisationer berigende og informativ. Henset den information, som I og andre allerede har bidraget med, mener jeg og Sundhedsstyrelsen, at det er vigtigt, at vejledningen blev udsendt i en bred offentlig h√łring snarest muligt.

Sundhedsstyrelsen har nu udsendt et revideret udkast af versionen af vejledningen fra 6. marts 2017 i en bred offentlig h√łring, hvor der er sat god tid af til, at akt√łrer p√• omr√•det kan komme med bidrag til vejledningen. De input, som er kommet frem p√• hhv. konferencen og dialogm√łdet, samt i skriftlige bidrag, er i det omfang, det har v√¶ret muligt, inddraget i det reviderede udkast til vejledning, som er sendt i h√łring i den 2. juni 2017.

Sundhedsstyrelsen har endvidere oplyst, at der ikke er tale om en mindre revision af den g√¶ldende vejledning fra 2014, men om en helt ny vejleding, som Sundhedsstyrelsen forventer b√•de vil im√łdekomme mange af de hensyn, som er rejst af transpolitiske organisationer og fra politisk side, men som ogs√• tager h√łjde for den faglige udvikling p√• omr√•det.

Sundhedsstyrelsen forventer, at den nye vejledning vil træde i kraft i 2. halvår af 20178.

Jeg sender kopi af jeres henvendelse og dette svar til Sundhedsstyrelsen og til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Jeg vil opfordre til, at I, og alle andre akt√łrer p√• omr√•det, i forbindelse med dem offentlige h√łring af den nye vejledning, vil bidrage med jeres forslag og bem√¶rkninger. Samtidig skal jeg understrege, at jeg har en klar forventning om, at Sundhedsstyrelsen fremadrettet fortsat vil have en √•ben og inddragende proces med akt√łrerne p√• omr√•det, ligesom I ogs√• er velkomne til at kontakte mig som minister.

Ellen Trane N√łrby

* * *
Folketingets journal vedr√łrende skrivelsen.
Skrivelsen i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende svaret.
Svaret i pdf-format hos Folketinget.