Nyhedsbrev nr. 1 af 1. september 2006 fra Trans-Danmark.

Vist 94 gange.
Kære medlemmer

Som noget nyt har vi besluttet at udsende et nyhedsbrev til medlemmerne.
Vi vil gerne kommunikere ud til jer hvad vi arbejder med i bestyrelsen og dermed forhåbentlig få en forståelse for hvad jeres kontingent bruges til. Jeg håber også at vi får en respons fra jer på vores aktiviteter.

1. Erwin Jöhnk træder ud af bestyrelsen
I juli måned besluttede foreningens næstformand at forlade bestyrelsen da han vil koncentrere sig om hans landspolitiske karriere i Centrumsdemokraterne, hvor han er indvalgt i regionsbestyrelsen for region Midtjylland. Dette arbejde er meget krævende, så Erwin har valgt at bruge sine kræfter her indtil videre, hvor han forventer at stille op til næste folketingsvalg
Det er et stort tab for foreningen at Erwin ikke l√¶ngere er med i bestyrelsen, alene i kraft af hans store erfaring. Konsekvensen af dette er at Ulla R√łrvig tr√¶der ind i bestyrelsen, som vil konstituere sig p√• n√¶ste bestyrelsesm√łde i september.

2. H√łringssvar til sundhedsstyrelsen ang√•ende vejledning til kastration i forbindelse med k√łnsskifte
I for√•ret deltog Trans-Danmark sammen med ALMA og PFT i et m√łde i sundhedsstyrelsen, Enheden for kvalitet, hvor man diskuterede sundhedsv√¶senets h√•ndtering af transseksuelle og hvilke forbedringer der kunne/ burde indf√łres.
Den 11. juli modtog vi udkastet fra sundhedsstyrelsen og skal senest den 1. 9 2006 aflevere vores h√łringssvar, som kan ses p√• hjemmesiden sammen med sundhedsstyrelsens udkast. Svaret er sendt til sundhedsstyrelsen den 17.08.2006
Problemstillingen i forbindelse med h√łringssvaret er at der kun tages stilling til dele af problemstillingen, da Enheden for planl√¶gning ikke har f√•et deres udkast klar. Vi afventer sp√¶ndt dette fordi de afg√łr hvor og hvilke regler der skal g√¶lde for transseksuelle. I den nye sundhedslov der tr√¶der i kraft i 2007 er der nogle af bestemmelserne som strider i mod EU lovgivning, blandt andet reglerne for frit sygehusvalg indenfor EU, jf. Smith/Peerboms dommen fra EF domstolen. Vi h√•ber i denne forbindelse at f√• foretr√¶de for folketingets sundhedsudvalg i efter√•ret.

3. Transgender Network Europe
Som det er de fleste bekendt deltog Trans-Danmark i det f√łrste europ√¶iske transgender council i Wien sidste √•r, hvor vores repr√¶sentant Erwin J√∂hnk blev valgt til styregruppen. Samtidig blev det besluttet at Danmark skulle arrangere den n√¶ste konference, hvilket jeg vender tilbage til senere.

Trans-Danmark nedsatte i denne forbindelse en arbejdsgruppe som skal tage sig af TGEU arbejdet. Denne arbejdsgruppe består af Karin, Erwin, Tina Schuldt og Pia Nielsen. Erwin og Karin har hidtil været Trans-Danmarks repræsentanter i Steering committee.

TGEU er i √łjeblikket i gang med at lave et udkast til vedt√¶gter i et udvalg hvor vi sidder med. Vedt√¶gterne er skrevet p√• tysk da organisationen vil blive oprettet i √ėstrig og √łstrigsk lov kr√¶ver at vedt√¶gterne er p√• tysk.
Trans-Danmark er ikke enig med det f√łrste udkast, da man er ved at lave TGEU til en meget lukket forening, hvor man skal godkendes for at blive medlem, derfor har vi netop afleveret vores responsum til den arbejdsgruppe der er i gang med lave vedt√¶gter.
√ėnsker I at vide mere er I velkommen til at kontakte bestyrelsen for en uddybning.

Styregruppem√łder TGEU
TGEU har i afholdt to m√łder i Steering Committee det f√łrste i marts i Geneve og det andet i Manchester i slutningen af juni.

P√• m√łdet i Manchester fremlagde Erwin vores forslag til TGEU konferencen i 2007; men vores opl√¶g faldt ikke i de √łvrige deltageres smag, s√• Erwin fik en del sp√łrgsm√•l med hjem, som vi svarede i juli m√•ned; men SC har endnu ikke besluttet om det kommer til Danmark i 2007. Samtidig har man besluttet at det n√¶ste council skal v√¶re den stiftende generalforsamling for TGEU, hvilket vores opl√¶g ikke indeholdt da det mere var en konference med workshops.

Desv√¶rre er det vores opfattelse at SC i √łjeblikket mister fokus p√• deres egentlige opgave nemlig at f√• TGEU dannet som en europ√¶isk transgender interesse organisation, hvilket tydeligt fremg√•r af m√łdereferaterne fra de to m√łder, idet mange af de opgaver som man besluttede p√• m√łdet i Geneve ikke var lavet til m√łdet i Manchester fordi man havde brugt mange kr√¶fter p√• at forf√łlge enkeltsager s√• som Gisberta sagen fra Portugal.

Det n√¶ste SC m√łde er i enten Torino eller i Berlin, hverken dato eller sted er endnu fastlagt.

Bestyrelsen er stadig af den opfattelse at vi ikke b√łr miste den mulighed for at f√• en europ√¶isk interesse organisation op at st√•; men vi er bekymrede for at flere medlemmer af den nuv√¶rende SC ikke magter at gennemf√łre tingene tilfredsstillende. Derfor er det vigtigt at vi prioriterer dette arbejde h√łjt i fremtiden, selvom det dr√¶ner foreningens kasse kraftigt.

Gisberta sagen
Den 22. februar 2006 blev den 22 √•rige transseksuelle prostituerede og HIV positive kvinde fundet myrdet og smidt i en br√łnd. Morderne var en gruppe drenge i alderen 11 – 17 √•r.
TGEU har lavet et dokumentarprogram om Gisberta. Ved henvendelse til bestyrelse kan man f√• lov til at l√•ne dvd’en. Den er p√• engelske og portugisisk med engelske undertekster.

4. Andre nyheder
Ny forening:
I forbindelse med PFT‘s generalforsamling i april forlod en del af bestyrelse Med Alex Zichau i spidsen foreningen og har siden dannet foreningen med det poetiske navn Patientforeningen for dysforisk anatomi !! (P-A-D), som indenfor den f√łrste m√•ned mistede sit f√łrste bestyrelsesmedlem.
Det betyder at PFT i √łjeblikket k√łrer med en mindre bestyrelse og pludselig er blevet mere samarbejdsvillige.

Enhedslistens queerudvalg
EQ havde inviteret Trans-Danmark, PFT, ALMA (Alternative Maskuliniteter) og TiD til et erfaringsudvekslingsm√łde i K√łbenhavn, som vi valgte at deltage i da vi √łnsker kontakter til alle partier repr√¶senteret i Folketinget. Til m√łdet dukkede TiD ikke op og havde heller ikke meldt afbud.
M√łdet var ganske interessant for alle parter idet vi fik en indsigt i de holdninger som Enhedslisten har omkring transgender problemstillinger, samtidig med at forskellene mellem foreningerne kom frem. Alt i alt var m√łdet positivt og EQ forventer at lave en opf√łlgning p√• det i anden halvdel af 2006.
Dog var vi lidt overrasket over hvor liden indsigt vore kollegaer har i jura og √łkonomi.

Tina i magasinet Q
Foreningens sekretær var hovedpersonen i en artikel i magasinet Q, august nummeret.

Erwin skal tale på Transgender konference i Berlin i oktober
Erwin holder et foredrag p√• den 10. Transgender konference i Berlin om transgender personers forhold i Danmark, Norge og Sverige. Foredraget er p√• 1¬Ĺ time, og led i en lang r√¶kke indl√¶g. Konferencen finder sted i perioden 30.09 03.10. 2006

Sommerfesten
Fandt igen i √•r sted hos Signe i Skader. Selvom Thor var ude og smide lidt rundt med hammeren s√• var det en hyggelig fest for de 20 der var m√łdt op. Der var rigeligt med mad og grillen blev flittig benyttet til Grillmester Bibi’s gl√¶de. Denne gang var der igen en del nye ansigter, og jeg h√•ber vi ser dem som medlemmer i fremtiden.

TS kontakts program for efteråret kan snart findes på deres hjemmeside.

Har du et indlæg du gerne vil have med i det næste newsletter så send det til undertegnede.

Karin Astrup
Formand