Spgs. 4, B 77 af 11. marts 2019 til om bl.a. status for den tværministerielle arbejdsgruppe om styrket indsats for at fremme lige muligheder og frihed. Svar 25. marts 2019.

Vist 109 gange.
Ligestillingsudvalget (LIU) stillede den 11. marts 2019 efter √łnske fra Pernille Skipper (EL) sp√łrgsm√•l nr. 4, B 77 – Samling: 2018-19 – om bl.a. status for den tv√¶rministerielle arbejdsgruppe om styrket indsats for at fremme lige muligheder og frihed uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet, til justitsminister S√łren Pape Poulsen (KF), der svarede den 25. marts 2019.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren oplyste under 1. behandling, at ministeren vil afvente resultatet af en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe, som har til form√•l at koordinere og yderligere styrke indsatsen for at fremme lige muligheder og frihed for den enkelte uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet, jf. ogs√• ligestillingsministerens redeg√łrelse af 28/2-19 (R 10).
a. Hvad er status for arbejdsgruppens arbejde, og hvornår forventes arbejdsgruppens rapport og anbefalinger at foreligge?
b. Indgår det forslag og den problematik, som B 77 omhandler, i arbejdsgruppens arbejde og i givet fald, i hvilket omfang og på hvilken måde?

Sp√łrgsm√•let er stillet efter √łnske fra Pernille Skipper (EL).
Sp√łrgsm√•let √łnskes besvaret senest den 25. marts 2019.

Svar
Hermed sendes besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 4 vedr√łrende forslag til folketingsbeslutning om at tilf√łje ordene k√łn, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk i straffeloven i forbindelse med hadforbrydelser, som Folketingets Ligestillingsudvalg har stillet til justitsministeren den 11. marts 2019. Sp√łrgsm√•let er stillet efter √łnske fra Pernille Skipper (EL).

S√łren Pape Poulsen

Regeringen nedsatte i 2017 en tværministeriel arbejdsgruppe på LGBTI-området, som er forankret i Udenrigsministeriets Ligestillingsafdelingen, under ministeren for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.
Arbejdsgruppen best√•r af Udenrigsministeriet, Sundheds- og √Üldreministeriet, Kulturministeriet, Besk√¶ftigelsesministeriet, Undervisningsministeriet, √ėkonomi- og Indenrigsministeriet, Udl√¶ndige- og Integrationsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Justitsministeriet, B√łrne- og Socialministeriet og Erhvervsministeriet.

Det overordnede form√•l med arbejdsgruppen er at sikre vidensdeling, koordinere og yderligere styrke indsatsen p√• tv√¶rs af ministerier for at fremme lige muligheder og frihed for den enkelte uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet samt modvirke diskrimination og homofobi.

Arbejdsgruppen har som led i regeringens handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer fra juni 2018 bl.a. fået til opgave at gennemgå relevant lovgivning på tværs af ministerområder med henblik på at klarlægge, om der eventuelt er behov for justeringer af eksisterende lovgivning eller ny lovgivning, der styrker indsatsen på området. I den forbindelse ser arbejdsgruppen bl.a. på straffelovens § 81, nr. 6, om hadforbrydelser og § 266 b, stk. 1, om hadfulde ytringer.

Det er min forventning, at den tværministerielle arbejdsgruppe vil fremlægge en rapport for regeringen om gennemgangen af lovgivningen på området medio 2019.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l 4 til justitsministeren og svaret.
Sp√łrgsm√•l 4 og svaret i pdf-format hos Folketinget.