Legitimationskort i 66 lande. 1. februar 2013.
Legitimationskort ogsü betegnet som ID-kort anvendes i nÌsten alle lande. De har mange forskellige udformninger, og det er meget forskelligt, hvilke oplysninger kortet indeholder - dels synligt skrevet pü kortet og dels skjult i en magnetstribe eller i en chips. Nogle legitimationskort anfører personens ...
Vis forekomsten
B 31. Tidsplan.
Tidsplan for B 31 Om at indføre indføre gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort. Tidsplanen hos Folketinget. ...
Vis forekomsten
B 31. Referat af 1. behandlingen den 26. januar 2016.
Den 20. maj 2014 havde Folketinget 1. behandling af lovforslag B 31 – Samling: 2015-16 – om indførelse af gyldig billedlegitimation ud over pas og kørekort. Kl. 1930 Forhandling Den fg. formand (Erling Bonnesen): Forhandlingen er åbnet. Vi giver ordet til social- og indenrigsministeren. Værsgo. Kl. 1930 ...
Vis forekomsten
L 55. Tidsplan.
Tidsplan for L 55 Forslag af 9. november 2016 til lov om udstedelse af legitimationskort. Tidsplanen hos Folketinget. ...
Vis forekomsten
L 55. Bilag 10. Spgsm. 4. PrĂŚsentationer fra Herning Kommunes foretrĂŚde for udvalget 23. feb. 2017 og spgsm. til ministeren derom. Svar 23. februar 2017.
Herning Kommune havde torsdag den 23. feb. 2017 foretræde for Social-, Indenrigs- og Børneudvalget vedrørede lovforslag L 55 – Samling 2016-17 bilag 8 – og præsenterede herunder kommunens nuværende system med udstedelse af legitimationskort til unge under 18 år (alkokort), og foreslog systemet indført ...
Vis forekomsten
L 55. Referat af 2. behandlingen den 28. februar 2017.
Den 28. februar 2017 havde Folketinget 2. behandling af lovforslag L 55 – Samling: 2015-16 – om forslag til lov om udstedelse af legitimationskort. Kl. 1445 Formanden (Pia Kjærsgaard): Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ønsker at udtale sig? Da det ikke er tilfældet, er forhandlingen ...
Vis forekomsten
L 55. Referat af 3. behandlingen den 2. marts 2017. Vedtaget.
Den 2. marts 2017 havde Folketinget 3. behandling af lovforslag L 55 – Samling: 2015-16 – om forslag til lov om udstedelse af legitimationskort. Lovforslaget blev vedtaget og træder i kraft den 1. juli 2017. Kl. 1002 Formanden (Pia Kjærsgaard): Der er ikke stillet ændringsforslag. Er der nogen, der ...
Vis forekomsten