B 65. Bilag 7. 2. udkast til beretning fra Sundhedsudvalget den 27. maj 2008.

Vist 129 gange.
Sundhedsudvalget udgav den 27. maj 2008 sit 2. udkast til beretning til beslutningsforslag B 65 – Folketinget 2007-08 (2. samling).

2. udkast til
Beretning
over
Forslag til folketingsbeslutning om transseksuelles/transk√łnnedes rettigheder
[af Per Clausen (EL) m.fl.]

1. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2008 og var til 1. behandling den 3. april 2008. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundhedsudvalget.

M√łder
Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i <> m√łder.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:
N. K. J.,
Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske,
Freja Nordam og
Trans-Danmark.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har stillet 4 sp√łrgsm√•l til ministeren fo sundhed og forebyggelse til skriftlig besvarelse.

2. Politiske bemærkninger
Et flertal i udvalget (V, DF og KF) tager til efterretning, at mindretallet (S, SF, RV og EL) foresl√•r, at myndige personer frit skal kunne v√¶lge fornavn. Det anf√łres i den forbindelse, at personer med √łnske om en anden k√łnsidentitet end den ved f√łdslen tilskrevne er henvist til at v√¶lge et fornavn blandt de ca. 120 fornavne, som er godkendt som b√•de pige- og drengenavne.

Det fremg√•r af navnelovens ¬ß 13, stk. 2, at et fornavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti konstaterer dog, at det endvidere fremg√•r af loven, at der kan fasts√¶ttes regler, hvorefter der kan ske undtagelse herfra for transseksuelle personer.

V, DF og KF konstaterer s√•ledes, at det i navnebekendtg√łrelsens ¬ß 13 allerede i dag er fastsat, at personer, som ikke har gennemg√•et et k√łnsskifte, men som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuelle, kan undtages fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn.

P√• den baggrund er transseksuelle allerede i dag sikret en ret til at antage et navn, der normalt betegner det andet k√łn, uanset navnelovens udgangspunkt om det modsatte.

Transseksuelle er s√•ledes ikke – som det anf√łres af S, SF, RV og EL – henvist til at v√¶lge et af de fornavne, som er godkendt som b√•de pige- og drengenavne. Fravigelse af navneloven foruds√¶tter dog, at en sagkyndig vurdering af, at der reelt er tale om en transseksuel person, hvilket kan siges at sikre respekt om det at v√¶re transseksuel.

For s√• vidt ang√•r forslaget om, at myndige personer selv kan bestemme, hvilken k√łnsidentitet deres CPR-nummer skal udtrykke, konstaterer V, DF og K, at personer som har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, allerede p√• nuv√¶rende tidspunkt f√•r tildelt et nyt personnummer. Personer, der ikke har gennemf√łrt en s√•dan operation, har ikke i dag mulighed for at f√• et nyt CPR-nummer.

I dag udg√łr CPR-systemet i en lang r√¶kke tilf√¶lde hele grundlaget for offentlig myndighedsud√łvelse. V, DF og KF er s√•ledes ikke enige i, at personnummeret slet ikke skal indeholde en k√łnsangivelse. Forslaget ville i praksis underminere hele CPR-systemet, idet der i s√• fald ikke l√¶ngere ville v√¶re en klar indikator for, hvorvidt man er mand eller kvinde. Et fuldst√¶ndigt frit valg af k√łnsangivelse i CPR-nummeret ville eksempelvis i den blev indkaldt til forebyggende unders√łgelser af bryst- og livmoderhalskr√¶ft. Forslaget omkring frit valg af k√łnsangivelse i CPR-nummeret, rummer dog mange gode intentioner som V, DF og KF er enige i, men er desv√¶rre bare sv√¶rt realiserbart i forhold til den praktiske virkelighed.

For s√• vidt ang√•r frit valg af k√łnsangivelse i pas, konstaterer V, DF og KF, at justitsministeren i medf√łr af paslovens ¬ß 1, stk. 2, fasts√¶tter de n√¶rmere regler for udstedelse af pas til danske statsborgere.

V, DF og KF bem√¶rker, at de oplysninger der er indeholdt i passet, f√łlger af specifikationerne i ICAO (International Civil Aviation Organization) doc. 9303, part 1, sixth edition. Heraf fremg√•r det af specifikationerne, for s√• vidt ang√•r k√łnsangivelsen i passet, at indehaverens k√łn skal fremg√• ved brug af et enkelt bogstav, og at der kan anf√łres F for female, M for male og X for unspecified. I Danmark er der hidtil alene udstedt pas med betegnelserne M og F.

V, DF og KF konstaterer p√• den baggrund, at betegnelsen X bl.a. kan anvendes i transseksuelle personers pas. Efter som det er op til hvert enkelt land, om man vil udnytte muligheden for at anvende betegnelsen X, opfordrer V, DF og KF justitsministeren til at unders√łge de praktiske muligheder for at tillade transseksuelle at f√• et X i deres pas i stedet for den s√¶dvanlige k√łnsangivelse F eller M. Idet en eventuel √¶ndring af reglerne i de danske pas vedr√łrende k√łnsangivelse i pas foruds√¶tter √¶ndringer i det nuv√¶rende pasproduktionssystem, opfordrer disse partier ligeledes justitsministeren til at unders√łge de tidsm√¶ssige og √łkonomiske foruds√¶tninger herfor.

S, SF, RV og EL opfordrer endvidere regeringen til, at foretage en grundig unders√łgelse og vurdering af hele proceduren for k√łnsskifteoperationer i Danmark, ligesom disse partierogs√• opfordrer regeringen til at inddrage de erfaringer, som man har gjort i bl.a. Norge og Sverige.

V, DF og KF konstaterer, at det efter den g√¶ldende praksis i Danmark er en foruds√¶tning for at opn√• tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, dvs. k√łnskorrigerende indgreb, at ans√łgeren i s√¶dvanligvis mindst 2 √•r har gennemg√•et et observationsforl√łb (udredningsforl√łb), men at der under forl√łbet kan iv√¶rks√¶ttes hormonbehandling. P√• den baggrund bem√¶rker V, DF og KF, at udredningen sker i overensstemmelse med internationale standarder p√• omr√•det.

For s√• vidt ang√•r erfaringer fra Norge og Sverige m.v. bem√¶rker V, DF og KF, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet i forbindelse med behandlingen af B 142 i folketings√•ret 2006-07 indhentede oplysninger bl.a. fra disse lande om proceduren for k√łnsskifteoperationer, jf. besvarelsen af sp√łrgsm√•l nr. 13, 15 og 30 til B 142. Heraf fremgik det, at de norske myndigheder bl.a. oplyste, at det i Norge er en foruds√¶tning for hormonel behandling af transseksualisme, at patienten i mindst 6 m√•neder forud for hormonbehandlingen har levet som det modsatte k√łn eller har gennemf√łrt et psykoterapiforl√łb efter de indledende unders√łgelser, hvorved patientens √łnske om behandling er konsolideret. Endvidere er det i Norge en foruds√¶tning for k√łnskorrigerende kirurgisk behandling, at patienten i √©t √•r uafbrudt har v√¶ret i hormonbehandling og mindst i √©t √•r succesfuldt og kontinuerligt har levet som det modsatte k√łn. I Norge str√¶kker det samlede behandlingsforl√łb for transseksuelle til og med gennemf√łrelsen af k√łnskorrigerende kirurgisk indgreb sig s√•ledes efter det oplyste over mindst 18 m√•neder. De svenske myndigheder oplyste, at udredningsforl√łbet i Sverige som regel foreg√•r over mindst 2 √•r.

P√• den baggrund konstaterer V, DF og KF, at oplysningerne om proceduren i Norge og Sverige ikke tyder p√•, at proceduren i Danmark er v√¶sentligt l√¶ngere. Det kan tilf√łjes, at udredningsforl√łbet i Storbritannien ogs√• typisk varer i op til 2 √•r.

V, DF og KF konstaterer, at udredningsforl√łbet i Danmark varetages i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2001 om specialeplanl√¶gning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusv√¶senet af Sexologisk Klinik p√• Rigshospitalet. V, DF og KF bem√¶rker i den forbindelse, at Sundhedsstyrelsen er ved at foretage en specialegennemgang af hvert l√¶geligt speciale for at opstille kravene til specialfunktioner i det p√•g√¶ldende speciale.

V, DF og KF opfordrer p√• den baggrund regeringen til at lade sp√łrgsm√•let om den fremtidige tilrettel√¶ggelse af udredningen af personer, der √łnsker at gennemg√• et k√łnsskifte, at indg√• i Sundhedsstyrelsens overvejelser vedr√łrende specialeplanl√¶gning p√• omr√•det. P√• den baggrund er det disse partiers opfattelse, at der ikke er behov for at iv√¶rks√¶tte en s√¶rskilt unders√łgelse af proceduren for k√łnsskifteoperationer.

Idet et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) konstaterer, at den lovgivning, vi i dag har vedr√łrende transseksuelles og transk√łnnedes rettigheder ikke synes at v√¶re fulgt med tiden, opfordrer partierne regeringen til at tage en r√¶kke initiativer, der kan forbedre transk√łnnedes rettigheder. Partierne opfordrer til at arbejdet med disse problemstillinger kan v√¶re f√¶rdiggjort s√• tidligt, at de n√łdvendige lov√¶ndringer kan gennemf√łres i folketings√•ret 2008 -09

For det f√łrste b√łr det sikres, at en person frit at v√¶lge sit fornavn uden binding og hensyn til k√łn. I dag findes der to lister over umiddelbart godkendte navne, en for kvindenavne og en for mandenavne. Omkring 120 af navnene findes p√• begge lister. Personer med √łnske om en anden k√łnsidentitet end den ved f√łdslen tilskrevne er derfor i dag henvist til at v√¶lge et nyt fornavn blandt disse omkring 120 navne.

Samfundet er pr√¶get af nye str√łmninger, og vores vante normalitetsbegreber falder som f√łlge af manglende sammenh√¶ng og mening. Tiden og forandringerne af vores samfund synes derfor at v√¶re l√łbet fra denne begr√¶nsning til 120 navne, hvorfor navnevalget b√łr g√łres frit for voksne, myndige personer.

For det andet b√łr lovgivningen √¶ndres s√•dan, at voksne myndige personer selv fasts√¶tter deres k√łnsidentitet, der skal v√¶re registreret i offentlige registre og hos myndigheder, og som derfor skal fremg√• af eksempelvis pas og k√łrekort. Hvordan disse √¶ndringer s√• konkret skal udm√łntes i cpr-registeret, hvis et s√•dant register fortsat skal v√¶re k√łnsopdelt, m√• bero p√• en n√¶rmere teknisk vurdering. I forhold til passet b registreret uden noget fast k√łn ved betegnelsen X.

Som flere har p√•peget, vil en del personer med behov for en anden k√łnsidentitet givetvis finde det tilstr√¶kkeligt at blive im√łdekommet p√• disse to punkter, alts√• frit at kunne v√¶lge fornavn samt retten til selv at kunne bestemme, hvilket k√łn der skal v√¶re registreret hos offentlige myndigheder. Kan en im√łdekommelse af disse to punkter forbedre transseksuelles og transk√łnnedes rettigheder, finder partierne dette gavnligt.

Partierne opfordrer for det tredje regeringen til foretage en grundig unders√łgelse og vurdering af hele proceduren for k√łnsskifteoperationer i Danmark. Vi finder det s√•ledes vigtigt at f√• moderniseret forl√łbet for den enkelte forud for en eventuel operation. Det er v√¶sentligt, at vi f√•r sikret, at personer, som √łnsker en anden k√łnsidentitet, tr√¶ffer en s√• essentiel og konsekvensrig beslutning p√• det absolut bedste og mest veloplyste grundlag.

I den forbindelse opfordrer partierne regeringen til at inddrage de erfaringer, man har gjort i andre lande, f.eks. Norge, Sverige og Spanien.

P. u. v.
Preben Rudiengaard
Formand

Bilag 1

Oversigt over bilag vedr√łrende B 65
Bilagsnr. Titel
1 Kopi af SUU alm. del Рsvar på spm. 227, fra ministeren for sundhed og forebyggelse
2 Henvendelse af 8/4-08 fra N. K. J.
3 Henvendelse af 14/4-08 fra Trans-Danmark
4 Henvendelse af 16/4-08 fra Freja Nordam
5 Henvendelse af 15/5-08 fra Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske
Oversigt over sp√łrgsm√•l og svar vedr√łrende B 65
Spm.nr. Titel
1 Spm. om kommentar til fortrolig omdelt henvendelse, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
2 Spm. om kommentar til henvendelse af 14/4-08 fra Trans-Danmark, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
3 Spm. om kommentar til henvendelse af 16/4-08 fra Freja Nordam, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
4 Spm. om kommentar til henvendelse af 15/5-08 fra Landsforeningen for B√łsser og Lesbiske, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herp√•

* * *
Folketingets journal vedr√łrende bilaget.
Udkastet til beretningi pdf-format hos Folketinget.